ZigaForm version 5.2.6
Scroll to top

SENSE > CENTRUM KARIERY > LICENCJONOWANE NARZĘDZIA

W ramach realizacji wsparcia korzystamy z licencjonowanych narzędzi diagnostycznych umożliwiających identyfikację obszarów potencjału oraz określenie mocnych stron Klienta i jego zespołu.

Wspieramy korzystając m.in. z:

1. INSIGHTS DISCOVERY to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

2. EXTENDED DISC to najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej, wspiera procesy rekrutacyjne, rozwoju pracowników oraz budowania zaangażowania. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

3. FRIS to polska metodologia, pozwalająca na rozpoznanie stylu myślenia i działania osoby badanej. Opiera się na czterech perspektywach poznawczych: Fakty – Relacje – Idee – Struktury. Dostarcza dwa raporty, indywidualny i zespołowy, a jej efektem są: podnoszenie efektywności indywidualnej w obszarze sprzedażowym, osobistym i zarządczym oraz podnoszenie efektywności zespołowej, poprzez lepszą alokację członków grupy do pracy najlepiej dobranej do ich naturalnych zasobów.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Przebranżowienie a pandemia COVID-19

Koronawirus bezsprzecznie zmienił i nadal zmienia rynek pracy. Liczne branże zmagają się z kryzysem. Od roku przyszło nam żyć w zmieniających się warunków rzeczywistości. Pandemia wymusiła zmiany w rynku pracy takie jak: masowa praca zdalna, przyspieszony rozwój kompetencji cyfrowych, zmiana benefitów a także… śmielsze myślenie o przebranżowieniu się. Okiem specjalisty ds. zatrudnienia możemy pokusić się o wysunięcie śmiałej tezy iż ta ostatnia tendencja dotycząca gotowości na zmianę zawodu może mieć aspekt…pozytywny.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!