CYFROWA GMINA

Wspieramy rozwój cyfrowy i zwiększamy cyberbezpieczeństwo instytucji samorządowych

Drodzy przedstawiciele instytucji samorządowych!

Unijny projekt „Cyfrowa Gmina” ma odpowiedzieć na problemy, które pojawiły się w związku z Pandemią COVID-19, kiedy okazało się, że kluczowym znaczeniem dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest umiejętność i posiadanie odpowiednich kompetencji cyfrowych oraz sprzętu umożliwiającego sprawne działanie w obliczu lockdownu. 

Gratulujemy wszystkim beneficjentom, którzy już otrzymali pozytyne decyzje o przyznaniu dofinansowania na rozwój kompetencji cyfrowych oraz zaspokojeniu potrzeb sprzętowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się spełnić oczekiwania stawiane przez mieszkańców Państwa gmin. 

Jako SENSE od 14 lat działamy, aby wspierać instytucje w ich rozwoju, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane rozwiązania, które pomogą podnieść kompetencje pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz cyfryzacji. Nasze programy rozwojowe poprzedzamy dogłębną diagnozą potrzeb, tak aby były jak najbardziej efektywne. 

NASZĄ MISJA JEST POMOC URZĘDOM W STANIU SIĘ BEZPIECZNYMI.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

CYFROWA GMINA

Propozycja wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji projektu „Dostępna Gmina” w wyzwaniach związanych z likwidacją barier w zakresie cyberbezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych.

AUDYT / DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Audyt / diagnoza cyberbezpieczeństwa to ekspercka usługa. Pracujemy METODYCZNIE – wykorzystujemy wiedzę, UX oraz sprawdzone narzędzia, tak by wskazać CO wymaga zmiany i JAK je wdrożyć, by skutecznie wdrożyć założenia realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

 1. Wyznaczenie osoby do kontaktu
 2. Przekazanie danych osoby wyznaczonej
 3. Zapewnienie zarządzania incydentem
 4. Zgłaszanie incydentu
 5. Zapewnienie obsługi incydentu
 6. Zapewnienie dostępu do wiedzy
 7. Opracowanie, ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 8. Monitorowanie i przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 9. Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 10. Aktualizowanie regulacji wewnętrznych
 11. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 12. Przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka
 13. Postępowanie z ryzykiem
 14. Zarządzanie uprawnieniami
 15. Szkolenia i uświadamianie
 16. Monitorowanie dostępu do informacji
 17. Monitorowanie nieautoryzowanych zmian
 18. Zabezpieczenie nieautoryzowanego dostępu
 19. Ustanowienie zasad bezpiecznej pracy mobilnej
 20. Zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem
 21. Zabezpieczenie informacji przed nieuprawnioną modyfikacją
 22. Zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym usunięciem lub zniszczeniem
 23. Zawieranie w umowach serwisowych zapisów o bezpieczeństwie
 24. Ustalenie zasad postępowania z informacjami w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania
 25. Aktualizowanie oprogramowania
 26. Minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii systemu
 27. Ochrona systemu przed błędami
 28. Stosowanie mechanizmów kryptograficznych w systemach
 29. Zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych
 30. Zarządzanie podatnościami systemów
 31. Kontrola zgodności systemów z regulacjami
 32. Zapewnienie audytu bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok
 1. Dokumentacji potwierdzającej wykonane działania wskazanego w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 2. Opisu identyfikacji systemu informacyjnego wspierającego zadanie publiczne.
 3. Dokumentacji Systemu Informacyjnego wspierającego zadanie publiczne.
 4. Dokumentacja procesu zarządzania incydentami.
 5. Aspekty techniczne do weryfikacji.
 6. Aspekty organizacyjne do weryfikacji.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU RÓŻNEGO STOPNIA

Przygotowaliśmy pakiet szkoleń, które można składać jak puzzle. To Państwo decydują, w jakim zakresie
i w jakim obszarze potrzebujecie zwiększyć kompetencje swoje i pracowników!

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO WJST  

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W JST

Opis szkolenia:

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa ma na celu podniesienie kompetencji kadry urzędniczej w obszarze zagrożeń teleinformatycznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w urzędzie, poznanie prawidłowej reakcji na cyberataki, poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii informatycznych oraz zdobycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Podczas spotkania z ekspertem uczestnicy szkolenia nauczą się dbać o bezpieczeństwo w korzystaniu zarówno z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą higieny haseł, korzystania z sieci wi-fi, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, a także szyfrowania i bezpiecznego przesyłania danych. Ostatni moduł szkolenia poświęcony zostanie procedurom bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Wprowadzenie w kluczowe pojęcia dot. bezpieczeństwa korzystania z technologii cyfrowych
 2. Rola użytkownika i administratora systemów cyfrowych
 3. Najważniejsze punkty podatności cyfrowej
 4. Poprawne zasady związane z cyberbezpieczeństwem w Urzędzie
 1. Odpowiednia higiena haseł
 2. Bezpieczne korzystanie z sieci wi-fi
 3. Ochrona komputerów przed złośliwym oprogramowaniem, w tym ocena zagrożenia załączników
 4. Metody szyfrowania i przesyłania danych odporne na przejęcie
 1. Ryzyko utracenia danych przy korzystaniu z urządzeń mobilnych
 2. Standardy zabezpieczenia urządzeń mobilnych przed niepowołanym użytkownikiem
 3. Metody ochrony danych osobowych i danych w urządzeniach mobilnych
 1. Standardy ochrony danych cyfrowych zgodne z RODO
 2. Wymogi względem użytkowników systemów elektronicznych
 3. Sposoby postępowania w wypadku wycieku danych osobowych
 4. Dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście ochrony danych osobowych

KOMPETENCJE CYFROWE

Doświadczenia ostatnich lat związane z pandemią COVID-19 przyspieszyły rozwój naszej aktywności w środowisku wirtualnym. Zarządzanie zespołem rozproszonym wymaga nie tylko nowych kompetencji miękkich, ale też znajomości narzędzi do komunikowania się na odległość. Wirtualne zebrania całego zespołu, praca w podgrupach, sesje kreatywne – to wszystko możliwe jest z wykorzystaniem narzędzia
MS Teams.

Ramowy program szkolenia

 • Organizacja pracy w zespołach – czym się różni współpraca/konwersacja w zespołach od czatów. Przykłady jak można organizować prace w zespołach (kanały ogólne, kanały ukryte, e-mail do przyjmowania wiadomości na kanał), a do czego bardziej nadają się czaty.
 • Inicjowanie czatu indywidualnego lub grupowego.
 • Rozmowa wideo – jak dołączać userów w trakcie, jak wyciszać, jak przypinać jedną osobę (focus), moduł notatek do przygotowywania Minutes of Meeting w trakcie spotkania.
 • Rejestrowanie rozmowy wideo.
 • Co oznaczają statusy i jak wpływają na korzystanie z aplikacji.
 • Powiadomienia na kanałach.
 • @Wzmianki i po co jest stosować?
 • Top-5 przydatnych skrótów klawiaturowych.
 • Możliwość umawiania rozmów z użytkownikami zewnętrznymi bez MS Teams.
 • Aplikacja mobilna.
 • Współpraca na plikach bezpośrednio w MS Teams.
 • Lokalizacja plików udostępnionych w grupach MS Teams i edytowanie uprawnień/dostępów.
 • Możliwość podpinania zewnętrznych aplikacji jako zakładki pod kanał wybranego Teamu.
 • Zalety pracy grupowej.

Aplikacje pakietu Microsoft jak Word czy Excel są synonimami pracy w biurze. Microsoft 365 jest następcą klasycznego pakietu biurowego, od którego odróżnia się nastawieniem na obsługę danych w chmurze, większą integracją z usługami Microsoftu oraz zupełnie nowy sposób podejścia do współpracy w zespole.

Ramowy program szkolenia

 • Kalendarz
 • Outlook
 • Onedrive
 • Word, Excel i Power Point Online
 • Inne

Osiągnij więcej, łącząc ludzi oraz ich pomysły. Microsoft 365 umożliwia dostęp do Twoich i firmowych dokumentów z dowolnego miejsca dzięki chmurze OneDrive. Możesz zapisywać pliki w chmurze oraz korzystać z automatycznego backupu. Możesz sprawdzić listę ostatnio otwieranych dokumentów (np. przez innych użytkowników licencji), aby zawsze być na bieżąco.

Ramowy program szkolenia

 • Podpięcie dysków pod Windows.
 • Synchronizacja w celu pracy offline.
 • Bezpieczeństwo pracy nad plikami na platformie OneDrive.
 • Sway oraz Microsoft Forms – funkcje oraz praktyczne użycie.
 • Witryna zespołu w SharePoint.
 • Administrowanie i rozwiązywanie problemów związanych z synchronizacją katalogów i obiektami katalogu.

Exchange Online, Skype i Office 365 to zespół rozwiązań cyfrowych, które ułatwią Ci komunikację i prowadzenie biznesu na co dzień. Szkolenie dotyczy zaawansowanych zagadnień dotyczących administrowania tymi aplikacjami, samodzielnego usuwania błędów i rozwiązywania problemów.

Ramowy program szkolenia

 • Zaprezentowanie możliwości wykorzystania w naszej pracy tej zaawansowanej poczty biznesowej oprócz standardowych i rozbudowanych funkcji wysyłania i odbierania e-maili, zapewnia dostęp do kalendarza, współdzielenie go ze współpracownikami i zintegrowanie bazy kontaktów. Po tym module pracownicy powinni uzyskać wiedzę jak poprawnie korzystać z aplikacji, jakie mogą się z tym wiązać problemy i jak je naprawić a kiedy skorzystać z pomocy struktur IT.
 • Administracja i rozwiązywanie problemów z usługą Skype for Business – jak bezbłędnie poruszać się po aplikacji oraz w razie napotkanych problemów móc sobie z nimi radzić a kiedy skorzystać z pomocy struktur IT.
 • Administracja i rozwiązywanie problemów z ustawieniami zgodności i bezpieczeństwa w Office 365 dotyczący zagadnień administracji ewentualnych problemów, zgodności i bezpieczeństwa ma podsumować te zagadnienia i nauczyć bezpiecznego korzystania z narzędzi w chmurze, udostępniania plików i wymiany danych w komunikatorach. Oczekiwaniem naszym jest aby wszyscy pracownicy mieli pełną wiedzę dotyczącą ewentualnych zagrożeń jakie może wiązać się z wystawieniem danych w chmurze oraz jak umiejętnie posługiwać się narzędziami składającymi się na pakiet Microsoft Office 365. Dodatkowo chcielibyśmy aby służby IT po odbyciu szkolenia potrafiły odpowiednio pokierować administracją tych nowych narzędzi w oparciu o wiedzę dotyczącą funkcjonalności.

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie wykorzystuje MS Excel w swojej pracy. Szkolenie dedykowane jest tym spośród Waszych pracowników, którzy potrzebują uzupełnić podstawową wiedzę w zakresie obsługi MS Excel, by sprawnie operować na plikach firmowych i samodzielnie je tworzyć.

Ramowy program szkolenia

 • Struktura arkusza kalkulacyjnego.
 • Wykonywanie obliczeń.
 • Formatowanie danych i tabel.
 • Sortowanie i filtrowanie danych.
 • Tabele przestawne.
 • Sumy pośrednie (częściowe).
 • Tworzenie i edycja wykresów.
 • Drukowanie arkuszy.
 • Współpraca Worda z Excelem.
 • Komunikaty błędów w programie MS Excel.
 • Przydatne skróty klawiszowe.

Większość z nas nie ma świadomości, jak MS Excel może usprawnić naszą pracę. Wykorzystujemy jego podstawowe funkcje. A wejście głębiej w środowisko MS Excel może zmienić naszą codzienność, zoptymalizować codzienne działania i pomóc działać skuteczniej. Omawiane podczas szkolenia zagadnienia oraz wykonywane przykłady odzwierciedlają sytuacje spotykane w codziennej praktyce biznesowej.

Ramowy program szkolenia

 • Zaawansowana edycja danych.
 • Nadawanie nazw obszarom i komórkom.
 • Praca z szablonami.
 • Formatowanie danych.
 • Odwołania cykliczne i formuły tablicowe.
 • Funkcje i formuły.
 • Zaawansowana edycja wykresów – wykres przestawny.
 • Sortowanie i filtrowanie danych.
 • Sumy pośrednie (częściowe).
 • Tabele przestawne.
 • Solver i jego zastosowanie.
 • Importowanie i eksportowanie danych.
 • Praca w chmurze – udostępnianie danych.

Edytor Power Query to podstawowe środowisko przygotowywania danych, w którym można łączyć się z szeroką gamą źródeł danych i stosować setki różnych przekształceń danych, wyświetlając podgląd danych i wybierając przekształcenia z interfejsu użytkownika. Te możliwości przekształcania danych są wspólne dla wszystkich źródeł danych, niezależnie od ograniczeń bazowego źródła danych.

Użytkownicy biznesowi poświęcają do 80% czasu na przygotowywanie danych, co opóźnia pracę nad analizą i podejmowaniem decyzji. Do tej sytuacji przyczynia się kilka wyzwań, Power Query pomaga rozwiązać wiele z nich.

Ramowy program szkolenia

 • Wprowadzenie do PQ
 • Importowanie danych
 • Edycja danych
 • Podstawy języka M

Power BI – zbiorcza nazwa dla szeregu aplikacji i usług klasy Business Intelligence stworzonych przez Microsoft, w znacznej mierze opartych na chmurze obliczeniowej, które pomagają organizacjom gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Power BI stanowi część Microsoft Power Platform.

Ramowy program szkolenia

 • Podstawowe informacje o BI
 • Pobieranie danych
 • Praca z danymi w Power BI
 • Interaktywna wizualizacja danych

Design w dzisiejszych czasach jest naprawdę ważny w kontekście wizerunkowym. ­­­ Szkolenie pozwoli podnieść lub nabyć kompetencje w zakresie przygotowywania grafik oraz obróbki zdjęć w programie Adobe Photoshop. Zajęcia prowadzimy w formie praktycznej, tak aby móc w pełni korzystać z programu i pewnie się po nim poruszać po zakończeniu kursu.

Ramowy program szkolenia

 • Interfejs, omówienie narzędzi oraz menu i podstawy pracy.
 • Formaty i zastosowanie plików graficznych. Zagadnienia dotyczące rozdzielczości.
 • Przygotowanie obrazu do edycji.
 • Camera Raw.
 • Poznanie grafiki bitmapowej.
 • Warstwy i kompozycje.
 • Maski i zaznaczenia.
 • Style (efekty) warstw.
 • Warstwy tekstowe, typografia.
 • Poznanie Adobe Bridge.
 • Tworzenie fotomontaży.
 • Malowanie w programie Adobe Photoshop.
 • Zaawansowane techniki retuszu. Wygładzanie skóry. Dokonywanie korekcji sylwetki i ciała.
 • Zaznaczanie i edytowanie wybranych obszarów obrazu, zaznaczenie automatyczne.
 • Tworzymy wizualizacje reklamowe.
 • Zapisywanie i publikowanie.

Wideo w dzisiejszych czasach to jeden z najatrakcyjniejszych i popularnych mediów wykorzystywanych w celach wizerunkowych, jak i promocyjnych. Dzięki szkoleniu poznasz narzędzie Adobe Premier Pro, które umożliwi przygotowywać własnymi zasobami doskonałe materiały filmowe, bez konieczności zatrudniania drogich agencji. Jeżeli chcesz się nauczyć przygotowywać w Twojej firmie profesjonalne wideo, to jest to idealne szkolenie dla Twojego zespołu.

Ramowy program szkolenia

 • ADOBE PREMIERE CC. Poruszane zagadnienia: Organizacja pracy – sortowanie materiału, selekcja ujęć w Adobe Premiere. Dobre praktyki rejestracji materiału filmowego. Zarządzanie mediami i plikami projektu. Przenoszenie projektu między stacjami montażowymi. Prawidłowa konstrukcja sekwencji i ich zagnieżdżania. Sekrety eksperckie i optymalizacja całego procesu montażu. Najważniejsze elementy identyfikacji i delegacji zadań do innych aplikacji/działów produkcji. Kluczowanie pracy z greenscrenem.
 • WPROWADZENIE DO AFTER EFFECTS CC. Poruszane zagadnienia: Czym jest compositing? Integracja Adobe Premiere z After Effects. Interfejs użytkownika. Import źródeł. Tworzenie nowej kompozycji. Idea pracy na warstwach. Animowanie podstawowych właściwości. Zarządzanie klatkami kluczowymi. Używanie szablonów animacji. Tworzenie dynamicznych szablonów do wykorzystania w Adobe Efter Effects.
 • OBRÓBKA DŹWIĘKU. Poruszane zagadnienia: Praca z dźwiękiem w Adobe Audition CC: peak, normalizacja, kompresja, czyszczenie, usuwanie drobnych zgrzytów, odszumianie, wzbogacanie, zaawansowane filtry dźwiękowe, tryb wielościeżkowy. Korzystanie z bazy danych dźwięków i podkładów muzycznych. Adobe SpeedGrade. Korekta a gradacja koloru. Teoria koloru w filmie. Praktyka w projektach.
 • TYPOGRAFIA W FILMIE (NAPISY I PLANSZE): Wprowadzenie do narzędzia. Titler Premiere CC. Podstawowe zasady typografii filmowej. Przygotowanie plansz czołowych/końcowych. Przygotowanie animowanej listy płac. Integracja z Adobe Photoshop CC i Adobe After Effects CC.
  EKSPORT FILMU. Poruszane zagadnienia: Eksportowanie do popularnych formatów i na popularne nośniki: internet, DVD, BluRay. Korzystanie z presetów. Różnica między kontenerem a kodekiem. Optymalizacja eksportu pod kątem wielkości/jakości pliku.
 • PROJEKTY. Poruszane zagadnienia: Specyfika obróbki róznych form filmowych: wywiad, reklama, etiuda, reportaż.

Rosnąca ilość danych w organizacjach staje się nowym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście funkcjonalności i użyteczności narzędzi implementowanych w przedsiębiorstwie. Pojawiają się coraz różniejsze źródła danych, różne formaty, różni właściciele, co przekłada się bezpośrednio na jakość informacji i podejmowane na ich podstawie kluczowe decyzje. Wszelkie niespójności w tym zakresie mogą skutkować zaburzeniem płynności procesów w organizacji i mało efektywnymi działaniami. W ramach szkolenia pokażemy w jaki sposób, posługując się narzędziami Power BI oraz Power Query, zarządzać zintegrowanymi danymi. Pokazane zostaną szerokie możliwości oraz zastosowania, które będą miały przełożenie na codzienną pracę z danymi.

Ramowy program szkolenia

 • Analiza i wykorzystanie zintegrowanych danych w przedsiębiorstwie.
 • Business Intelligence – podstawowe założenia.
 • Praca z danymi w Power BI.
 • Interaktywna wizualizacja danych.
 • Power Query – zaawansowana analiza danych
 • Podstawy języka M w pracy z Power Query

  KOMPETENCJE CYFROWE  

SIŁĄ SZKOLEŃ SĄ NASI TRENERZY

Od 14 lat budujemy silny i skuteczny team ekspertów. Wiemy jak ważne są procesy rozwojowe, które nam powierzacie. Z tego powodu każdy nasz trener jest częścią zespołu SENSE. Mamy wspólne wartości, standardy, razem pracujemy nad lepszymi usługami. Budujemy z Wami relacje i dbamy o wizerunek projektów. Jesteśmy po to, by skutecznie pomagać Wam w rozwoju.

Bartosz Kosiński

Tomasz Płuciennik

Paweł Bukowski

Paweł Łopatka

DORADZTWO I USŁUGI EKSPERCKIE

Wdrażanie cyfrowych rozwiązań i cyberbezpieczeństwa przez gminy to ważny krok w stronę mieszkańców. Pozwala jednostkom samorządowym pokazać się jako nowoczesne, dostosowane do realiów i wychodzące na przeciw oczekiwaniom. My wiemy, jak robić to mądrze i skutecznie. 

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

NASI WYBRANI KLIENCI

Obserwuj nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Matylda Sochacka-Kozielczyk

Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

Julia Ratajewska

Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

T: +48 533 360 947