Scroll to top

I nabór Innowatorów Społecznych w POPOJUTRZE 2.0 zakończony

Zakończyliśmy nabór 36 zespołów do procesu Preinkubacji w projekcie POPOJUTRZE 2.0. Przed Innowatorami teraz ambitne zadanie opracowania Koncepcji Innowacji Społecznej oraz jej obrona przed Komisją Oceny Wniosków. Eksperci Inkubatora poprowadzą Innowatorów metodą design thinking przez proces preinkubacji, na który składają się dwa warsztaty oraz wywiady z użytkownikami innowacji. Całość uzupełniona wsparciem mentoringowym ma pomóc w dopracowaniu pomysłów i przygotowaniu ich autorów do realizacji grantów. Każdy grant na innowacje to 60 tys. zł. Osoby, które posiadają pomysł na innowację społeczną w obszarze edukacji zapraszamy do kolejnego naboru!

SENSE > Blog z SENSEm > I nabór Innowatorów Społecznych w POPOJUTRZE 2.0 zakończony