STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  / MICHAŁ URBAN

MICHAŁ URBAN

Prawnik, Ekspert ds. dostępności

BIO

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, a w 2012 roku – z wyróżnieniem – podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł menedżera HR. Od 2006 roku merytorycznie związany jest z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowską specjalizującą się między innymi w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. W kręgu jego szczególnych zainteresowań jest jednak prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Wiele spraw w kancelarii prowadzi pro bono. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent.

 

Prowadzi szkolenia z dostępności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, a także z dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”. Jest ekspertem w prawie osób z niepełnosprawnościami, zatrudniania pracowników będących osobami z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością Integracja.

 

Przykładowe osiągnięcia: 

  • W 2022r. Honorowa odznaka „Przyjaciel osób z autyzmem” jako wyraz wdzięczności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.
  • Autor poradnika pt. „Orzeczenie dziecka. Jak skutecznie odwołać się od decyzji komisji?”
  • Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną”.
  • Od 2016 roku jest członkiem Komisji ds. Praw Człowieka i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
  • 2012 r. otrzymało medal „Gdynia bez barier” za „niekonwencjonalne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.
  • W latach 2011–2017 pełnił funkcję członka Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  • W 2017 i w 2019 roku za działalność pro bono został wyróżniony m.in. przez dziekana OIRP w Gdańsku.
 
Współpracuje m.in. z:
  • Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN ECHO w Warszawie, Fundacja Dom Marzeń w Gdyni, Fundacja Pokolenia w Tczewie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk.
 

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE