STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  DR NATALIA MARCINIAK-MADEJSKA 

DR NATALIA MARCINIAK-MADEJSKA

Zdjęcie kobiety 36 lat Natalia Marciniak-Madejska

Trener i doradca projektowania uniwersalnego

BIO

Praktyk projektowania uniwersalnego, trenerka i doradczyni dla biznesu i instytucji publicznych z zakresu dostępności. Prelegentka konferencji, autorka publikacji.

Na koncie 20 lat działań na rzecz zwiększania dostępności, innowacyjne projekty z zakresu włączenia osób z niepełnosprawnościami i niemal 1000 godzin szkoleń.

Z sukcesem przygotowuje przedsiębiorców i instytucje publiczne do wdrażania dostępnych rozwiązań. Kształci koordynatorów ds. dostępności. Realizuje audyty dostępności i opracowuje raporty dotyczące rozszerzenia grup odbiorców produktów i usług o osoby o szczególnych potrzebach.

Przykładowe osiągnięcia:

 • Doktorat z zakresu inkluzji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami
 • Wdrożenie przedmiotu „Projektowanie uniwersalne” na 10 uczelniach wyższych
 • Projektowanie uniwersalnych rozwiązań w podejściu design thinking dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw
 • Projektantka rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami
 • Współautorka aplikacji mobilnych wspierających samodzielność osób ze szczególnymi potrzebami
 • Organizacja międzynarodowych konferencji dotyczących inkluzywnych rozwiązań pn. „Spotkania Na Tak”
 • Organizacja imprez sportowych i kulturalnych włączających osoby o szczególnych potrzebach

Współpracuje m.in. z:

Projektowała i prowadziła cykl szkoleń z Concordią Design w ramach programu Dostępny Design. Prowadziła szkolenia i doradztwo dla takich marek jak: Benefits Systems, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Herbapol, Wydawnictwo. Wdrażała i doradzała w zakresie rozwiązań dostępnościowych na uczelniach wyższych tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia WSB, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.  

Praktyka szkoleniowa:

 • trener szkolący z obszarów: dostępność, projektowanie uniwersalne, teksty łatwe do czytania i rozumienia
 • wykładowca uczelni wyższych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • prelegentka największych konferencji w Polsce dot. dostępności i niepełnosprawności
 • autorka webinarów i e-learningów z zakresu dostępności, zarządzania i kompetencji miękkich

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE