STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  / JAKUB KOSOWSKI

JAKUB KOSOWSKI

Ekspert do spraw dostępności i uniwersalnego projektowania

 

BIO

Współautor rządowego programu Dostępność Plus oraz uczestnik zespołów legislacyjnych, biorący udział w pracach przy ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Recenzent dokumentów strategicznych pod kątem zapewniania standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Organizator dostępnych wydarzeń, z udziałem środowisk osób z niepełnosprawnościami, takich jak Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności oraz konsultant w zakresie dostępności przy Światowym Forum Miejskim ONZ (World Urban Forum).

Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez audyt oraz opracowanie planów zapewniania dostępności w wymiarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.

Jego zainteresowania w obszarze dostępności związane są przede wszystkim z projektowaniem uniwersalnym przestrzeni publicznych, planowaniem produktów i usług w oparciu o metodę Design Thinking, tworzeniem dostępnych dokumentów cyfrowych oraz ewakuacją osób ze szczególnymi potrzebami. Pasjonat nowych technologii asystujących i kompensacyjnych.

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE