AUDYT DOSTĘPNOŚCI

JAK MOŻEMY POMÓC?

AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać w równym stopniu jak największa liczba osób.

Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba niesłysząca lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Wszystkie wymogi w zakresie tego jak uwzględniać oczekiwania osób o szczególnych potrzebach w naszej przestrzeni, usługach i produktach, określają Standardy Dostępności Budynków oraz Standardy WCAG 2.1.

TO NASZA MAPA DROGOWA.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

JAKIE AUDYTY PRZEPROWADZAMY?

Audyt dostępności
architektonicznej

To kompleksowe badanie dostępności przestrzeni i obiektów. Audyt uwzględnia 4 obszary: parking, dojście do obiektu, wejście główne i obiekt.

 

CENA OD 2 500,00 ZŁ

Audyt dostępności
cyfrowej

To badanie dostępności serwisu i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1. Weryfikujemy postrzeganie, funkcjonalność, czytelność i kompatybilność strony.

 

CENA OD 2 500,00 ZŁ

Audyt dostępności
informacyjno-komunikacyjnej

To szeroki zakres usług badających pisma, formularze, tablice ogłoszeń, oznakowanie przestrzeni i inne formy komunikacji z odbiorcami Twoich produktów i usług.

 

CENA OD 2 500,00 ZŁ

JAK PRACUJEMY?

Audyt Dostępności to ekspercka usługa. Pracujemy METODYCZNIE – wykorzystujemy wiedzę, UX oraz sprawdzone narzędzia, tak by wskazać Wam CO wymaga zmiany i JAK je wdrożyć, by Wasza przestrzeń, usługi i produkty były dostępne. W ramach usługi audytu dostępności:

ROZPOZNANIE POTRZEB

Rozpoczynamy od określenia przestrzeni audytowanej – które obiekty, podstrony www, dokumenty mają być przedmiotem analizy.

ANALIZA EKSPERCKA

Dokonujemy analizy eksperckiej w oparciu o wiedze i sprawdzone narzędzia, wskazując kluczowe bariery architektoniczne, cyfrowe i informacyjno-komunikacyjne.

AUDYT

Angażujemy ekspertów przed doświadczenie – osoby o szczególnych potrzebach (poruszające się na wózku, słabowidzące i niewidome, słabosłyszące i głuche, z niepełnosprawnością intelektualną), które z poziomu doświadczeń użytkownika (UX) weryfikują dostępność badanych przestrzeni.

RAPORT

Budujemy raport poaudytowy, w którym znajdziesz dokładny opis badanych przestrzeni, wykaz barier, wyniki badań z użytkownikami, wykaz rekomendowanych sposobów likwidacji barier i zwiększenia dostępności oraz dokumentację fotograficzną

AUDYT DOSTĘPNOŚCI MOŻE BYĆ PROWADZONY:

Zacznij z nami zwiększanie dostępności Twojej organizacji. Będziemy służyć Ci wsparciem zarówno w początkowej fazie weryfikowania barier, jak również podczas całego procesu wdrażania dostępności.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

Obserwuj nas

NASI WYBRANI KLIENCI

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Maciej Chrenowicz

Starszy specjalista ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387