WSPIERAMY OBSŁUGĘ PROJEKTÓW

JAK MOŻEMY POMÓC?

OBSŁUGA PROJEKTÓW

Skuteczne pozyskanie dotacji to duży sukces dla każdej organizacji. Warto zaznaczyć, że konkurencja w każdym naborze wniosków ogłaszanym przez instytucje jest coraz silniejsza, dlatego jest co świętować. Jako organizacja z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku, przygotowaliśmy ofertę dla podmiotów, które pozyskały dotację i przygotowują się do realizacji projektu lub kilku projektów. Znajdziecie w niej rozwiązania dla podmiotów, które samodzielnie chcą realizować projekt, bo mają zespół i dobrych partnerów księgowych oraz prawnych. Jest też rozwiązanie kompleksowe, w którym od A do Z, my pełnimy funkcję doradcy, który obsługuje unijnie projekt i odpowiada za jego rozliczenie.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

POZNAJ NASZE USŁUGI

KICK OFF

Warsztat otwierający projekt. Czas z nami, w trakcie którego przechodzimy przez wszystkie obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie. Poruszamy w jego trakcie kwestie finansowe, księgowe, wymogi względem zamówień realizowanych w projekcie a także omawiamy zasady oznakowywania projektów oraz przygotowania do kontroli. Możecie liczyć na TIPS&TRICS oraz sesje Pytań i Odpowiedzi. W zależności od projektu i Waszego przygotowania, Kick off trwa 1-2 dni warsztatowe i zapraszamy do udziału w nim wszystkie osoby, które będą zaangażowane w realizację projektu z dofinansowaniem.

ZAKRES KICK-OFF

Wprowadzenie do realizacji projektu – omówienie podstawowych obowiązków Beneficjenta

Wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie – definicje / monitoring / dokumentowanie

Wsparcie merytoryczne – dokumentowanie poszczególnych zadań

SL2014 – omówienie działania systemu i sporządzania wniosku

o płatność

Karta projektu – narzędzie do monitorowania realizacji projektu

Pytania i odpowiedzi

AUDYT PROJEKTU

Jeśli zdecydujecie się na samodzielną realizację projektu, rekomendujemy by zaprosić nas na wizytę monitorującą – raz na kwartał, pół roku lub najrzadziej rok. Podczas audytu przechodzimy na próbie przez dokumentację merytoryczną i finansową projektu oraz oceniamy prawidłowość realizacji zamówień. Audyt kończy się pisemnymi rekomendacjami z naszej strony oraz analizą ryzyk, jeśli takie zidentyfikujemy. Audyt to świetne rozwiązanie przed kontrolą projektu oraz przed zakończeniem okresu realizacji i przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji.

ZAKRES AUDYTU PROJEKTU OBEJMUJE WERYFIKACJĘ:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTU

Dla tych klientów, którzy chcą powierzyć nam kompleksową obsługę projektu przygotowaliśmy pakiety godziny doradczych. Każdy projekt jest inny, więc nie oczekujemy, że zdecydujecie się na najwyższy. Część projektów zawiera proste budżety z kilkoma pozycjami i wymaga niewielkiego zaangażowania. Są jednak także takie, gdzie pracujemy z Klientami jako stały członek zespołu. Dotyczy to przede wszystkim projektów badawczo-rozwojowych.

ZAKRES DORADZTWA W PROJEKCIE OBEJMUJE

przygotowanie, nadzorowanie i aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w oparciu o założenia obowiązujące w dokumentacji aplikacyjnej
przypominanie o obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie

przesyłanie nowych wytycznych, interpretacji lub informacji istotnych dla realizacji projektów

reagowanie na pytania/potrzeby i inne zgłoszenia najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od przekazania zapotrzebowania

nadzorowanie wydatkowania środków w relacji do założeń budżetu projektu

bieżące doradztwo w procesie zarządzania projektem

wskazywanie możliwości dokonywania przesunięć w wydatkach i unikaniu generowania oszczędności skutkujące obniżonym poziomem wypłaty dofinansowania

przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji projektu

kompleksowe opracowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014 wraz z audytem dokumentów finansowych oraz informacją nt. postępu rzeczowego projektu na podstawie informacji otrzymywanych od klienta

prowadzenie procedur zmian w projekcie wraz z doradztwem w zakresie optymalizacji zmian i/lub zasadnością/oceną możliwości skutecznego przeprowadzenia zmian w projekcie

realizację procedur związanych z wyborem Wykonawców w projekcie

5 TAK NA RZECZ WYBORU MODELU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI:

1.

2 osobowy zespół projektowy składający się z eksperta i asystenta, którzy gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo realizacji projektu

2.

Pewność i bezpieczeństwo – jesteśmy zespołem – niezależnie od wakacji i chorób, zapewniamy płynną obsługę projektu

3.

Jesteśmy optymalnym rozwiązaniem kosztowym – płacicie tylko za efektywną pracę na rzecz projektu i obsługę tego procesu

4.

Zdejmujemy z Was administrację i konieczność śledzenia zmieniających się wymogów prawnych w ramach projektu

5.

Jesteśmy w tym obiektywnie dobrzy – 100% obsługiwanych przez nas projektów pozytywnie przeszło kontrolę i rozliczyło dotację

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

Maciej Chrenowicz

Starszy specjalista ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

MAŁA TABLICA NASZYCH KLIENTÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji