STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  / SŁAWOMIR MĘDREK

SŁAWOMIR MĘDREK

Trener, konsultant, praktyk i wdrożeniowiec

BIO

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo ukończył studia trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Przez dziesięć lat związany z Volkswagen Motor Polska, gdzie odpowiadał za rozwój i szkolenia pracowników oraz za system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Koordynator projektu pracy grupowej oraz projektów doskonalących. Konsultant i trener Stowarzyszenia ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw Refa w zakresie Lean Manufacturig. Trener, moderator workshopów koncernowych, uczestnik wielu projektów z zakresu modelowania linii produkcyjnych i projektów udoskonalających Auditor VDA 6 3 i TS 16 949.  

Autor kilku publikacji na konferencjach naukowych w zakresie zarządzania wiedzą w organizacjach i efektywnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście podniesienia sprawności organizacji. Od ponad 10 lat specjalizuje się w wdrożeniu Lean Manufacturing, wdrożeniu 5 S, optymalizacji procesów technologicznych, moderacji w zakresie pracy grupowej, budowaniu skutecznych procesów komunikacyjnych organizacji, innowacyjnych treningów/ moderacji/szkoleniach.

Przykładowe osiągnięcia:

  • Wdrożenie sytemu sugestii pracowniczych – Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. – wniosek złożony w programie wygenerował 4 500 000 złotych oszczędności rocznie.
  • Skrócenie czasu przezbrojenia z 3 godzin do 16 minut – ASP Polska Sp. z o.o.
  • Całkowite wyeliminowanie błędów w procesie konfekcji poprzez zastosowanie POKA- YOKI – CaseTech Polska Sp. z o.o.

Współpracuje m.in. z:

Volkswagen Motor Polska, Zeelandia, Probet-Dasag, Kraus Folie, Primavika, Inline Poland, Cuki Alfatec, Dramers, ASP Polska, EuroComfort, Brinkhaus, Lacroix Electronics Kwidzyn, Walsroder Casings Polska, Frigo Logistics

Certyfikaty i szkolenia:

  • Trener biznesu.
  • Audytor procesu VDA 6.3 i TS 16949.
  • Audytor wewnętrzny ISO 22000; 2005.
  • Wykładowca – PWSZ w Głogowie.
  • Wykładowca – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Publikacje naukowe.
  • Autor podręcznika „Jak wdrożyć Program 5S w obszarze utrzymania ruchu” wydanego przez Forum Media Polska Sp. z o.o.

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE