ZigaForm version 5.2.6
Scroll to top

AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać w równym stopniu jak największa liczba osób.

Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba niesłysząca lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Wszystkie wymogi w zakresie tego jak uwzględniać oczekiwania osób o szczególnych potrzebach w naszej przestrzeni, usługach i produktach, określają Standardy Dostępności Budynków oraz Standardy WCAG 2.1.

TO NASZA MAPA DROGOWA.

JAKIE AUDYTY PRZEPROWADZAMY?

Audyt
dostępności architektonicznej

To kompleksowe badanie dostępności przestrzeni i obiektów. Audyt uwzględnia 4 obszary: parking, dojście do obiektu, wejście główne i obiekt.

CENA OD 2500,00 ZŁ.

Audyt
dostępności cyfrowej

To badanie dostępności serwisu i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1. Weryfikujemy postrzeganie, funkcjonalność, czytelność i kompatybilność strony.

CENA OD 2500,00 ZŁ.

Audyt
dostępności informacyjno-komunikacyjnej

To szeroki zakres usług badających pisma, formularze, tablice ogłoszeń, oznakowanie przestrzeni i inne formy komunikacji z odbiorcami Twoich produktów i usług.

CENA OD 2500,00 ZŁ.

JAK PRACUJEMY?

Audyt Dostępności to ekspercka usługa. Pracujemy METODYCZNIE – wykorzystujemy wiedzę, UX oraz sprawdzone narzędzia, tak by wskazać Wam CO wymaga zmiany i JAK je wdrożyć, by Wasza przestrzeń, usługi i produkty były dostępne. W ramach usługi audytu dostępności:

AUDYT DOSTĘPNOŚCI MOŻE BYĆ PROWADZONY:

Na etapie projektowania obiektów, przestrzeni, produktów lub usług

Dla już istniejących obiektów, przestrzeni, produktów lub usług – przed ich modernizacją lub jako informacja o poziomie faktycznej dostępności

Zacznij z nami zwiększanie dostępności Twojej organizacji. Będziemy służyć Ci wsparciem zarówno w początkowej fazie weryfikowania barier, jak również podczas całego procesu wdrażania dostępności.

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ!