BIBLIOTEKA VIDEO SENSE

– WEBINARY, WYDARZENIA, ROZMOWY

Webinar: Dostępne placówki medyczne - to ma sens!

dr Natalia Marciniak-Madejska rozmawia z prof.UM dr hab. Beatą Piętą z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i dr Anną Klechą o wdrażaniu dostępności w sektorze zdrowia. Z rozmowy dowiedzą się Państwo:

 1. Jak wyglada poziom dostępności w placówkach medycznych dziś?
 2. Jaką największą lekcję ma do odrobienia sektor zdrowia?
 3. GPSK Polna jest po dużym projekcie dostępnościowym – co udało się zrobić?
 4. Jakie są kolejne marzenia czy wyzwania z zakresu dostępności szpitala na Polnej?
 5. Jakie bariery napotyka się podczas wdrażania dostępności?
 6. Jakie są tips & tricks / quick wins, które można wdrożyć od zaraz, by uczynić placówkę medyczną dostępniejszą?

Czas trwania: 47:12

Podcast: WARTO mieć ZIELONE pojęcie ESG

dr Natalia Marciniak-Madejska i Jarosław Żubka z  Warty Poznań rozmawiają wdrażaniu polityki ekologicznej w klubie sportowym. Z rozmowy dowiedzą się Państwo:

 1. Dlaczego warto podjąć temat ESG w klubie sportowym?
 2. Jakie działania do wewnątrz i na zewnątrz podejmuje Warta Poznań, by zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko?
 3. Jakie obszary gromadzenia danych zostały objęte audytem, jakie główne problemy zdiagnozowano i jak klub zamierza się nimi zająć?
 4. Z jakimi problemami we wdrażaniu polityki ekologicznej spotkała się Warta i jak sobie z nimi poradziła??
 5. Czy normalizujący język może pomóc przeciętnemu Kowalskiemu utożsamić się z zasadami polityki ekologicznej i zmienić swoje codzienne nawyki?

Czas trwania: 33:37

Spotkanie informacyjne: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024 (Live)

Edyta Pawłowska i Julia Ratajewska rozmawiają z przedstawicielkami firm, które w ubiegłych latach skorzystały z dofinansowania z KFS-u: Katarzyną Finc z firmy odzieżowej Bizuu oraz Małgorzatą Weissbrod z firmy sektora medycznego POLMED. Z rozmowy dowiedzą się Państwo:

 1. Z czego zrodziła się potrzeba wsparcia pracowników?
 2. Czy były obawy dotyczące wzięcia udziału w projekcie?
 3. Jak wyglądał proces składania wniosku o dotację?
 4. Jak przebiegało planowanie procesu rozwojowego?
 5. Jakie efekty widać dzisiaj?

Czas trwania: 1:15:58

Spotkanie informacyjne: Nowa edycja Go to Brand - dotacje na internacjonalizację?

Adam Nowak omawia:

 1. Wymogi do spełnienia.
 2. Co można sfinansować z dotacji.
 3. Jak przygotować się do aplikowania o środki.

Czas trwania: 49:38

ESG w MŚP - jak chwycić byka za rogi, żeby nie bolało?

dr Natalia Marciniak-Madejska i jej gościni Katarzyna Prętnicka z Locotranssped odpowiadają na pytania:

 1. Jakie szanse CSRD i związane z nią raportowanie ESG rodzi dla polskiego biznesu?
 2. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się mierzyć polskim przedsiębiorcom w związku z raportowaniem ESG?
 3. Jak sobie z tymi wyzwaniami poradzić? Od czego zacząć?
 4. Czy wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zrównoważony rozwój i raportowanie ESG jest konieczne i jak wspiera cele organizacji?
 5. Jak się przygotować do wdrażania ESG?

Czas trwania: 31:49

Spotkanie informacyjne: Nowe dotacje dla Uczelni (LIVE) 1.5 FERS

Monika Mardas-Brzezińska oraz Michał Spiczak-Brzeziński odpowiedzieli m.in. na pytania:

 1. Jakie działania obowiązkowe są przewidziane w konkursach?
 2. Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania, czyli o kryteriach premiujących.
 3. Na co można pozyskać dofinansowanie?

Czas trwania: 1:07:10

Dostępność w biznesie - to ma sens!

dr Natalia Marciniak-Madejska i jej goście Agata Broda z Concordia Desing i Olgierd Jaskulski z VOX odpowiadają na pytania:

 1. Dostępność w projektowaniu – od czego zacząć?
 2. Jakie korzyści widzi biznes we wdrażaniu dostępnych produktów i usług?
 3. Kiedy i od czego zaczęło się poszerzanie odbiorców projektów naszych rozmówców o osoby o szczególnych potrzebach?
 4. Jakie obawy, wątpliwości mają przedsiębiorcy we wdrażaniu dostępności?
 5. Co może pomóc przedsiębiorcom przekonać się, że dostępność ma SENS?​

Czas trwania: 38:40

Dostępna uczelnia - to ma sens!

dr Natalia Marciniak-Madejska i jej gościnie: Anna Lach, dr Katarzyna Lis, Eunika Lech oraz Beata Szczucińska odpowiadają na pytania:

 1. Dostępność – jak ją mądrze wdrażać na uczelniach?
 2. Jak włączać ludzi do tej zmiany?
 3. Jakie szanse stwarza dostępność na uczelniach?
 4. Jakie obawy, wątpliwości mają uczelnie we wdrażaniu dostępności?
 5. Co może pomóc przekonać inne uczelnie, że dostępność ma SENS?

Czas trwania: 50:42

Kredyt ekologiczny

Michał Spiczak-Brzeziński i Matylda Sochacka odpowiadają na pytania:

 1. Dlaczego to się nazywa „kredyt”?
 2. Na co przeznaczony jest Kredyt ekologiczny?
 3. Jakie są typy projektów w ramach Kredytu ekologicznego?
 4. Co można sfinansować z Kredytu ekologicznego?
 5. Jakie są poziomy dofinansowania w Kredycie ekologicznym?

Czas trwania: 1:04:58

Nowe dotacje dla uczelni

Monika Mardas-Brzezińska i Michał Spiczak-Brzeziński odpowiadają na pytania:

 1. Jakie działania obowiązkowe są przewidywane w projekcie?
 2. Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania, czyli o kryteriach premiujących
 3. Na co można pozyskać dofinansowanie?
 4. Zadane w trakcie sesji Q&A

Czas trwania: 1:05:05

Dotacje dla Polski Wschodniej na wzornictwo

Marta Stężycka i Adam Nowak w trakcie rozmowy odpowiadają na pytania:

 1. Czym jest wzornictwo i dla kogo przeznaczone są dotacje?
 2. Audyt wzorniczy – dlaczego jest konieczny?
 3. Czym jest strategia wzornicza i jak ją opracować?
 4. Co to znaczy, że projekt musi dotyczyć wprowadzenia zasad ekoprojektowania?
 5. Jakie są koszty kwalifikowalne w dotacji na wzornictwo?

Czas trwania: 21:40

Q&A: Dotacje na innowacyjne technologie i inwestycje

Michał Spiczak-Brzeziński i Adam Nowak odpowiadają na pytania:

 1. Na co jest przeznaczony Kredyt technologiczny?
 2. Jakie są kryteria warunkujące możliwość startu w konkursie?
 3. Jakie są koszty kwalifikowalne w Kredycie technologicznym?
 4. Jakie są poziomy dofinansowania w Kredycie technologicznym?

Czas trwania: 32:58

SMART o Ścieżce SMART

Michał Spiczak-Brzeziński i jego gość dr inż. Jakub Jasiczak, przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych odpowiadają na pytania:

 1. Co to jest ścieżka SMART i czym konkretnie różni się od tzw. wcześniejszych dotacji?
 2. Jak się przygotować do aplikowania o środki – od strony biznesowej, projektowej, B+R?
 3. Co to jest B+R? Czym jest poziom gotowości technologicznej?
 4. Gdzie leży granica pomiędzy badaniami a rozwojem?
 5. Czym jest innowacja w rozumieniu Ścieżki SMART?
 6. Co firma musi przygotować, chcąc aplikować o środki w ramach Ścieżki do SMART?
 7. Co z tego powinna zrobić sama, a co może kupić i jak zrobić to mądrze?

Czas trwania: 53:06

Dostępny samorząd - to ma sens!

dr Natalia Marciniak-Madejska i jej goście: Katarzyna Tręda-Pisera z Urzędu Miasta Łodzi i Sławosz Marcisz z Urzędu Miasta Katowice odpowiadają na pytania:

 1. Dostępność – jak ją mądrze wdrażać w JST?
 2. Jak włączać ludzi do tej zmiany?
 3. Jakie szanse stwarza dostępność dla JST?
 4. Jakie obawy, wątpliwości mają JST we wdrażaniu dostępności?
 5. Co może pomóc przekonać inne JST, że dostępność ma SENS?

Czas trwania: 52:06

Dostępna kultura - to ma sens!

dr Natalia Marciniak-Madejska i jej goście: Noemi Etush i Marcin Halicki  –  podczas rozmowy udzielą odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Co stanowi główne bariery w korzystaniu z instytucji kultury przez osoby ze szczególnymi potrzebami?
 2. Czy dożyjemy czasów, gdy każde wydarzenie – także organizacji komercyjnych – będzie dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami?
 3. Jakie są tips & tricks dostępności, które można wdrożyć od zaraz, by uczynić kulturę dostępniejszą?
 4. Poznajmy dobre praktyki i pochylimy się nad fakapami, by wiedzieć, jak działać, a jak zupełnie nie, żeby kultura była rzeczywiście dostępna.

Czas trwania: 43:14

Ścieżka SMART

Eksperci SENSE – Michał Spiczak-Brzeziński, Adam Nowak oraz Marta Stężycka podczas rozmowy udzielą odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jakie są główne cechy Ścieżki SMART?
 2. Jak ubiegać się o wsparcie? Daty, warunki, najważniejsze założenia.
 3. Kto i na jakich zasadach będzie operatorem programu?
 4. Wielomodułowość projektów – obowiązkowe i fakultatywne. Czym się różnią? Na co warto zwrócić uwagę przystępując do projektu? Jak uniknąć pułapek na starcie?

Czas trwania: 1:28:25

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak zwiększyć budżet na szkolenia w 2023 roku?

Ekspertki SENSE – dr Natalia Marciniak-Madejska i Joanna Baszyńska podczas rozmowy udzielą odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czym jest ten rodzaj dofinansowania, jakie są terminy, kto może się o nie ubiegać, czyli czym jest ten rodzaj dofinansowania, jakie są terminy, kto może się o nie ubiegać​?
 2. Na jakie środki mogą liczyć pracodawcy i jakie są poziomy dofinansowania?
 3. W jaki sposób rozlicza się dotację z urzędem?
 4. Jaka jest nasza filozofia pracy z klientem i jak przebiega proces rozwojowy?

Czas trwania: 42:13

Nowoczesny szpital dzięki środkom UE. Poznaj programy dofinansowania rozwoju infrastruktury i kadry.

Eksperci SENSE – Adam Nowak i Maciej Chrenowicz podczas rozmowy udzielą odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czym jest RPO (ogólna charakterystyka, kto przyznaje środki, limity, kto może się ubiegać)

2. Co możemy sfinansować? – Case study

3. RPO i DOS – uważaj na podwójne finansowanie!

4. RPO – projekt poniżej 2 milionów zł i powyżej 2 milionów zł. Procedury, możliwości, ograniczenia. Pamiętaj o wkładzie własnym.

Czas trwania: 9:16

Wsparcie dotacyjne w 2022 roku dla branży medycznej.

Rok 2022 to rok ogromnych możliwości wsparcia dla branży medycznej. Szpitale, placówki medyczne i diagnostyczne będą mogły skorzystać z szerokiego wachlarzu dotacji i grantów, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Gościem Marty Stężyckiej był Michał Spiczak-Brzeziński – wieloletni ekspert dotacji unijnych, jego chleb powszedni to pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także doradztwo w procesach rozwojowych i inwestycyjnych. Na swoim koncie ma ponad 1 MLN złotych pozyskanych środków dla firm i podmiotów publicznych.

Podczas spotkania omówimy źródła wsparcia dla Państwa branży w roku 2022.

Czas trwania: 1:00:17

Biznesowy networking - stwórz swój rynek sprzedaży.

Gościem Joanny Baszyńskiej była Monika Bartkowiak, trenerka biznesu i wykładowczyni na uczelniach wyższych z pasją do sprzedaży, którą z radością dzieli się z innymi.

✔ Jak efektywnie tworzyć sieci swoich kontaktów,

✔ Jak budowanie relacji przekłada się na Twoją sprzedaż,

✔ Czy dobre relacje biznesowe przekładają się na wielkość i jakość sieci kontaktów?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest podnoszenie kompetencji kadr, a równocześnie rozumiemy jak trudno wygospodarować środki finansowe na rozwój pracowników, w czasach, gdy wszystkie koszty firmy dynamicznie rosną. Dlatego jeśli szukają Państwo możliwości zewnętrznego finansowania, to zapraszamy do kontaktu z nami! 

Czas trwania: 50:08

ZOBACZ WIĘCEJ NAGRAŃ