POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Każda, nawet najbardziej rozbudowana organizacja składa się z pojedynczych ludzi, a relacje między nimi, ich kompetencje oraz zaangażowanie składają się na wzrost firmy.

Wierzymy, że synergia talentów i doświadczeń wszystkich osób tworzących SENSE z ich świadomymi celami i ukierunkowanymi dążeniami, jest kluczem do SUKCESU.

A i tak z tego wszystkiego najważniejsze jest to, że my się po prostu lubimy.

MONIKA ANTEK

Dyrektor Działu Projektów Europejskich

NATALIA MARCINIAK-MADEJSKA

Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych

MARTA STĘŻYCKA

Kierownik zespołu sprzedaży

JULIA RATAJEWSKA

Specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

MATYLDA SOCHACKA-KOZIELCZYK

Specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

MAGDALENA KACZMAREK

Menedżer projektów marketingowych

KRYSTIAN WŁODARCZAK

Starszy specjalista ds. komunikacji i marketingu

EDYTA PAWŁOWSKA

Starsza specjalistka projektów rozwojowych

JOANNA BASZYŃSKA

Starsza specjalistka projektów rozwojowych

JOANNA SZYSZKA

Specjalistka ds. administracji

PAULA BOREK

Trenerka i Menedżerka projektów rozwojowych

AGNIESZKA SOBECKA

Specjalistka ds. administracyjno-finansowych

ADAM NOWAK

Menedżer zespołu dotacji

BARTOSZ SZYSZKA

Starszy specjalista ds. dotacji

ANNA GAWRON

Specjalistka ds. dotacji

BEATA STELMASZYŃSKA

Menedżer zespołu projektów edukacyjnych

AGNIESZKA DUKARSKA

Kierownik projektów edukacyjnych

ANNA SKOTOWSKA

Starsza specjalistka projektów edukacyjnych

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ