AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

80% dofinansowania na pakiet szkoleniowo-doradczy

CZYM JEST AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH?

Akademia Menedżera Kompetencji Cyfrowych to pakiet szkoleń i doradztwa z dofinansowaniem dla kadry zarządzającej średnich przedsiębiorstw w obszarze transformacji cyfrowej.

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi w trybie zdalnym. Akademia Kompetencji Cyfrowych jest odpowiedzią na te wyzwania!

Akademia Menedżera Kompetencji Cyfrowych to 6 dni szkoleń i 30 godzin doradztwa w obszarze cyfryzacji głównych procesów firmowych dla kadry zarządzającej i osób przewidzianych do awansu na stanowiska menedżerskie.

  Polityka prywatności

  UDZIAŁ W AKADEMII KOMPETENCJI CYFROWYCH TO:

  Profesjonalna diagnoza potrzeb rozwoju kompetencji cyfrowych w Twoim przedsiębiorstwie

  6 dni szkoleniowych
  z 3 do 6 tematów

  30 godzin doradczych dla rozwoju cyfryzacji w Twojej firmie
  Szkolenia w kameralnej grupie zamkniętej – tylko dla pracowników Twojego przedsiębiorstwa
  Czas trwania Akademii to 4 miesiące
  80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa
  Współpraca z praktykami biznesu rozwijającymi kompetencje cyfrowe
  Szkolenie w siedzibie pracodawcy lub on-line

  CZEGO UCZYMY W AKADEMII KOMPETENCJI CYFROWYCH?

  Zanim rozpoczniemy Akademię Kompetencji Cyfrowych, przeprowadzimy profesjonalną diagnozę potrzeb Twojej organizacji. Wyniki diagnozy pomogą Ci zdecydować, które spośród poniższych tematów szkoleń są najbardziej potrzebne Twoim pracownikom.

    ZARZĄDZANIE 4.0  

  MODUŁ I: ZARZĄDZANIE 4.0

  W warunkach ogólnej niepewności i dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”, dlatego kluczową umiejętnością menadżerów staje się umiejętność podejmowania nowych, innowacyjnych wyzwań i skuteczne przeprowadzanie swoich zespołów przez proces wdrażania zmian, szczególnie tych związanych z przyspieszoną za sprawą pandemii COVID 19, cyfryzacją procesów biznesowych. Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga od menadżera umiejętności kreowania atrakcyjnych wizji, pozyskiwania ambasadorów zmian oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami i naturalnym oporem ludzi przed zmianą.

  Ramowy program szkolenia

  • Inicjowanie zmian w odpowiedzi na zmieniające się trendy, otoczenie biznesowe i wymagania klienta.
  • Lider zespołu w zmianie – jak skutecznie przekonać i bezpiecznie przeprowadzić zespół przez etapy zmiany?
  • Zarządzanie zespołem w środowisku permanentnej zmiany.
  • Produktywność i zaangażowanie w zmianie.
  • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i oporem przez zmianą?
  • Budowanie kultury organizacyjnej otwartej na innowację i cyfryzację.

  Zmiany jakie wprowadza w nasze życie transformacja cyfrowa wynikają nie tylko z rozwoju nowych technologii opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji i Internet Rzeczy, ale przede wszystkim ze zmieniających się potrzeb klientów i trendów personalizacji produktów. Dlatego umiejętność projektowania i skutecznego wdrażania na rynek nowych, innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb klienta produktów i usług jest kluczową kompetencją współczesnych menedżerów. Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady efektywnego zarządzania cyklem życia produktów (Product Lifecycle Management) od pomysłu, poprzez proces projektowania, aż do sukcesu rynkowego.

  Ramowy program szkolenia:

  • Badanie otoczenia biznesowego – jak skutecznie wejść w buty klienta?
  • Określanie problemu i wyzwania projektowego.
   Prowadzenie sesji kreatywnych i efektywnych burz mózgów.
  • Projektowanie i prototypowanie inteligentnych produktów.
  • Testowanie zaprojektowanych rozwiązań – pozyskiwanie informacji i udoskonalanie pomysłów.
  • Wdrażanie inteligentnych produktów na rynek.

  W dobie szerokich zmian jakie działy się na rynku w ostatnich dwóch latach, nastąpiła dynamiczna transformacja w zarządzaniu zespołami pracowników. Model pracy stacjonarnej zastąpił w większości format hybrydowy lub całkowicie zdalny. Rozpoczęliśmy proces adaptacji dotychczasowych metod, narzędzi pracy do nowych warunków i okoliczności. Szkolenie ma za zadanie usystematyzować i przygotować uczestników do podejmowania działań związanych z budowaniem zespołów w realiach gospodarki cyfrowej. Poznane narzędzia i techniki pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie zespołami rozproszonymi, a także zwiększenie umiejętności związanych z organizowaniem efektywnych spotkań, delegowaniem, motywowaniem i zarządzaniem konfliktami.

  Ramowy program szkolenia:

  • Zarządzanie zespołem rozproszonym w wirtualnym środowisku.
  • Mój styl jako przywódcy zespołu a proces grupowy w zespole rozproszonym.
  • Empowerment – czyli jak zwiększyć zaangażowanie pracowników.
  • Efektywność działań w zespole rozproszonym.
   Jak motywować pracowników do samodzielności i proaktywności w działaniu?
  • Narzędzia wspierające zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku.

  Zapewnienie cyberbezpieczeństwa powinno być jednym z kluczowych elementów każdej jednostki i przedsiębiorstwa. By prawidłowo i skutecznie chronić swoje stanowisko pracy przed cyberatakami należy poznać najważniejsze aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa elektronicznego zasobom informatycznym. W związku z tym podczas warsztatu omówimy zagadnienia związane z ochroną informacji (w tym danych osobowych). Prowadzący w przystępny sposób wskażą zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz omówią sposoby zabezpieczania danych oraz monitorowania bezpieczeństwa przez pracodawcę.

  Ramowy program szkolenia:

  • Charakterystyka potencjalnych źródeł ataków cyfrowych w firmie.
  • Podstawy zabezpieczania przesyłania danych w przedsiębiorstwie i w całym łańcuchu wartości.
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji.
  • Podstawowe regulacje prawne z zakresu ochrony i przetwarzania danych.
  • Podstawowa dokumentacja opisująca zasady bezpieczeństwa w firmie.
  • Podstawy zagadnień dotyczące zagrożeń cyberbezpieczeństwa wynikających ze stosowania nowych rozwiązań cyfrowych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze, rozwiązań mobilnych.

  Każda z organizacji aby realizować założone cele oraz podejmować efektywne działania potrzebuje sprawnego systemu zarządzania procesami. Sprawność systemu pozwala na płynny rozwój, podążanie i nadążanie za zmianami oraz daje przestrzeń do realizowania strategii organizacji. W dzisiejszym świecie VUCA stajemy przed wyzwaniem transformacji dotychczasowych sposobów działania. Wypracowane ścieżki i schematy mogą okazywać się niewystarczające aby sprostać wymaganiom dzisiejszych rynków. Udział w szkoleniu pozwoli na dokładną analizę procesów w organizacji i przygotowanie się na transformację i zmiany jakie mogą w nich zajść.

  Ramowy program szkolenia:

  • Metodyczna analiza procesów w przedsiębiorstwie.
  • Zasady efektywnej organizacji procesów w transformacji cyfrowej.
  • Wprowadzanie zmian i optymalizacji – integracja procesów w organizacji.
  • Stabilizacja i standaryzacja procesów – jak zapewnić powtarzalny przepływ procesów w przedsiębiorstwie?
  • Zasady i narzędzia ciągłego doskonalenia – poznaj możliwości zwiększania wartości dodanej procesów.

  MODUŁ II: SPRZEDAŻ I MARKETING CYFROWY

  Gospodarka cyfrowa obejmuje trzy główne platformy: e-commerce, m-commerce i social commerce, przy czym każda z nich prezentuje różne możliwości i korzyści dla MŚP. Prawie dwie trzecie MŚP korzysta z mediów społecznościowych aby zwiększyć swoją sprzedaż. Przewiduje się, że ten trend będzie jeszcze bardziej powszechny, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z potencjału mediów społecznych i możliwości dotarcia przez nie do wybranych grup odbiorców.

  Internet skraca dystans – małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dzięki niemu korzystać z coraz to nowszych możliwości.”

  Ramowy program szkolenia

  • Nowoczesne narzędzia i rozwiązania cyfrowe wykorzystywane w e-commerce.
  • Korzyści ze stosowania rozwiązań e- commerce z wykorzystaniem algorytmów AI.
  • Metody budowania cyfrowej ścieżki klienta.
  • Digitalowe rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem.
  • Narzędzia wspierające logistykę i dystrybucję w gospodarce cyfrowej.

  Dziś zmieniły się relacje między kupującymi a sprzedającymi. Daleko nam do czasów, gdy tylko sprzedawcy rządzili relacjami. Dzięki eksplozji Internetu i świata cyfrowego każdy może szybko pobrać informacje, porównać produkty, usługi i ceny. Mówimy o cyfrowej transformacji firm, gdy mają do czynienia z tego typu problemem. W takiej sytuacji marketerzy są bardzo zainteresowani potwierdzeniem swojej obecności w Internecie, aby sprostać oczekiwaniom tych konsumentów, którzy nie tylko proszą o produkt lub usługę, ale także chcą się edukować. Prowadzenie planu marketingowego online oznacza, że ​​zamiast obsługiwać klientów, firma demonstruje swoją prawdziwą troskę o klienta, słuchając go, odpowiadając i spójnie przestrzegając warunków dyktowanych przez firmę i klienta.

  Ramowy program szkolenia

  • Nowoczesne narzędzia cyfrowe w budowaniu marketingu.
  • Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych.
  • Marketing automation – projektowanie ścieżek automatyzacji działań.
  • Metody i narzędzi angażowania klientów w proces kreowania wartości i personalizacji produktów i usług.

  Analiza ścieżek zakupowych klienta (customer journey) to temat, którym zajmują się marketingowcy odkąd istnieje reklama. W świecie offline klient potrzebował od trzech do pięciu punktów styku (czyli kontaktów
  z reklamą), żeby kupić produkt. Wraz z cyfryzacją usług sprzedażowych, mówimy nawet o 20 punktach. Szkolenie poświęcone jest temu, jak w prostszy, szybszy i tańszy sposób dotrzeć do klienta. Potrzebna jest do tego kompetencja analizy cyfrowych ścieżek zakupowych klienta i automatyzacji działań.

  Ramowy program szkolenia

  • Praktyczne projektowanie lejka sprzedażowego.
  • Przegląd możliwości i różnych kanałów pozyskiwania klientów.
  • Integracja wielu kanałów sprzedaży w kompleksowy lejek sprzedażowy.
  • Pozyskiwanie ruchu na stronę – jak skutecznie zwiększyć ilość odwiedzin?
  • Zamiana ruchu na kontakt/leady – jak przekonać klienta do działania?
  • Obiekcje przed zakupem – jak skutecznie neutralizować dzięki marketingowi?
  • Automatyzacja w obsłudze kontaktów/leadów – przegląd narzędzi.
  • Skuteczny prospecting kontaktów – jak umawiać spotkania/kontakt tylko z najlepszymi leadami?
  • Finalizacja sprzedaży – jak wspomóc zamknięcie sprzedaży dzięki reklamie?
  • Zwiększanie retencji i wzmocnienie relacji – jakie treści serwować klientom tuż po zakupie?

  Postęp w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych wywarł ogromny wpływ na komunikację marketingową współczesnego przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia cyfrowe do realizacji skutecznych działań marketingowych oraz dostaną sprawdzone praktyczne wskazówki, jak z nich optymalnie korzystać.

  Ramowy program szkolenia

  • Lista mailingowa – dlaczego warto?
  • Konfiguracja autorespondera krok po kroku.
  • Planowanie wysyłki mailingu – o czym pisać, by chcieli kupować?
  • Segmentacja odbiorców i projektowanie przekazu mailowego.
  • Automatyzacje w marketingu – dlaczego warto wykorzystać i jak zrobić to w praktyce?
  • Reklama Facebook Ads – jak pozyskać i przekonać do zakupu?
  • Reklama Facebook Ads – wzmocnienie świadomości marki i re-aktywizacja klientów.
  • Content Marketing – jak wielokrotnie wykorzystać przygotowane treści, oszczędzając czas na tworzenie i publikacje?
  • Analiza ruchu na stronie dzięki nowoczesnym aplikacjom.
  • Jak wyciągać wnioski z zebranych danych – praktyczny plan działania.

  Korzystanie z zasobów Internetu to nasza codzienność – dziś wykorzystujemy go do pracy, nauki, rozrywki, robienia zakupów. Marketerzy dostrzegają ogromny potencjał narzędzi cyfrowych, stopniowo przenosząc siły i środki do nowego wirtualnego świata, gdzie treści kreowane są przez samych użytkowników. Także argumenty finansowe nie są bez znaczenia – reklamy w portalach społecznościowych są tańsze niż
  w tradycyjnych środkach przekazu. Właściwie poprowadzone będą także skuteczniejsze niż reklama
  w gazetach, radiu i telewizji. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić.

  Ramowy program szkolenia

  • Omówienie możliwości kampanii reklamowych w Social Media.
  • Osadzenie wybranych strategii reklamowych w lejku sprzedażowym firmy.
  • Jakie cele powinna realizować kampania reklamowa?
  • Integracja różnych modeli reklamowych w spójną strategię reklamową.
  • Techniczna konfiguracja kampanii Facebook Ads.
  • Określanie grup docelowych – jakie możliwości targetowania wykorzystać w 2022r.?
  • Przygotowanie treści reklamowych – dobre i złe praktyki.
  • Content plan – jak przygotować harmonogram treści i zaoszczędzić czas na publikacje?
  • Analiza wyników reklamowych – które wskaźniki warto wziąć pod uwagę?
  • Optymalizacja kampanii – co zrobić, kiedy kampania nie przynosi rezultatów?
  • Skalowanie działań – jak bezpiecznie zwiększać budżet i zasięg reklamy?

    SPRZEDAŻ I MARKETING CYFROWY  

    KOMPETENCJE CYFROWE  

  MODUŁ III: KOMPETENCJE CYFROWE

  Doświadczenia ostatnich lat związane z pandemią COVID-19 przyspieszyły rozwój naszej aktywności w środowisku wirtualnym. Zarządzanie zespołem rozproszonym wymaga nie tylko nowych kompetencji miękkich, ale też znajomości narzędzi do komunikowania się na odległość. Wirtualne zebrania całego zespołu, praca w podgrupach, sesje kreatywne – to wszystko możliwe jest z wykorzystaniem narzędzia
  MS Teams.

  Ramowy program szkolenia

  • Organizacja pracy w zespołach – czym się różni współpraca/konwersacja w zespołach od czatów. Przykłady jak można organizować prace w zespołach (kanały ogólne, kanały ukryte, e-mail do przyjmowania wiadomości na kanał), a do czego bardziej nadają się czaty.
  • Inicjowanie czatu indywidualnego lub grupowego.
  • Rozmowa wideo – jak dołączać userów w trakcie, jak wyciszać, jak przypinać jedną osobę (focus), moduł notatek do przygotowywania Minutes of Meeting w trakcie spotkania.
  • Rejestrowanie rozmowy wideo.
  • Co oznaczają statusy i jak wpływają na korzystanie z aplikacji.
  • Powiadomienia na kanałach.
  • @Wzmianki i po co jest stosować?
  • Top-5 przydatnych skrótów klawiaturowych.
  • Możliwość umawiania rozmów z użytkownikami zewnętrznymi bez MS Teams.
  • Aplikacja mobilna.
  • Współpraca na plikach bezpośrednio w MS Teams.
  • Lokalizacja plików udostępnionych w grupach MS Teams i edytowanie uprawnień/dostępów.
  • Możliwość podpinania zewnętrznych aplikacji jako zakładki pod kanał wybranego Teamu.
  • Zalety pracy grupowej.

  Aplikacje pakietu Microsoft jak Word czy Excel są synonimami pracy w biurze. Microsoft 365 jest następcą klasycznego pakietu biurowego, od którego odróżnia się nastawieniem na obsługę danych w chmurze, większą integracją z usługami Microsoftu oraz zupełnie nowy sposób podejścia do współpracy w zespole.

  Ramowy program szkolenia

  • Kalendarz
  • Outlook
  • Onedrive
  • Word, Excel i Power Point Online
  • Inne

  Osiągnij więcej, łącząc ludzi oraz ich pomysły. Microsoft 365 umożliwia dostęp do Twoich i firmowych dokumentów z dowolnego miejsca dzięki chmurze OneDrive. Możesz zapisywać pliki w chmurze oraz korzystać z automatycznego backupu. Możesz sprawdzić listę ostatnio otwieranych dokumentów (np. przez innych użytkowników licencji), aby zawsze być na bieżąco.

  Ramowy program szkolenia

  • Podpięcie dysków pod Windows.
  • Synchronizacja w celu pracy offline.
  • Bezpieczeństwo pracy nad plikami na platformie OneDrive.
  • Sway oraz Microsoft Forms – funkcje oraz praktyczne użycie.
  • Witryna zespołu w SharePoint.
  • Administrowanie i rozwiązywanie problemów związanych z synchronizacją katalogów i obiektami katalogu.

  Exchange Online, Skype i Office 365 to zespół rozwiązań cyfrowych, które ułatwią Ci komunikację i prowadzenie biznesu na co dzień. Szkolenie dotyczy zaawansowanych zagadnień dotyczących administrowania tymi aplikacjami, samodzielnego usuwania błędów i rozwiązywania problemów.

  Ramowy program szkolenia

  • Zaprezentowanie możliwości wykorzystania w naszej pracy tej zaawansowanej poczty biznesowej oprócz standardowych i rozbudowanych funkcji wysyłania i odbierania e-maili, zapewnia dostęp do kalendarza, współdzielenie go ze współpracownikami i zintegrowanie bazy kontaktów. Po tym module pracownicy powinni uzyskać wiedzę jak poprawnie korzystać z aplikacji, jakie mogą się z tym wiązać problemy i jak je naprawić a kiedy skorzystać z pomocy struktur IT.
  • Administracja i rozwiązywanie problemów z usługą Skype for Business – jak bezbłędnie poruszać się po aplikacji oraz w razie napotkanych problemów móc sobie z nimi radzić a kiedy skorzystać z pomocy struktur IT.
  • Administracja i rozwiązywanie problemów z ustawieniami zgodności i bezpieczeństwa w Office 365 dotyczący zagadnień administracji ewentualnych problemów, zgodności i bezpieczeństwa ma podsumować te zagadnienia i nauczyć bezpiecznego korzystania z narzędzi w chmurze, udostępniania plików i wymiany danych w komunikatorach. Oczekiwaniem naszym jest aby wszyscy pracownicy mieli pełną wiedzę dotyczącą ewentualnych zagrożeń jakie może wiązać się z wystawieniem danych w chmurze oraz jak umiejętnie posługiwać się narzędziami składającymi się na pakiet Microsoft Office 365. Dodatkowo chcielibyśmy aby służby IT po odbyciu szkolenia potrafiły odpowiednio pokierować administracją tych nowych narzędzi w oparciu o wiedzę dotyczącą funkcjonalności.

  Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie wykorzystuje MS Excel w swojej pracy. Szkolenie dedykowane jest tym spośród Waszych pracowników, którzy potrzebują uzupełnić podstawową wiedzę w zakresie obsługi MS Excel, by sprawnie operować na plikach firmowych i samodzielnie je tworzyć.

  Ramowy program szkolenia

  • Struktura arkusza kalkulacyjnego.
  • Wykonywanie obliczeń.
  • Formatowanie danych i tabel.
  • Sortowanie i filtrowanie danych.
  • Tabele przestawne.
  • Sumy pośrednie (częściowe).
  • Tworzenie i edycja wykresów.
  • Drukowanie arkuszy.
  • Współpraca Worda z Excelem.
  • Komunikaty błędów w programie MS Excel.
  • Przydatne skróty klawiszowe.

  Większość z nas nie ma świadomości, jak MS Excel może usprawnić naszą pracę. Wykorzystujemy jego podstawowe funkcje. A wejście głębiej w środowisko MS Excel może zmienić naszą codzienność, zoptymalizować codzienne działania i pomóc działać skuteczniej. Omawiane podczas szkolenia zagadnienia oraz wykonywane przykłady odzwierciedlają sytuacje spotykane w codziennej praktyce biznesowej.

  Ramowy program szkolenia

  • Zaawansowana edycja danych.
  • Nadawanie nazw obszarom i komórkom.
  • Praca z szablonami.
  • Formatowanie danych.
  • Odwołania cykliczne i formuły tablicowe.
  • Funkcje i formuły.
  • Zaawansowana edycja wykresów – wykres przestawny.
  • Sortowanie i filtrowanie danych.
  • Sumy pośrednie (częściowe).
  • Tabele przestawne.
  • Solver i jego zastosowanie.
  • Importowanie i eksportowanie danych.
  • Praca w chmurze – udostępnianie danych.

  Edytor Power Query to podstawowe środowisko przygotowywania danych, w którym można łączyć się z szeroką gamą źródeł danych i stosować setki różnych przekształceń danych, wyświetlając podgląd danych i wybierając przekształcenia z interfejsu użytkownika. Te możliwości przekształcania danych są wspólne dla wszystkich źródeł danych, niezależnie od ograniczeń bazowego źródła danych.

  Użytkownicy biznesowi poświęcają do 80% czasu na przygotowywanie danych, co opóźnia pracę nad analizą i podejmowaniem decyzji. Do tej sytuacji przyczynia się kilka wyzwań, Power Query pomaga rozwiązać wiele z nich.

  Ramowy program szkolenia

  • Wprowadzenie do PQ
  • Importowanie danych
  • Edycja danych
  • Podstawy języka M

  Power BI – zbiorcza nazwa dla szeregu aplikacji i usług klasy Business Intelligence stworzonych przez Microsoft, w znacznej mierze opartych na chmurze obliczeniowej, które pomagają organizacjom gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Power BI stanowi część Microsoft Power Platform.

  Ramowy program szkolenia

  • Podstawowe informacje o BI
  • Pobieranie danych
  • Praca z danymi w Power BI
  • Interaktywna wizualizacja danych

  Design w dzisiejszych czasach jest naprawdę ważny w kontekście wizerunkowym. ­­­ Szkolenie pozwoli podnieść lub nabyć kompetencje w zakresie przygotowywania grafik oraz obróbki zdjęć w programie Adobe Photoshop. Zajęcia prowadzimy w formie praktycznej, tak aby móc w pełni korzystać z programu i pewnie się po nim poruszać po zakończeniu kursu.

  Ramowy program szkolenia

  • Interfejs, omówienie narzędzi oraz menu i podstawy pracy.
  • Formaty i zastosowanie plików graficznych. Zagadnienia dotyczące rozdzielczości.
  • Przygotowanie obrazu do edycji.
  • Camera Raw.
  • Poznanie grafiki bitmapowej.
  • Warstwy i kompozycje.
  • Maski i zaznaczenia.
  • Style (efekty) warstw.
  • Warstwy tekstowe, typografia.
  • Poznanie Adobe Bridge.
  • Tworzenie fotomontaży.
  • Malowanie w programie Adobe Photoshop.
  • Zaawansowane techniki retuszu. Wygładzanie skóry. Dokonywanie korekcji sylwetki i ciała.
  • Zaznaczanie i edytowanie wybranych obszarów obrazu, zaznaczenie automatyczne.
  • Tworzymy wizualizacje reklamowe.
  • Zapisywanie i publikowanie.

  Wideo w dzisiejszych czasach to jeden z najatrakcyjniejszych i popularnych mediów wykorzystywanych w celach wizerunkowych, jak i promocyjnych. Dzięki szkoleniu poznasz narzędzie Adobe Premier Pro, które umożliwi przygotowywać własnymi zasobami doskonałe materiały filmowe, bez konieczności zatrudniania drogich agencji. Jeżeli chcesz się nauczyć przygotowywać w Twojej firmie profesjonalne wideo, to jest to idealne szkolenie dla Twojego zespołu.

  Ramowy program szkolenia

  • ADOBE PREMIERE CC. Poruszane zagadnienia: Organizacja pracy – sortowanie materiału, selekcja ujęć w Adobe Premiere. Dobre praktyki rejestracji materiału filmowego. Zarządzanie mediami i plikami projektu. Przenoszenie projektu między stacjami montażowymi. Prawidłowa konstrukcja sekwencji i ich zagnieżdżania. Sekrety eksperckie i optymalizacja całego procesu montażu. Najważniejsze elementy identyfikacji i delegacji zadań do innych aplikacji/działów produkcji. Kluczowanie pracy z greenscrenem.
  • WPROWADZENIE DO AFTER EFFECTS CC. Poruszane zagadnienia: Czym jest compositing? Integracja Adobe Premiere z After Effects. Interfejs użytkownika. Import źródeł. Tworzenie nowej kompozycji. Idea pracy na warstwach. Animowanie podstawowych właściwości. Zarządzanie klatkami kluczowymi. Używanie szablonów animacji. Tworzenie dynamicznych szablonów do wykorzystania w Adobe Efter Effects.
  • OBRÓBKA DŹWIĘKU. Poruszane zagadnienia: Praca z dźwiękiem w Adobe Audition CC: peak, normalizacja, kompresja, czyszczenie, usuwanie drobnych zgrzytów, odszumianie, wzbogacanie, zaawansowane filtry dźwiękowe, tryb wielościeżkowy. Korzystanie z bazy danych dźwięków i podkładów muzycznych. Adobe SpeedGrade. Korekta a gradacja koloru. Teoria koloru w filmie. Praktyka w projektach.
  • TYPOGRAFIA W FILMIE (NAPISY I PLANSZE): Wprowadzenie do narzędzia. Titler Premiere CC. Podstawowe zasady typografii filmowej. Przygotowanie plansz czołowych/końcowych. Przygotowanie animowanej listy płac. Integracja z Adobe Photoshop CC i Adobe After Effects CC.
   EKSPORT FILMU. Poruszane zagadnienia: Eksportowanie do popularnych formatów i na popularne nośniki: internet, DVD, BluRay. Korzystanie z presetów. Różnica między kontenerem a kodekiem. Optymalizacja eksportu pod kątem wielkości/jakości pliku.
  • PROJEKTY. Poruszane zagadnienia: Specyfika obróbki róznych form filmowych: wywiad, reklama, etiuda, reportaż.

  Rosnąca ilość danych w organizacjach staje się nowym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście funkcjonalności i użyteczności narzędzi implementowanych w przedsiębiorstwie. Pojawiają się coraz różniejsze źródła danych, różne formaty, różni właściciele, co przekłada się bezpośrednio na jakość informacji i podejmowane na ich podstawie kluczowe decyzje. Wszelkie niespójności w tym zakresie mogą skutkować zaburzeniem płynności procesów w organizacji i mało efektywnymi działaniami. W ramach szkolenia pokażemy w jaki sposób, posługując się narzędziami Power BI oraz Power Query, zarządzać zintegrowanymi danymi. Pokazane zostaną szerokie możliwości oraz zastosowania, które będą miały przełożenie na codzienną pracę z danymi.

  Ramowy program szkolenia

  • Analiza i wykorzystanie zintegrowanych danych w przedsiębiorstwie.
  • Business Intelligence – podstawowe założenia.
  • Praca z danymi w Power BI.
  • Interaktywna wizualizacja danych.
  • Power Query – zaawansowana analiza danych
  • Podstawy języka M w pracy z Power Query

  KOMU DEDYKUJEMY AKADEMIĘ KOMPETENCJI CYFROWYCH?

  Akademia Kompetencji Cyfrowych jest skierowana do przedsiębiorców, dyrektorów oraz zatrudnianych przez nich, doświadczonych szefów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w wybranym obszarach

  Świeżo upieczonym lub przewidzianych do awansu przyszłych szefów, dla których przygotowaliśmy pełne kompendium wiedzy, narzędzi i ćwiczeń pomagających w skutecznej adaptacji do nowych obowiązków

  CZY SIĘ NA TYM ZNAMY?

  człowiek przy tablicy
  Od 14 lat szkolimy biznes: duże, średnie i małe przedsiębiorstwa
  Nasi eksperci to trenerzy, a równocześnie praktycy biznesu, znający specyfikę Waszej branży
  Każdą Akademię rozpoczynamy od DIAGNOZY potrzeb i kończymy FOLLOW UP pomagającym wdrożyć efekty szkoleniowe

  SIŁĄ AKADEMII SĄ NASI TRENERZY

  Od 14 lat budujemy silny i skuteczny team ekspertów. Wiemy jak ważne są procesy rozwojowe, które nam powierzacie. Z tego powodu każdy nasz trener jest częścią zespołu SENSE. Mamy wspólne wartości, standardy, razem pracujemy nad lepszymi usługami. Budujemy z Wami relacje i dbamy o wizerunek projektów. Jesteśmy po to, by skutecznie pomagać Wam w rozwoju.

  Tomasz Płuciennik

  Łukasz Wolff

  Karolina Kowalska-Dziubek

  Hanna Król

  Paweł Łopatka

  Dorota Olejniczak

  Paweł Bukowski

  Patryk Łopot

  METODYCZNIE I ELASTYCZNIE ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

  Przygotowujemy komunikację projektu dbając o wizerunek pracodawcy i o to, by zespół objęty wsparciem czuł się wyjątkowo
  Spotykamy się na KICK OFFIE przed rozpoczęciem warsztatów, by powiedzieć co będzie się działo, jak będziemy pracować, PO CO ten projekt i jakich efektów możecie się spodziewać
  Pomiędzy warsztatami, dajemy ZADANIA utrwalające wiedzę i pozwalające ćwiczyć umiejętności
  Po zakończonej Akademii organizujemy FOLLOW UP będący podsumowaniem wspólnej pracy… i przekazujemy UPOMINKI przypominające Wam najfajniejsze chwile Akademii

  ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

  Kupując Akademię otrzymasz nasze wsparcie w aplikowaniu o 80% dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w cenie! Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków – od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w kraju w zakresie liczby i wartości pozyskanych dotacji.

  6 DNI SZKOLENIOWYCH
  30 GODZIN DORADCZYCH
  WYBÓR Z 8 BLOKÓW SZKOLENIOWYCH
  6 OSOBOWA GRUPA SZKOLENIOWA ZE ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
  Dofinansowania z PARP
  Koszt Akademii
  63 225,00 ZŁ
  Koszt dla Twojej firmy
  12 645,00 ZŁ
  Koszt dla Twojej firmy
  12 645,00 ZŁ
  Za dzień szkolenia na pracownika
  350,00 ZŁ
  Za dzień szkolenia na pracownika
  350,00 ZŁ

  Jak szybko rozwijać kompetencje cyfrowe?

  Nasze szkolenie rozwijające kompetencje cyfrowe służy szybkiemu zdobywaniu wiedzy na temat kluczowych rozwiązań na współczesnym rynku. Dbamy o to, aby nasi wykwalifikowani szkoleniowcy przekazywali najistotniejsze dane i techniki, a także pokazywali narzędzia, które pomagają w rozwoju.

  Dlaczego kompetencje cyfrowe są niezbędne w obecnych czasach?

  Ostatnie dekady to niezwykle szybki rozwój wielu sektorów – można to zaobserwować przede wszystkim na rynku technologii. Obecnie kompetencje cyfrowe dotyczą już nie tylko sprzętu czy szukania informacji. Zastosowanie rozwiązań sieciowych i technologicznych wpływa na gospodarkę i cyberbezpieczeństwo, a także wszelkie procesy cyfrowe w firmie. To również istotna kwestia pod względem marketingu czy nowoczesnych technik sprzedażowych, które pozwalają skutecznie docierać do klientów i skutecznie angażować ich w działanie danej firmy. Wykorzystywanie kompetencji cyfrowych jest niezbędne w obecnych czasach, aby rozwijać firmę i móc zainteresować klientów ofertą. Dzięki temu możliwe będzie opracowywanie nowych elementów oferty, a także zdobywanie coraz nowszych odbiorców. W efekcie przedsiębiorstwo nie zostanie w tyle względem konkurencji. Kompetencje cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla współczesnego biznesu i są niezbędne, by budować renomę marki oraz zaufanie do firmy.

  Jak kompetencje cyfrowe wpływają na rozwój firmy?

  Kompetencje cyfrowe mają spory wpływ między innymi na marketing firmy. Z perspektywy klientów istotne będą przede wszystkim media społecznościowe – należy zadbać, by profile w social mediach funkcjonowały sprawnie i były w stanie zapewnić dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Pod uwagę należy wziąć nie tylko posty umieszczane na portalach, lecz także częstotliwość dodawania wpisów, ich jakość, sposób zwracania się do klientów oraz metody komunikacji. Ważne jest też zadbanie o konsumentów, na przykład poprzez szybkie odpisywanie na komentarze czy wiadomości. Akademia Menedżera Kompetencji Cyfrowych uczy odpowiedniego zachowania w stosunku do klientów w przestrzeni online oraz skutecznych metod rozwoju firmy w sieci. Dzięki informacjom zdobytym w ramach kursu można łatwiej określić, do jakich grup celować przekaz, jakie social media rozwijać i jak wybić się na tle innych firm.

  Kiedy warto zdecydować się na szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych?

  Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć kluczowe dla współczesnego biznesu kompetencje cyfrowe. Z nami można uzyskać wsparcie na każdym poziomie zaawansowania, a także możliwość pozyskania wiedzy od profesjonalnych, doświadczonych szkoleniowców. Działamy na rynku już od 2008 roku – w tym czasie wykształciliśmy skuteczne metody, które wspierają wiele firm z różnych branż.

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  Obserwuj nas

  NASI WYBRANI KLIENCI

  NASI WYBRANI KLIENCI

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947