CSR Z SENSEM

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

CSR Z SENSEM

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 

WIERZYMY, ŻE POMAGANIE MA SENSE - TO NASZA MISJA, NIE OBOWIĄZEK

Wychodzimy z założenia, że pomaganie ma różne oblicza, a dzisiejszy świat niesie ku temu wiele możliwości i szans. Wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma realny wpływ na to jak zmienia się nasze otoczenie.

Dla nas to nie tylko sens naszej pracy, a po prostu nasza natura. Z tego powodu jako SENSE wspieramy i angażujemy się w różne inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu.

Nasze wybory nigdy nie są przypadkowe, decyzje o inicjatywach podejmujemy zespołowo, tak aby każdy wiedział jak nasze zaangażowanie jest ważne dla społeczeństwa i otoczenia. 

NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI I MISJE

Odpowiedzialny biznes

Nasz biznes budujemy nasze usługi opierając się na wzajemnym zaufaniu  i odpowiedzialności opartej o zasady etyki.

Społeczne zaangażowanie

W naszym zespole każdy ma swoją osobowość, umiejętności i doświadczenia,  dzięki temu wspaniale się uzupełniamy i możemy działać odpowiedzialnie. 

Ekologia

Każdego dnia dbamy o to aby minimalizując negatywny wpływ na środowisko, bo wierzymy, że każdy mały krok dla naszego eko systemu ma znaczenie. 

Dzielimy się dobrem

Wierzymy, że dobro i szczęście, to jedyne rzeczy na świecie, które się mnożą, gdy się nimi dzieli. Dlatego chętnie angażujemy się w niesienie wsparcia tym co bardziej tego potrzebują. 

WSPIERAMY RÓŻNE ORGANIZACJE I INICJATYWY, ZAWSZE ANGAŻUJĄC SIĘ NA 100% 

Angażujemy się w liczne inicjatywy społeczne wspierając społeczną odpowiedzialność biznesu – poznajcie kilka z nich, które wspieraliśmy w ostatnim czasie. 

Obserwuj nas

MAŁA GALERIA Z NASZYCH DZIAŁAŃ