Scroll to top

Koordynator ds. dostępności – nowa rola pracownika

Dzień 30 września 2020 roku z pewnością zmieni funkcjonowanie wielu firm, placówek oświatowych, czy instytucji publicznych. Zmiany jakie niesie ze sobą ustawa o dostępności stwarzają zupełnie nowy obszar do pracy, a także podnoszenia kompetencji. Celem ustawy jest poprawa komfortu życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami. Każda z instytucji władz publicznych jest zobowiązana do oddelegowania osoby w ramach pełnienia roli Koordynatora ds. Dostępności.

Zatem jakie oczekiwania i zadania niesie ze sobą nowo utworzona funkcja w organizacji?

Przede wszystkim jest to tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji, ale także wsparcie właśnie tych osób w dostępie do informacji i świadczonych usług. Dla wielu z nich jest to nowa tematyka, która będzie wymagała pogłębienia wiedzy i nabycia kompetencji, tak by móc dobrze pełnić nowe obowiązki. Tutaj pojawia się wyzwanie dla firm szkoleniowych, które tworzą programy rozwoju i wsparcia z obszaru Dostępność Plus. W odpowiedzi na potrzeby rynku opracowaliśmy kurs kwalifikacyjny z egzaminem, którzy wyposaży koordynatorów w specjalistyczną wiedzę i narzędzia do pracy, co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie pewności siebie w pełnieniu tej szczególnej funkcji. Trzy poziomy kwalifikacji dają możliwość wyboru zagadnień, przez co każdy elastycznie dopasuje kurs do swoich potrzeb.

Startujemy już 15 stycznia 2021 r. Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej, a zapisów na kurs można dokonać tutaj: https://tiny.pl/74bl2

SENSE > Blog z SENSEm > Koordynator ds. dostępności – nowa rola pracownika