3.1 FERS UCZELNIE CORAZ BARDZIEJ DOSTĘPNE

Aż 97% dofinansowania

na zwiększenie dostępności uczelni

400 mln zł dotacji dla uczelni na zwiększenie dostępności

Działanie 3.1 FERS – Uczelnie coraz bardziej dostępne

Projekt ten ma na celu zwiększenie ogólnej dostępności uczelni dla osób o specjalnych potrzebach zdrowotnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, które studiują, pracują, współpracują lub korzystają z usług uczelni.

Nabór przeznaczony jest dla uczelni, które uczestniczyły w konkursach Uczelnia dostępna w POWER – MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI.

Zapraszamy więc wszystkie uczelnie do aktywnego udziału w konkursie i skorzystania z tej wyjątkowej możliwości rozwoju i przyczynienia się do budowania otwartego i dostępnego systemu edukacji wyższej w Polsce!

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – grudzień 2024 r.

Nasi wybrani klienci

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOFINANSOWANIA PAŃSTWA UCZELNI?

Jesteśmy unikatowym Partnerem dla Uczelni w rozwoju inwestycji, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. 

Mając to na uwadze składamy Państwu ofertę WSPÓŁPRACY. Nie chcemy dla Państwa tylko pisać wniosku albo tylko szkolić kadry. NASZĄ MISJA JEST POMOC UCZELNIOM W ROZWOJU.

Pomożemy Państwu od 1. kroku po ostatni, jaki wybierzecie, i będzie wpisywał się w Państwa potrzeby.

3.1 FERS - JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA?

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować wszystkie poniższe obszary, celem zapewnienia kompleksowości wsparcia:

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA UCZELNI DOSTĘPNEJ

3.1 FERS - JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA?

W ramach projektu warto zdecydować się na dwa tzw. kryteria premiujące, które zapewniają po 5 dodatkowych punktów, a tym samym zwiększają szanse uczelni na otrzymanie dofinansowania. Brzmią one następująco:

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

DOTACJE DLA UCZELNI - WAŻNE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

8 kwietnia 2024 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

28 czerwca 2024 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

400 000 000,00 zł

Alokacja w konkursie

8 000 000,00 zł

Max. poziom dofinansowania projektu

NASZE SUKCESY

61

napisanych projektów dla uczelni w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

95%

Skuteczności w pozyskiwaniu dotacji dla uczelni

180 000 000,00 zł

Pozyskanych dotacji dla uczelni wyższych

13

uczelni z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy każda uczelnia może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która zrealizowała projekt w ramach konkursów realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, tj.:
− nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” lub
− nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II” lub
− nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III”

w ramach ścieżki MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI.

Ile wynosi maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 8 mln zł.

Czy uczelnia musi nawiązać współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami?

Aby właściwie zdiagnozować dalsze potrzeby uczelni w obszarze dostępności i zaplanować efektywne działania, zalecana jest realizacja projektu, na każdym jego etapie, we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

 

Środowisko osób z niepełnosprawnościami rozumiane jest przede wszystkim jako osoby z niepełnosprawnościami zajmujące się aktywnie tematyką dostępności, w tym studenci i studentki czy kadra akademicka uczelni lub podmiot reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami, działający na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia tym osobom dostępu do kształcenia.

 

Ponadto realizacja projektu – w zakresie działań merytorycznych – wymaga także ścisłej współpracy z przedstawicielami jednostki do spraw dostępności oraz włączenia jej pracowników do zespołu kierującego projektem, a także do wszelkich działań w projekcie.

Czy uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Nie, uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu, który powinien kompleksowo opiekować wszystkie obszary do zaopiekowania w ramach projektu.

Jaki jest maksymalny czas realizacji projektu?

Projekt musi zostać zrealizowany w 48 miesięcy.

Chcemy, jako uczelnia, napisać wniosek o dofinansowanie samodzielnie, ale potrzebujemy wsparcia w analizie dokumentacji i kryteriów. Czy SENSE oferuje takie usługi?

Wiemy, że na Uczelniach często działają wspaniałe i skutecznie zespoły odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy europejskich. Będąc Partnerem dostosowujemy się do Państwa potrzeb. Mamy gotowość do napisania kompletnego wniosku, ale też to przeszkolenia Państwa zespołu na nową rundę dotacji 2021-2027.

Nasz zespół projektowy poradzi sobie z formalnościami dotyczącymi wniosku o dofinansowanie, ale potrzebowalibyśmy wsparcia w przygotowaniu diagnozy stanu dostępności. Czy SENSE współpracuje z podmiotami, które realizują taką usługę?

Jesteśmy unikatowym Partnerem dla Uczelni w rozwoju inwestycji, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. Naszą misją jest pomoc uczelniom, żeby stały się dostępne. Przygotowujemy dla Państwa dedykowaną ofertę uszytą na  miarę i dostosowaną do potrzeb uczelni wyższych. 

Obserwuj nas

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby dowiedzieć się więcej o dostępności.

Poniżej znajdują się dwie playlisty do naszego kanału na YOU TUBE, gdzie mówimy o UCZELNIACH DOSTĘPNYCH – skorzystaj już dziś! 

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

    Podaj swoje dane


    *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.