ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

ARTUR MACIOROWSKI

Ekspert w zakresie e-marketingu i e-biznesu. Konsultant, trener, prelegent i publicysta, który definiuje dla swoich klientów rynkowe strategie internetowe.

  • Wykładowca SGH I SWPS, absolwent programu „Profes­sional Diploma in Marketing” organizowanego przez The Chartered Institute of Marketing oraz certyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurychu.
  • Od 1998 r. związany wykorzystaniem Internetu w biznesie i ko­munikacji.
  • Pracował w branży IT, agencji interaktywnej oraz sektorze bankowym kreując pomysły i wdrążając strategie internetowe. Realizował projekty dla takich firm jak Bank DnB NORD, PKN Orlen, Bank BPH, HP Polska, US Phar­macia, Fortis Bank Polska, Polska Agencja Rozwoju Przed­siębiorczości czy Wydawnictwo INFOR.
  • Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie marketingu interaktywne­go, w których wzięło udział już ponad 10.000 uczestników. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej na Podyplomowych Studiach Marketingu Internetowego oraz „Digital Strategy” w ramach programu „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego The CharteredInstitute of Marketing.
  • Stały współpracownik miesięcznika „Marketing w Praktyce”.
  • Ak­tualnie Redaktor Prowadzący jedynego drukowanego tytułu branżowego “Online Marketing Polska”.