1.5 FERS DOTACJE DLA UCZELNI NA ROZWÓJ KADR

Zyskaj 97% dofinansowania na rozwój

kwalifikacji i kompetencji kadry oraz doktorantów!

50 mln zł dotacji dla uczelni na rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry oraz doktorantów!

Działanie 1.5 FERS

NCBIR nie zwalnia tempa i ogłasza drugi nabór projektów w ramach FERS. Tym razem jest to konkurs wspierający podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej oraz doktorantów.

Nasz zespół może Państwu kompleksowo pomóc w otrzymaniu dofinansowania w ramach konkursu. Wspólnie podejmiemy działania służące wzmacnianiu potencjału Państwa uczelni dzięki wyposażeniu kadry i doktorantów w kwalifikacje i kompetencje dydaktyczne, cyfrowe, czy na rzecz zielonej transformacji. Zachęcamy do podjęcia wyzwania i zdobycia z nami dofinansowania z NCBiR!

Nasi wybrani klienci

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOFINANSOWANIA PAŃSTWA UCZELNI?

Jesteśmy unikatowym Partnerem dla Uczelni w rozwoju inwestycji, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. 

Mając to na uwadze składamy Państwu ofertę WSPÓŁPRACY. Nie chcemy dla Państwa tylko pisać wniosku albo tylko szkolić kadrę. NASZĄ MISJA JEST POMOC UCZELNIOM W ROZWOJU.

Pomożemy Państwu od 1 kroku… po ostatni jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

1.5 FERS - JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA?

Działania w projekcie muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia przez kadrę prowadzącą dydaktykę lub doktorantów, wszystkich poniżej wskazanych kompetencji lub kwalifikacji:

Działania te mogą obejmować np. udział w szkoleniach, stażach lub wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową.

Poza ww. obligatoryjnymi kompetencjami i kwalifikacjami, istnieje możliwość realizowania w ramach projektu również wsparcia podnoszącego kompetencje lub kwalifikacje kadry prowadzącej dydaktykę w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

1.5 FERS - JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA?

W ramach projektu warto zdecydować się na tzw. kryteria premiujące, które zapewniają dodatkowe punkty, a tym samym zwiększają szanse uczelni na otrzymanie dofinansowania. Dotyczą one:

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

DOTACJE DLA UCZELNI - WAŻNE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

22 maja 2023 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

17 lipca 2023 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

50 000 000,00 zł

Alokacja w konkursie

NASZE SUKCESY

61

napisanych projektów dla uczelni w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

95%

Skuteczności w pozyskiwaniu dotacji dla uczelni

180 000 000,00 zł

Pozyskanych dotacji dla uczelni wyższych

13

uczelni z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie kompetencje lub kwalifikacje możesz nabyć lub podnieść w ramach konkursu 1.5 FERS na rozwój kadr?

W ramach konkursu 1.5 FERS na rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr można sfinansować procesy rozwojowe w zakresie:

  • dydaktycznym
  • cyfrowym
  • na rzecz zielonej transformacji
  • projektowania uniwersalnego
  • przedsiębiorczości
  • komercjalizacji efektów badań naukowych
  • inne kompetencje merytoryczne

Jaki jest poziom dofinansowania dla uczelni w konkursie 1.5 FERS?

Poziom dofinansowania w ramach konkursu 1.5 FERS dla uczelni wyższych na rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr wynosi aż 97% wartości projektu. 

Czy są wskazane maksymalne lub minimalne wartości projektu w ramach konkursu?

Nie ma wskazanej maksymalnej i minimalnej wartości projektu w konkursie 1.5 FERS. Alokacja w konkursie wynosi 50 mln zł. 

Czy uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Nie, uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu, który powinien kompleksowo opiekować wszystkie obszary do zaopiekowania w ramach projektu.

Jakie działania można sfinansować w ramach konkursu 1.5 FERS na rozwój kadr?

Działania w projekcie mogą obejmować m.in. udział w szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych (krajowych, międzynarodowych) bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową.

Obserwuj nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA UCZELNI DOSTĘPNEJ

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji