1.5 FERS DOTACJE DLA UCZELNI 

Aż 97% dofinansowania na rozwój 

kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

100 mln zł dotacji dla uczelni na rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

Działanie 1.5 FERS

NCBR nie zwalnia tempa! Ogłoszono kolejny konkurs w ramach FERS skierowany do uczelni, który dotyczy rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych i dostosowywania ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty związane z ideą uczenia się przez całe życie, w tym wspomagające przekwalifikowanie się (reskilling) i wypełnienie luk w umiejętnościach (skills gap).

Wysoka alokacja i profesjonalnie przygotowany przez nasz zespół wniosek pomogą Państwu otrzymać dofinansowanie. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Nasi wybrani klienci

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOFINANSOWANIA PAŃSTWA UCZELNI?

Jesteśmy unikatowym Partnerem dla Uczelni w rozwoju inwestycji, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. 

Mając to na uwadze składamy Państwu ofertę WSPÓŁPRACY. Nie chcemy dla Państwa tylko pisać wniosku albo tylko szkolić kadrę. NASZĄ MISJA JEST POMOC UCZELNIOM W ROZWOJU.

Pomożemy Państwu od 1 kroku… po ostatni jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

1.5 FERS - JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA?

POSTAW NA PRAKTYKĘ!

Projekt zakłada opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np.:

które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców.

Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

1.5 FERS – KTO JEST ODBIORCĄ WSPARCIA? CZY ISTNIEJE KATALOG KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI?

1.5 FERS - JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA?

W ramach projektu warto zdecydować się na tzw. kryteria premiujące, które zapewniają dodatkowe punkty, a tym samym zwiększają szanse uczelni na otrzymanie dofinansowania. Dotyczą one:

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

DOTACJE DLA UCZELNI - WAŻNE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

30 sierpnia 2023 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

14 listopada 2023 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

100 000 000,00 zł

Alokacja w konkursie

NASZE SUKCESY

61

napisanych projektów dla uczelni w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

95%

Skuteczności w pozyskiwaniu dotacji dla uczelni

180 000 000,00 zł

Pozyskanych dotacji dla uczelni wyższych

13

uczelni z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Nie, uczelnia może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie, gdyż działania muszą mieć charakter kompleksowy.

Jaki jest poziom dofinansowania dla uczelni w konkursie 1.5 FERS?

Poziom dofinansowania w ramach konkursu 1.5 FERS dla uczelni wyższych na kształcenie na potrzeby gospodarki wynosi aż 97% wartości projektu. 

Czy w ramach wydatków w projekcie mogę zlecać usługi podmiotom zewnętrznym?

Łączna wartość wydatków określonych we wniosku, przeznaczonych na usługi zlecane podmiotom zewnętrznym, nie może przekroczyć 30% kwoty kosztów bezpośrednich projektu.

Czym różni się kompetencja od kwalifikacji?

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Czy w ramach projektu można uwzględnić opracowanie programów i realizację studiów podyplomowych?

Nie, w projekcie nie można uwzględnić ww. form wsparcia.

Czy znany jest termin ogłoszenia wyników oceny projektów?

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru to marzec 2024 r.

Obserwuj nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Matylda Sochacka-Kozielczyk

Specjalistka ds. relacji z Klientem Biznesowym

T: +48 533 574 387

Julia Ratajewska

Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

T: +48 533 360 947

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA UCZELNI DOSTĘPNEJ

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji