STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  ARTUR MACIOROWSKI

ARTUR MACIOROWSKI

EKSPERT W ZAKRESIE E-MARKETINGU I E-BIZNESU 

BIO

Konsultant, trener, prelegent i publicysta, który definiuje dla swoich klientów rynkowe strategie internetowe. Wykładowca SGH I SWPS, absolwent programu „Profes­sional Diploma in Marketing” organizowanego przez The Chartered Institute of Marketing orazcertyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business”
w Zurychu.

Od 1998 r. związany wykorzystaniem Internetu w biznesie i ko­munikacji. Pracował w branży IT, agencji interaktywnej oraz sektorze bankowym kreując pomysły i wdrążając strategie internetowe. Realizował projekty dla takich firm jak Bank DnB NORD, PKN Orlen, Bank BPH, HP Polska, US Phar­macia, Fortis Bank Polska, Polska Agencja Rozwoju Przed­siębiorczości czy Wydawnictwo INFOR. Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie marketingu interaktywne­go, w których wzięło udział już ponad 10.000 uczestników. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej na Podyplomowych Studiach Marketingu Internetowego oraz „Digital Strategy”
w ramach programu „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego The CharteredInstitute of Marketing.

Stały współpracownik miesięcznika „Marketing w Praktyce”. Ak­tualnie Redaktor Prowadzący jedynego drukowanego tytułu branżowego “Online Marketing Polska”.

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE