DOTACJE DLA WIELKOPOLSKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH!

Zyskaj nawet 85% dofinansowania!

PULA ŚRODKÓW W KONKURSIE

90 000 000,00 zł

TERMIN NABORU

Kwiecień 2022 r.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

700 000,00 zł

WSPARCIE W ZAKRESIE ZWALCZANIA LUB PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM PANDEMII COVID-19

Już w kwietniu 2022 roku Twoja placówka może ubiegać się o wsparcie polegające na dostosowaniu infrastruktury do potrzeb wynikających bezpośrednio oraz pośrednio z pandemii COVID-19. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosi konkurs w ramach WRPO 2014+, Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU). Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty lecznicze o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe

Podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Uwaga! Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ?

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

KONKURS PRZEWIDUJE DWA TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Alokacja: 10 mln zł.
Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego.

Alokacja: 80 mln zł.

POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Maksymalne koszty kwalifikowalne projektu na wydatki objęte cross-financingiem
Kosztów kwalifikowanych projektu

Wsparcie podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ)
i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS)

Kosztów kwalifikowanych projektu

Wsparcie podmiotów udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

Minimalna wartość projektu
50 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu
700 000,00 PLN*

*dotyczy projektów typu 1, tj. realizowanych przez POZ i AOS.

KWIECIEŃ 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia naboru

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

PRIORYTET INWESTYCYJNY

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

Julia Ratajewska

Specjalista ds. relacji z Klientem Biznesowym

T: +48 603 681 200

Maciej Chrenowicz

Specjalista ds. relacji z Klientem Biznesowym

T: +48 533 574 387

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

Example Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.

Example Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA