3.1 FERS UCZELNIE CORAZ BARDZIEJ DOSTĘPNE

Aż 97% dofinansowania

na zwiększenie dostępności uczelni

400 mln zł dotacji dla uczelni na zwiększenie dostępności

Działanie 3.1 FERS – Uczelnie coraz bardziej dostępne

Projekt ten ma na celu zwiększenie ogólnej dostępności uczelni dla osób o specjalnych potrzebach zdrowotnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, które studiują, pracują, współpracują lub korzystają z usług uczelni.

Nabór przeznaczony jest dla uczelni, które uczestniczyły w konkursach Uczelnia dostępna w POWER – MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI.

Zapraszamy więc wszystkie uczelnie do aktywnego udziału w konkursie i skorzystania z tej wyjątkowej możliwości rozwoju i przyczynienia się do budowania otwartego i dostępnego systemu edukacji wyższej w Polsce!

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – grudzień 2024 r.

 

Nasi wybrani klienci

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOFINANSOWANIA PAŃSTWA UCZELNI?

Jesteśmy unikatowym Partnerem dla Uczelni w rozwoju inwestycji, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. 

Mając to na uwadze składamy Państwu ofertę WSPÓŁPRACY. Nie chcemy dla Państwa tylko pisać wniosku albo tylko szkolić kadrę. NASZĄ MISJA JEST POMOC UCZELNIOM W ROZWOJU.

Pomożemy Państwu od 1. kroku… po ostatni jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

3.1 FERS - JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA?

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować wszystkie poniższe obszary, celem zapewnienia kompleksowości wsparcia:

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA UCZELNI DOSTĘPNEJ

3.1 FERS - JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA?

W ramach projektu warto zdecydować się na tzw. dwa kryteria premiujące, które zapewniają po 5 dodatkowych punktów, a tym samym zwiększają szanse uczelni na otrzymanie dofinansowania. Brzmią one następująco:

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

DOTACJE DLA UCZELNI - WAŻNE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

8 kwietnia 2024 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

28 czerwca 2024 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

400 000 000,00 zł

Alokacja w konkursie

8 000 000,00 zł

Max. poziom dofinansowania projektu

NASZE SUKCESY

61

napisanych projektów dla uczelni w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

95%

Skuteczności w pozyskiwaniu dotacji dla uczelni

180 000 000,00 zł

Pozyskanych dotacji dla uczelni wyższych

13

uczelni z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy każda uczelnia może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która zrealizowała projekt w ramach konkursów realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, tj.:
− nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” lub
− nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II” lub
− nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III”


w ramach ścieżki MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI.

Ile wynosi maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 8 mln zł.

Czy uczelnia musi nawiązać współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami?

Aby właściwie zdiagnozować dalsze potrzeby uczelni w obszarze dostępności i zaplanować efektywne działania, zalecana jest realizacja projektu, na każdym jego etapie, we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

 

Środowisko osób z niepełnosprawnościami rozumiane jest przede wszystkim jako osoby z niepełnosprawnościami zajmujące się aktywnie tematyką dostępności, w tym studenci i studentki czy kadra akademicka uczelni lub podmiot reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami, działający na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia tym osobom dostępu do kształcenia.

 

Ponadto realizacja projektu – w zakresie działań merytorycznych – wymaga także ścisłej współpracy z przedstawicielami jednostki do spraw dostępności oraz włączenia jej pracowników do zespołu kierującego projektem, a także do wszelkich działań w projekcie.

Czy uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Nie, uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu, który powinien kompleksowo opiekować wszystkie obszary do zaopiekowania w ramach projektu.

Obserwuj nas

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby dowiedzieć się więcej o dostępności.

Poniżej znajdują się dwie playlisty do naszego kanału na YOU TUBE, gdzie mówimy o UCZELNIACH DOSTĘPNYCH – skorzystaj już dziś! 

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

    Podaj swoje dane


    *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.