STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  AGNIESZKA PIÓRKOWSKA
AGNIESZKA PIÓRKOWSKA

Trener i specjalista ds. projektowania uniwersalnego, wykładowca

BIO

Architekt z zamiłowania i z zawodu, praktyk – od ponad 15 lat zaangażowana w projektowanie architektoniczne oraz projektowanie wnętrz, od 2013 roku właścicielka autorskiej pracowni projektowej.

Doktor nauk technicznych w dziedzinie architektury i urbanistyki, skupiający się na tematyce dostępności architektonicznej, jak również zagadnieniach związanych z budynkami użyteczności publicznej – obiektami kultury, teatrami, a w szczególności teatrami tańca. Adiunkt Akademii Śląskiej, jako wykładowca akademicki skupiający swoją uwagę na ergonomii oraz projektowaniu uniwersalnym.

Trener i specjalista ds. projektowania uniwersalnego i dostosowania obiektów dla osób ze specjalnymi potrzebami. Audytor w zakresie dostępności architektonicznej obiektów użyteczności publicznej.

Zaangażowana w inicjatywy społeczne, popularyzację nauki, warsztaty projektowe, współtwórca Fundacji „Edukacja dla Dostępności – EdD”, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 2015 roku szkoleniowiec w tematyce projektowania i aranżacji wnętrz i ogrodów, a także komputerowego wspomagania projektowania.

Osiągnięcia:

  • Doktorat w dziedzinie architektury i urbanistyki z zakresu architektury teatrów tańca
  • Organizator i moderator sesji międzynarodowych konferencji – Senses in Architecture and Urban Landscaping (Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym) – SAUL
  • Współudział we wdrożeniu przedmiotu „Projektowanie uniwersalne” na uczelni wyższej
  • Autorka publikacji naukowych

Praktyka szkoleniowa:

  • trener szkolący z obszarów: dostępność architektoniczna, projektowanie uniwersalne, komputerowe wspomaganie projektowania
  • wykładowca uczelni wyższych 
  • prelegentka konferencji krajowych i międzynarodowych
  • autorka kursów z zakresu dostępności architektonicznej, projektowania uniwersalnego, projektowania wnętrz, komputerowego wsparcia projektowania

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE