ŚCIEŻKA SMART: DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

DLA KOGO?


DLA SEKTORA MŚP
I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

NAJBLIŻSZY NABÓR WNIOSKÓW

 

czerwiec – październik 2024 r.

POZIOM DOFINANSOWANIA

DO 80%

Przedsiębiorco, zdobądź z nami dotację w ramach Ścieżki SMART!​​

Ścieżka SMART stanowi zupełnie nową ofertę dla przedsiębiorców, którzy w ramach tego konkursu będą realizować projekty modułowe.

Specjalnie dla Państwa szczegółowo omawiamy ten konkurs w formie webinaru, który możecie obejrzeć obok. Odpowiadamy też na najczęściej zadawane pytania w formie FAQ, który znajduje się na dole strony.

Jeśli chcą Państwo zdobyć dotację i rozwinąć swoją firmę, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Przejdźmy wspólnie przez Ścieżkę SMART!

  Polityka prywatności

  CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI W RAMACH ŚCIEŻKI SMART?

  JAKIE SĄ RODZAJE MODUŁÓW W ŚCIEŻCE SMART?

  Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  Wprowadzenie w działalność przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.

  Finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.​

  Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego.​

  Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych.​

  Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji.​

  Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa.​

  KTÓRE MODUŁY SĄ OBOWIĄZKOWE, A KTÓRE DOWOLNE?

  JAKIE SĄ KROKI KLIENTA DO POZYSKANIA DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART?

  JAKIE SĄ KROKI PO STRONIE SENSE DO POZYSKANIA DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART?

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  DOTACJA ZE ŚCIEŻKI SMART W 2024 - KIEDY NAJBLIŻSZY NABÓR WNIOSKÓW?

  Maksymalny poziom dofinansowania
  projektów w ramach konkursu

  czerwiec 2024r.

  Termin rozpoczęcia najbliższego naboru wniosków

  październik 2024r.

  Termin zakończenia najbliższego naboru wniosków

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Jaki jest poziom dofinansowania dla projektów w ścieżce SMART?

  Odpowiedź jest złożona, bo poziom jest różny. Z jednej strony obowiązuje mapa pomocy regionalnej, z drugiej w ramach projektu mogą być przewidziane wydatki, które mogą być finansowane z pomocy de minimis, z pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz oczywiście z pomocy na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe. Można zatem w dużym stopniu ogólności powiedzieć, że poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%.

  Czy można złożyć kilka wniosków w ścieżce SMART w ramach jednego naboru?

  Tak, pod warunkiem, że projekty będą dotyczyły osobnych procesów badawczych i nie będzie występowało podwójne finansowanie zaplanowanych wydatków.

  Czy te fundusze w ramach ścieżki SMART na pewno ruszą?

  Tak, nie ma podstaw, żeby obawiać się o FENG. Program został już zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 27 września 2022 roku.

  Jaki jest maksymalny termin realizacji projektu w ramach ścieżki SMART?

  Koniec 2029 roku.

  Czy w ramach modułu cyfryzacja można zająć się również automatyzacją produkcji?

  Pojęcie automatyzacji produkcji jest szerokie – jeśli rozwiązania mają wyeliminować z czasochłonnych, powtarzalnych zadań człowieka, usprawnić przesył danych, to tak.

  Czy nowe przedsiębiorstwa mają szansę udziału w konkursie?

  Tak, młode firmy oraz start-upy także mogą składać wnioski o dofinansowanie.

  Czy w module ZAZIELENIENIE można uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

  Tak, ale jako część inwestycji – nie może to być jedyny i główny wydatek. Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

  Czy finansowanie ma charakter zaliczkowy czy refundacyjny?

  W ścieżce SMART można wnosić o zaliczkę do 90% całkowitej kwoty dofinansowania. Z kolei jednorazowa transza zaliczki nie może być wyższa niż 40% wartości dofinansowania.

  Czy MŚP może nie robić B+R, a opracować tylko projekt wdrożenia jakiejś innowacji?

  Tak, ale innowacje te muszą wynikać bezpośrednio z posiadanych prac B+R.

  Czy kadra przedsiębiorstwa musi mieć doświadczenie w prowadzeniu badań, w przedmiocie projektu?

  Lepiej, kiedy kadra Wnioskodawcy ma takie doświadczenie. Można natomiast podpisać umowy warunkowe o współpracy z osobami planowanymi do zatrudnienia w ramach projektu.

  Czy JDG, które obecnie nie zatrudniają pracowników mają szansę na udział w konkursie?

  Co do zasady tak, ale w takiej sytuacji może wystąpić problem przykładowo z oceną potencjału kadrowego i innych.

  Czy jest minimalna kwota dotacji w ramach ścieżki SMART?

  Dla dużych przedsiębiorstw - jest to min. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych na moduł B+R. MŚP – nie ma minimalnego progu.

  Jakie są opłaty związane ze współpracą w ramach ścieżki SMART?

  Opłata składa się z dwóch części i jest zależna od rodzaju projektu, wysokości budżetu oraz ilości wybranych modułów:

  1. Kwota za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami i doradztwem w ramach projektu – bezzwrotna.

  2. Success fee, czyli opłata pobierana tylko w przypadku rekomendowania projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (% od wartości dotacji).

  Czy podmiot, który jeszcze nie został zarejestrowany na polskim rynku ma szanse na dofinansowanie? Opracowanie i wdrożenie nowych produktów w ramach projektu będzie kluczowym rozwiązaniem dla jednej gałęzi polskiego przemysłu.

  Firma musi być zarejestrowana na terenie RP.

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny przewodnik po Ścieżce SMART!


   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-749), ul. ul. Podgórze 11/31, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Marta Stężycka

   Kierownik zespołu sprzedaży

   T: +48 533 518 552

   Matylda Sochacka-Kozielczyk

   Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

   T: +48 533 574 387

   Julia Ratajewska

   Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

   T: +48 533 360 947

   SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA W OBSZARZE B+R