STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  / MARCIN HALICKI

MARCIN HALICKI

Ekspert ds. dostępności

 

BIO

Od 2012 roku przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ciała konsultacyjno-doradczego Prezydenta Miasta Poznania. Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Od 2004 roku redaktor naczelny „WóTeZetu – Ogólnopolskiego Magazynu Ośrodków Terapii Zajęciowej, docierającego do 3 tysięcy osób z niepełnosprawnościami w całym kraju.

Od 2006 roku zaangażowany w organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych, w tym pokazów filmowych i spektakli teatralnych z audiodeskrypcją, napisami dla osób niesłyszących oraz tłumaczeniem na polski język migowy.

Od 2010 roku koordynator projektu „Asystent Pracy Osoby z Niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

Od 2019 członek Grupy Doradczej, ekspert strony pozarządowej w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Urzędem Transportu Kolejowego. 

Ekspert ds. dostępności w ramach projektów „Dostępna kultura” oraz „Sport Dostępny”, których celem było sprawdzenie pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych budynków i obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu. Jako ekspert ds. dostępności współpracował z Najwyższą Izbą Kontroli w 2018 roku.

 

Trener szkolący przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej w zakresie obsługi klienta
z niepełnosprawnościami. Od 2016 roku przeszkolił ponad 2000 osób na terenie Wielkopolski, przedstawicieli i przedstawicielki instytucji użyteczności publicznej, w tym urzędów, banków, instytucji kultury, instytucji sportowych, a także osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

 

Przykładowe osiągnięcia:

 • Press Officer/Rzecznik prasowy NGO Day in Poznań
 • Editor-in-chief at „Inicjatywy Obywatelskie” (2010-2011)
 • Editor-in-chief at „WoTeZet Magazine” (2005-present)
 • Członek kapituły konkursu „Wielkopolska Otwarta na Osoby z Niepełnosprawnościami”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 • Członek kapituły „Poznań Dostępny 2019”, nagradzającej najbardziej innowacyjne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Autor jednego z zeszytów, wydanych w ramach publikacji „ATLAS DLA KULTURY”, dotyczącego udostępniania wydarzeń kulturalnych (w tym wypadku filmów w kinach) osobom z różnymi niepełnosprawnościami i osobom starszym.
 • Współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań́ na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020”
 • Współautor „Niezbędnika urzędu dostępnego”, publikacji wydanej przez Fundację Mili Ludzie
 
Certyfikaty i szkolenia:
 • ukończony cykl szkoleń „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy”
 • Szkolenie „Fundraising – nowoczesne metody zarządzania finansami MGO”
 • Szkolenie „Aspekty prawne” w ramach Projektu „Akcelerator NGO”
 • Ukończony cykl spotkań w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”
 • Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Szkolenie „Lider NGO – menedżer i wizjoner”
 • Szkolenie z zakresu planowania rozwoju osobistego (PWC)

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE