DOŁĄCZ DO POPO_CAMPÓW

Pracuj z nami nad EDU_innowacjami

POPOJUTRZE 2.0

JEDYNY TAKI INKUBATOR W POLSCE

HAKUJEMY EDUKACJĘ!

Już wkrótce START trzeciej edycji POPOJUTRZE. Bądźcie czujni, śledźcie informacje na bieżąco. Tymczasem dziś mamy dla Was niespodziankę.
W kwietniu planujemy pierwsze wydarzenie w ramach projektu – POPO_CAMP, na które już dziś zapraszamy!

Logo Unii Europejskiej

Co Cię czeka:

Doświadczysz kreatywnej współpracy z Zespołem Inkubatora Innowacji Społecznych POPOJUTRZE.

Poznasz innych pasjonatów, którzy chcą tworzyć zmiany w edukacji i z którymi możesz zbudować zespół projektowy.

Wypracujesz w interdyscyplinarnym zespole rozwiązania dla wcześniej zgłoszonych wyzwań dla edukacji.

Dowiesz się jak Ty i Twój zespół możecie stworzyć z nami swoją innowację.

Weźmiesz udział całodziennym warsztacie kreatywnego rozwiązywania problemów, który stanowi doskonałe przygotowanie do zgłoszenia Twojego projektu i zdobycia grantu 100 000 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logo Unii Europejskiej

HAKUJEMUJEMY EDUKACJĘ!

Już wkrótce START trzeciej edycji POPOJUTRZE. Bądźcie czujni, śledźcie informacje na bieżąco. Tymczasem dziś mamy dla Was niespodziankę.
W kwietniu planujemy pierwsze wydarzenie w ramach projektu – POPO_CAMP, na które już dziś zapraszamy!

Co Cię czeka:

Doświadczysz kreatywnej współpracy z Zespołem Inkubatora Innowacji Społecznych POPOJUTRZE.

Poznasz innych pasjonatów, którzy chcą tworzyć zmiany w edukacji i z którymi możesz zbudować zespół projektowy.

Wypracujesz w interdyscyplinarnym zespole rozwiązania dla wcześniej zgłoszonych wyzwań dla edukacji.

Dowiesz się jak Ty i Twój zespół możecie stworzyć z nami swoją innowację.

Weźmiesz udział całodziennym warsztacie kreatywnego rozwiązywania problemów, który stanowi doskonałe przygotowanie do zgłoszenia Twojego projektu i zdobycia grantu 100 000 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

ZAPISY WYSTARTOWAŁY!

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28 marca 2024 r.
Informacje zostaną przekazane mailowo na adres email wskazany w zgłoszeniu.

Uśmiechnięta kobieta i uśmiechnięty mężczyzna tworzą coś artystycznego

KOGO POSZUKUJEMY

Twórczych umysłów i ludzi z pomysłem – osób, które widzą konkretne wyzwanie w edukacji, ale chcą się zainspirować, jak przekuć to w konkretne rozwiązanie.

Osób, które mają już pomysł i chcą go zgłosić jako innowację, ale chcą jeszcze “poczuć” klimat współpracy z inkubatorem.

Osób które mają pomysł, ale szukają osób, z którymi mogłyby pracować nad projektem.

Przedstawicieli grup nieformalnych.

Przedstawicieli grup formalnych.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ:

Stacjonarnie, w siedzibie naszej organizacji w Poznaniu.

PROPONOWANE TERMINY:
5 kwietnia 2024 (piątek), w godz. 9:00-18:00
lub
13 kwietnia 2024 (sobota), w godz. 9:00-18:00

ILOŚĆ MIEJSC NA KAŻDY WARSZTAT: 30

ZAPEWNIAMY:
catering, refundację kosztów dojazdu i noclegu.

POPO_team, czyli Zespół Ekspertów/ek i Tutorek, prowadzący Twój zespół przez cały proces powstania innowacji

CO MUSISZ WIEDZIEĆ:

mlody chłopak jest zamyślony na zdjeciu podczas pracy grupowej
dwie kobiety pokazują plakat z wynikiem swojej pracy

NA JAKIE PYTANIA MUSISZ ODPOWIEDZIEĆ
W ZGŁOSZENIU

  • jakie kompetencje możesz wnieść do zespołu projektowego,
  • jakie masz doświadczenie zawodowe (w szczególności w obszarze edukacji i tworzenia innowacji),
  • opisz nam swoją motywację do udziału w POPO_CAMPIE i docelowo też w POPOJUTRZE,
  • wskaż problemy jakie identyfikujesz w edukacji, jakimi chciał(a)byś się zająć tworząc innowację.

ZGŁOŚ NIEZGODNOŚĆ Z KPON

Jeśli masz podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON” możesz zgłosić je w formie pisemnej za pomocą:

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), w w/w formie (w każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

logotypy unii europejskiej