FUNDACJA MAKE SENSE

Wspieramy innowacyjne pomysły i zmiany społeczne. Nadajemy sens przyszłości.

O fundacji Make SENSE

Poprzez naszą codzienną pracę nadajemy sens przyszłości. 

Jak? Zmieniając ważne obszary życia społecznego. Poszukujemy i wspieramy nowe rozwiązania oraz tworzymy innowacje dla ważnych problemów społecznych, inspirując, dzieląc się wiedzą, wspierając realizację pomysłów. 

Systemowo pomagamy w edukacji, w obszarach dotyczących zdrowia, zmian klimatycznych, dostępności i inkluzywności, digitalizacji i kompetencji przyszłości. 

Wierzymy, że MIKROzmiany dają MAKROefekty, o ile idą za nimi ludzie pełni pasji i poczucia wpływu – liderzy społecznych zmian.

Pracujemy nad tym, aby nasze działania realnie poprawiały życie w  lokalnych społecznościach. Dbamy o to, aby nasza praca przynosiła korzyści dla nas samych, naszych dzieci i bliskich oraz miała długofalowy wpływ na całe społeczeństwo.

Ludzie przy stole omawiają strategię rozwoju firmy z wielkopolski 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów

Codziennie pracujemy z firmami, uczelniami i pomagamy w rozwoju innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Chcemy robić jeszcze więcej - angażować się społecznie.

Jesteśmy gotowi na zmiany i chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem oraz umiejętnościami.

Akademia Megatrendów - grupa osób siedząca przy stole podczas szkolenia pracowników

Kim jesteśmy?

Fundacja powstała jako inicjatywa pracowników SENSE consulting. 

Jako SENSE consulting stworzyliśmy już ponad 100 innowacji dla edukacji, pozyskaliśmy ponad miliard złotych dotacji, w zeszłym roku zrealizowaliśmy 700 dni szkoleń z zakresu dostępności i kompetencji miękkich. Angażujemy się w ogólnopolskie inicjatywy, które wspierają innowacje w edukacji, kształtują postrzeganie dostępności w Polsce oraz wspierają przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw.

O fundacji Make SENSE - w czym możemy Ci pomóc?

młodzi ludzie przy komputerze

EDUKACJA

dłonie symbolizujące inclusive leadership

DOSTĘPNOŚĆ I DEI

DIGITALIZACJA

ZIELONA TRANSFORMACJA

ZDROWIE

BADANIA I ROZWÓJ

Statut fundacji Make SENSE

Zarząd fundacji Make SENSE

MONIKA MARDAS-BRZEZIŃSKA

Prezeska Zarządu