STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  DARIUSZ GOSK

DARIUSZ GOSK

Ekspert ds. dostępności, Trener, Audytor

BIO

Były Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Andragogika) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej (Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób z niepełnosprawnością). Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami.

Prowadzi szkolenia z obszaru dostępności, projektowania uniwersalnego, niepełnosprawności dla różnych grup odbiorców – koordynatorów dostępności, pracowników administracji publicznej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesowego. Przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (ponad 150 audytów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat)Jest kierownikiem zespołu audytowego w projekcie „Dostępność + dla zdrowia”. Prowadzi szkolenia z obszaru projektowania uniwersalnego w ramach projektu „Akademia Dostępności”, skierowane do architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów Wykładowca uczelni wyższych (Uniwersytet Kaźmierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów HR, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Wspiera firmy i instytucje w zakresie przygotowania i przeprowadzenia audytów miejsc pracy i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Koordynował liczne projekty rekrutacyjne mające na celu wdrożenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w instytucjach publicznych i prywatnych

W ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził ponad 2500 godzin szkoleń.

Osiągnięcia:

  • Autor publikacji „Komunikacja bez barier – praktyczny poradnik kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami”, „Dostępność szansą dla biznesu”, „5 kroków do zatrudnienia. Osoby z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji”
  • Współautor standardów dostępności dla Szpitali oraz placówek POZ, opracowanych w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Współpracuje m.in. z:

Prowadził szkolenia i doradztwo dla takich firm jak: Unilever, Ikea BSC, Job Impulse, PwC, EY, UPS, Siemens, Microsoft, Bridgestone, Metro Properties, CenterMed, Pratt & Whitney.

Prowadził szkolenia oraz doradztwo w zakresie rozwiązań dostępnościowych dla instytucji publicznych (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) oraz licznych samorządów w całej Polsce (m.in. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy).

Prowadził szkolenia w zakresie dostępności dla kadry akademickiej i administracyjnej uczelni wyższych – Politechnika Białostocka, PSW Jasło, Chrześcijańska Akademia Teologii w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE