ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

FUNDAMENTY SENSE

MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

Jesteśmy w gronie liderów na rynku usług rozwojowych wśród polskich firm doradczych.

Swoją pozycję budujemy konsekwentnie od 2008 roku.

Nasza historia to opowieść o ciągłym wzroście, nauce i dążeniu do urzeczywistniania misji SENSE, którą jest
POMAGANIE LUDZIOM I ORGANIZACJOM W ICH ROZWOJU, PRZY EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU DOTACJI UNIJNYCH.

Naszą MISJĘ realizujemy poprzez dostarczanie Klientom rozwiązań w zakresie:

W urzeczywistnianie tej misji wkładamy doświadczenie, zaangażowanie oraz emocje.
Kieruje nami wiara w to, że nasi Klienci chcą się stale rozwijać, i wielu ma ambicje by stać się liderami w swoich branżach.


Twoja Organizacja i Ty osobiście, też macie swoje cele do osiągnięcia.
Nieważne jakie są – zrozumiemy je, bo jesteśmy tacy sami – prowadzimy firmę, pracujemy w niej i chcemy być najlepsi.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

W 2018 roku powtórzyliśmy swój sukces, utrzymaliśmy 1 miejsce w PO WER, a także zdobyliśmy 1 miejsce w EFS RPO.

Według magazynu Fundusze Europejskie SENSE zostało uznane za LIDERA PO WER w rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2017” pod względem wartości przyznanych dotacji, wartości projektów i liczby projektów, którym przyznano dotacje!

Według magazynu Fundusze Europejskie zostaliśmy najlepszą firmą konsultingową w Wielkopolsce pozyskującą dotacje unijne w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie 2007-2013!

W 2013 roku zajęliśmy II miejsce w ogólnopolskim rankingu Funduszy Europejskich wśród firm konsultingowych w kategorii Wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Zdobyliśmy także III miejsce w rankingu Funduszy Europejskich wśród firm konsultingowych w kategorii Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

Zostaliśmy wpisani do Rejestru Firm Szkoleniowych Wielkopolskiego Urzędu Pracy

Zostaliśmy wpisani do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 12388

Jesteśmy jednym z ośmiu akredytowanych ośrodków ECCC w województwie wielkopolskim

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

W naszej pracy stosujemy oraz przestrzegamy Standardu Usług Szkoleniowych

W naszej pracy stosujemy oraz przestrzegamy Kodeksu dobrych praktyk PIFS

POLITYKA JAKOŚCI

Do realizacji Polityki Zarząd SENSE ustalił następujące cele strategiczne:

  1. Osiągnięcie i utrzymanie ugruntowanej pozycji w czołówce firm świadczących usługi rozwojowe.
  2. Działanie zgodnie z przyjętymi wartościami SENSE.
  3. Oferowanie usług wysokiej jakości dzięki posiadaniu stale doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością.
  4. Poszukiwanie i kreowanie pionierskich rozwiązań w branży usług rozwojowych
  5. Ciągłe poszukiwanie nowych obszarów rynku, na których SENSE będzie mógł dywersyfikować biznes, przy zachowaniu i realizacji własnych wartości.

Dbamy o najwyższą jakość usług

Od 2014 roku działamy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością. Do 2017 roku zgodnie z normą ISO 2001:2009, od grudnia 2017 roku z normą Dekry: eSUES 2.0

Gwarancją realizacji Polityki Jakości SENSE jest:

1. Pełne zaangażowanie Zarządu oraz wszystkich pracowników w realizację Polityki Jakości.
2. Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do funkcjonowania Systemu oraz realizacji postanowień Polityki Jakości.
3. Stały przegląd spełnienia wymagań oraz osiągnięć w zakresie świadczonych usług w celu doskonalenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami SUS 2.0.


Polityka Jakości jest znana, rozumiana i akceptowana przez wszystkich pracowników SENSE, komunikowana naszym Partnerom oraz dostępna dla Klientów.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Wychodzimy z założenia, że pomaganie ma różne oblicza, a dzisiejszy świat niesie ku temu wiele możliwości.

Dla nas to nie tylko sens naszej pracy, a po prostu nasza natura.
Z tego powodu wspieramy różne inicjatywy społeczne.

Fundację Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO corocznie kupując od niej świąteczne kartki dla naszych Klientów

Drużynę Szpiku organizując zbiórki świąteczne dla dzieci a także uczestnicząc w biegach charytatywnych organizowanych przez fundację

Akademię Przyszłości poprzez finansowanie Indeksów dla wybranych dzieci, a także włączając się w akcję „Fotel Prezesa”.


Wierzymy, że dobro i szczęście, to jedyne rzeczy na świecie, które się mnożą, gdy się nimi dzieli.

KARIERA

SENSE to...  

SENSE powstało z myślą doskonaleniu i wzbogacaniu zarówno organizacji jak i naszego własnego życia, ponieważ dla nas biznes to coś więcej niż działalność gospodarcza – dla nas ma on wymiar osobisty. Wierzymy, że synergia talentów i doświadczeń wszystkich osób tworzących firmę z ich świadomymi celami i ukierunkowanymi dążeniami, jest kluczem do SUKCESU.

Jeśli chcesz należeć do naszego zespołu – zapraszam do kontaktu:
tel. 616467087 / biuro@senseconsulting.pl