STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  AGATA  SPAŁA-ZAKRZEWSKA

AGATA  SPAŁA-ZAKRZEWSKA

Trenerka i audytorka dostępności, Ekspertka ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i dostępności

BIO

Specjalizuję się w dwóch obszarach: wsparciu firm i instytucji w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością oraz wdrażaniu dostępnych usług w instytucjach publicznych i niepublicznych. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wiedzy o potrzebach i barierach w dostępnie do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnością, szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością, doradz w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami – dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową.

Kompleksowo wspiera firmy w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnościami. Projektuje autorskie programy prowadzenia procesu zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla firm, rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością, aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi. Pomagam firmom skutecznie obniżać wpłaty do PFRON (tzw. optymalizacja kosztów PFRON) poprzez innowacyjne programy projektowane indywidualnie dla każdej firmy.

Prowadzi indywidualne doradztwo w zakresie przystosowania firmy i stanowisk pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz szkolenia z obsługi niepełnosprawnego klienta.

Występuje na konferencjach tematycznie związanych z HR i CSR, pisze artykuły. 

 

Przykładowe osiągnięcia:

  • Autorka wielu artykułów z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  • Tytuł „Lady D.” nagroda za promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, działania promujące pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych. 

 

Współpracuje m.in. z:

Współpracuje jako ekspert niezależny z wieloma firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

 

Certyfikaty i szkolenia:

  • Coaching w pracy z osobami poszukującymi pracyCoaching w pracy z osobami poszukującymi pracy (United Latino Students Association)
  • Trener programu aktywizacji zawodowej „Spadochron”Trener programu aktywizacji zawodowej „Spadochron” Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE