Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

Nasza oferta obejmuje także wsparcie realizowane w formie sesji coachingowych.

Nasi eksperci pomagają w odkryciu drzemiącego w Kliencie potencjału i motywują go do podejmowania działań na rzecz rozwoju osobistego.

Skutecznie zrealizowany coaching wspiera Klienta w rozwoju umiejętności interpersonalnych, poznaniu swoich mocnych stron, zwiększeniu pewności siebie i podejmowaniu świadomych decyzji zawodowych. Możesz do nas zadzwonić i sprawdzić możliwości.

Coaching to droga do samodzielnego uczenia się i samopoznania. Wspiera odkrywanie indywidualnych pasji, zarządzanie talentami i budowanie marki osobistej. Dzięki skupieniu się na mocnych stronach i potencjale Klienta pomaga obrać nową perspektywę w spojrzeniu na własne możliwości i planowane kierunki rozwoju.

Zakres poruszanych podczas sesji coachingowych kwestii wraz z tempem ich realizacji zależy od samego Klienta.

Coach to osoba, która słucha, zadaje pytania wzmacniające i udziela informacji zwrotnej, a tym samym:

  1. pomaga Klientowi w samodzielnym odkrywaniu potrzeb rozwojowych,
  2. motywuje do realizacji podejmowanych działań,
  3. inspiruje do określenia własnych celów, możliwości i napotykanych barier, w tym w zakresie zmian w życiu zawodowym.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych zmian w gospodarce nie tylko Polski, ale i całego świata. Duża część przedsiębiorców była ograniczona w prowadzeniu swojej działalności, co za tym idzie wielu pracowników zostało wysyłanych na przymusowe zwolnienia, a w skrajnych przypadkach dochodziło do licznych zwolnień, które ochroniły firmy przed całkowitym zamknięciem.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!