Scroll to top

SENSE > CENTRUM DOSTĘPNOŚCI > AUDYTY DOSTĘPNOŚCI

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać w równym stopniu jak największa liczba osób.

Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba niesłysząca lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Wszystkie wymogi w zakresie tego jak uwzględniać oczekiwania osób o szczególnych potrzebach w inkubowanych innowacjach określają Standardy Dostępności. TO NASZA MAPA DROGOWA.

Co to jest audyt dostępności i projekt dostępności?

Audyt dostępności to ekspercka usługa rozpoczynająca się od badania i stanu wyjściowego obiektów, www, aplikacji, produktów czy usług. W badanie zaangażowani są eksperci ds. dostępności a także użytkownicy. Na podstawie diagnozy budujemy raport występujących barier oraz wskazujemy rekomendacje stanowiące plan działania dla wdrożenia niezbędnych rozwiązań.

Audyt dostępności może być prowadzony:
1. na etapie projektowania obiektów, przestrzeni, produktów lub usług
2. dla już istniejących obiektów, przestrzeni, produktów lub usług – przed ich modernizacją lub jako informacja o faktycznej dostępności.

PROWADZIMY:
1. AUDYTY DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
2. AUDYTY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
3. AUDYTY DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

W trakcie całego procesu wdrażania dostępności nasi eksperci są do dyspozycji, gotowi do udzielania pomocy.

Blog z SENSEm / 12.02.2021 r.

Dostępny design – rozwiązania na wagę złota

Funwear to marka inspirowana głębokim zrozumieniem potrzeb osóbz ograniczeniami mobilnymi oraz ich opiekunów. Budowana jest przez rodziców Filipa, którego ograniczenie sprawności wynika z Rdzeniowego Zaniku Mięśni. Kto doświadczył wspierania osób z niepełnosprawnością ruchową w zakładaniu ubrań ten wie, jak niekomfortowe dla obu stron może to być zadanie. Z perspektywy ubierającego – dźwiganie, podtrzymywanie, schylanie się mogą się skończyć nadwyrężeniami nadgarstków czy bólami pleców. Z perspektywy ubieranego – nawet największa delikatność asystenta nie zmniejszy poczucia szarpania, gdy odzież jest zbyt ciasna, mało elastyczna.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


Zdjęcie przedstawia dr Natalię Marciniak-Madejską, która jest Dyrektorem Działu Projektów Rozwojowych w zespole SENSE consulting.

DR NATALIA MARCINIAK-MADEJSKA

+48 533 605 261
n.madejska@senseconsulting.pl