ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać w równym stopniu jak największa liczba osób.

Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba niesłysząca lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Wszystkie wymogi w zakresie tego jak uwzględniać oczekiwania osób o szczególnych potrzebach w naszej przestrzeni, usługach i produktach, określają Standardy Dostępności Budynków oraz Standardy WCAG 2.1.

TO NASZA MAPA DROGOWA.

JAKIE AUDYTY PRZEPROWADZAMY?

Audyt
dostępności architektonicznej

To kompleksowe badanie dostępności przestrzeni i obiektów. Audyt uwzględnia 4 obszary: parking, dojście do obiektu, wejście główne i obiekt.

CENA OD 2500,00 ZŁ.

Audyt
dostępności cyfrowej

To badanie dostępności serwisu i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1. Weryfikujemy postrzeganie, funkcjonalność, czytelność i kompatybilność strony.

CENA OD 2500,00 ZŁ.

Audyt
dostępności informacyjno-komunikacyjnej

To szeroki zakres usług badających pisma, formularze, tablice ogłoszeń, oznakowanie przestrzeni i inne formy komunikacji z odbiorcami Twoich produktów i usług.

CENA OD 2500,00 ZŁ.

JAK PRACUJEMY?

Audyt Dostępności to ekspercka usługa. Pracujemy METODYCZNIE – wykorzystujemy wiedzę, UX oraz sprawdzone narzędzia, tak by wskazać Wam CO wymaga zmiany i JAK je wdrożyć, by Wasza przestrzeń, usługi i produkty były dostępne. W ramach usługi audytu dostępności:

AUDYT DOSTĘPNOŚCI MOŻE BYĆ PROWADZONY:

Na etapie projektowania obiektów, przestrzeni, produktów lub usług

Dla już istniejących obiektów, przestrzeni, produktów lub usług – przed ich modernizacją lub jako informacja o poziomie faktycznej dostępności

Zacznij z nami zwiększanie dostępności Twojej organizacji. Będziemy służyć Ci wsparciem zarówno w początkowej fazie weryfikowania barier, jak również podczas całego procesu wdrażania dostępności.

Z NAMI MOŻECIE CZUĆ SIĘ PEWNIE

JESTEŚMY CZŁONKIEM PIFS

STOSUJEMY KODEKS ETYCZNY

POSIADAMY CERTYFIKAT JAKOŚCI DEKRA SUS 2.0

JESTEŚMY WPISANI DO RIS

JESTEŚMY PARTNEREM FRIS

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM PARTNEREM ECCC

NASI WYBRANI KLIENCI

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ!