POPOJUTRZE 3.0

Jedyny taki inkubator w Polsce

POPOJUTRZE 2.0

JEDYNY TAKI INKUBATOR W POLSCE

INKUBATOR INNOWACJI POPOJUTRZE 3.0

W POPOJUTRZE zajmujemy się poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wierzymy, że mikrozmiany dają makroefekty, o ile idą za nimi liderzy/ki społecznych zmian – ludzie pełni pasji i poczucia wpływu. 

Od 7 lat jesteśmy inkubatorem innowacji społecznych i aktywnie działamy w obszarze edukacji. W tym czasie zbudowaliśmy kilkusetosobową i instytucjonalną sieć Innowatorów i Innowatorek. Wspólnie z nimi stworzyliśmy ponad 100 EDUinnowacji dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logo Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

INKUBATOR INNOWACJI POPOJUTRZE 3.0

W POPOJUTRZE zajmujemy się poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wierzymy, że mikrozmiany dają makroefekty, o ile idą za nimi liderzy/ki społecznych zmian – ludzie pełni pasji i poczucia wpływu. 

Od 7 lat jesteśmy inkubatorem innowacji społecznych i aktywnie działamy w obszarze edukacji. W tym czasie zbudowaliśmy kilkusetosobową i instytucjonalną sieć Innowatorów i Innowatorek. Wspólnie z nimi stworzyliśmy ponad 100 EDUinnowacji dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

PRZED NAMI POPOJUTRZE 3.0

POPOJUTRZE 3.0 – to kolejna edycja autorskiego programu wspierania INNOWACJI SPOŁECZNYCH, wyłącznie w obszarze szeroko rozumianego KSZTAŁCENIA, obejmująca innowacyjne rozwiązania z zakresu edukacji formalnej i pozaformalnej na każdym etapie życia człowieka, od wczesnej edukacji przedszkolnej, przez kształcenie ogólne i zawodowe, po szkolnictwo wyższe i kształcenie ustawiczne.

Celem głównym projektu POPOJUTRZE 3.0 – KSZTAŁCENIE jest wsparcie procesu preinkubacji 72, inkubacji 36 oraz akceleracji 9 innowacji społecznych z całego kraju, pozwalających na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze kształcenia, spośród których 12 innowacji (9 po inkubacji, a 3 po akceleracji) zostanie przetestowanych i skierowanych do upowszechniania oraz popularyzacji na szerszą skalę.

Okres realizacji projektu: od 1.1.2024 do 31.10.2027.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego wynosi 9 998 208,00 zł, w tym:

ZDOBĄDŹ ŚREDNIO 100 000,00 zł NA ROZWÓJ TWOJEGO POMYSŁU! Już w kwietniu startujemy z pierwszym naborem! Śledź nasze social media i stronę internetową. Szczegóły już wkrótce.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci rozwinąć Twój pomysł i stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom w tworzeniu gotowego rozwiązania dla edukacji oraz skorzystaj z wypracowanych w poprzedniej edycji rozwiązań!

 

siedem kobiet i jeden mężczyzna stoją uśmiechają się i pozują do zdjęcia są elegancko ubrani za nimi jest żółta ścianka

SIŁA W ZESPOLE

Proces tworzenia innowacji to praca zespołowa, dlatego też program POPOJUTRZE 3.0 jest kierowany do szerokiego grona INNOWATORÓW/EK: grup formalnych i nieformalnych, składających się z min. 2 osób. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich tych, którzy widzą konkretne wyzwania w edukacji i mają pomysł jak im sprostać. Dzięki sprawdzonej metodzie pracy naszego inkubatora, przejdziesz od pomysłu do konkretnego rozwiązania, które będzie miało szansę realnie wpłynąć na edukację w Polsce.

CO CIĘ CZEKA?

Po pierwsze: proces wsparcia innowacji w projekcie opieramy o DESIGN THINKING – sprawdzoną na świecie metodę tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników i odbiorców.

Po drugie: na etapie zgłoszenia do projektu nie oczekujemy od Ciebie gotowego rozwiązania. Przychodzisz do nas z pomysłem, który wspólnie rozwijamy, prototypujemy, testujemy i budujemy innowację krok po kroku.

Po trzecie: podczas całego procesu inkubacji i rozwoju innowacji Twojemu zespołowi towarzyszą eksperci/tki oraz tutorki, którzy wspierają Cię merytorycznie i operacyjnie.

Wyzwania w edukacji
Ty i Twój zespół dowiadujecie się jak rozpoznawać problemy w edukacji i generować pomysły, które mogą im sprostać.
Preinkubacja
Razem z zespołem uczysz się rozpoznawać potrzeby odbiorców, projektować rozwiązanie na nie odpowiadające oraz skutecznie prezentować swój pomysł.
Innowacja społeczna
Powstaje nowa, skuteczna metoda rozwiązywania danego problemu społecznego.
Akceleracja
Praca zespołu eksperckiego (w tym innowatorów) nad dopracowaniem innowacji wymagających dodatkowej pracy.
Upowszechnianie
Rozwiązania o największym potencjale do eliminacji problemu otrzymują wsparcie w promocji i marketingu.

POPOJUTRZE to

Jedyny inkubator w Polsce wybrany wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „KSZTAŁCENIE”.

przestrzeń skupiająca ludzi z pasją, którzy poprzez swoje działania zmieniają polską edukację

miejsce gdzie powstało już ponad 100 unikatowych rozwiązań dla edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych

sprawdzone metody wsparcia procesu tworzenia EDUinnowacji, oparte o metodę Design Thinking

POPO_team, czyli Zespół Ekspertów/ek i Tutorek, prowadzący Twój zespół przez cały proces powstania innowacji

W III edycji naszego autorskiego programu:

ZGŁOŚ NIEZGODNOŚĆ Z KPON

Jeśli masz podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON” możesz zgłosić je w formie pisemnej za pomocą:

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), w w/w formie (w każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

logotypy unii europejskiej