DOTACJE DLA WIELKOPOLSKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH!

Zyskaj nawet 85% dofinansowania!

90 000 000,00 zł

Łączna pula środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia

Kwiecień 2022 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)

Operator

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WSPARCIE W ZAKRESIE ZWALCZANIA LUB PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM PANDEMII COVID-19

Już w kwietniu 2022 roku Twoja placówka może ubiegać się o wsparcie polegające na dostosowaniu infrastruktury do potrzeb wynikających bezpośrednio oraz pośrednio z pandemii COVID-19. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosi konkurs w ramach WRPO 2014+, Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU). Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty lecznicze o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne

Szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe

Podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Uwaga! Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

KONKURS PRZEWIDUJE DWA TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Alokacja: 10 mln zł.
Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego.

Alokacja: 80 mln zł.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Maksymalne koszty kwalifikowalne projektu na wydatki objęte cross-financingiem
Kosztów kwalifikowanych projektu

Wsparcie podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS)

Kosztów kwalifikowanych projektu

Wsparcie podmiotów udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego

WARTOŚĆ PROJEKTU

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu - 700 tysięcy złotych*

*dotyczy projektów typu 1, tj. realizowanych przez POZ i AOS.

NAJWAŻNIEJSZE WYMOGI I OGRANICZENIA:

JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ?

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

Julia Ratajewska

Specjalista ds. relacji z Klientem Biznesowym

T: +48 603 681 200

Maciej Chrenowicz

Specjalista ds. relacji z Klientem Biznesowym

T: +48 533 574 387

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA