ŚCIEŻKA SMART PARP 2024: DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Zdobądź do 80% dofinansowania na B+R 

Dla kogo?

Dla sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw

Nabór wniosków

27.06.2024 r. - 24.10.2024 r.

Przedsiębiorco, zdobądź z nami dotację w ramach Ścieżki SMART PARP w 2024 roku!

Ścieżka SMART PARP stanowi zupełnie nową ofertę dla przedsiębiorców, którzy w ramach tego konkursu będą realizować projekty modułowe.

Jesteśmy już po wynikach pierwszego naboru w ramach Ścieżki SMART za 2023 rok. Spośród ponad półtora tysiąca projektów jedynie 13% uzyskało dofinansowanie. To oznacza, że konkurencja była ogromna! Skuteczność projektów przygotowywanych przez SENSE wyniosła niemal 70% – to aż pięciokrotnie więcej niż średnia konkursu. 

Wzorcowy projekt dla Ścieżki SMART powinien opierać się na dwóch fundamentach:

 • innowacyjnym pomyśle klienta;
 • perfekcyjnie przygotowanej dokumentacji przez firmę opracowującą wniosek – to zapewniamy naszym klientom od lat!

Jeśli więc szukasz dofinansowania dla swojego innowacyjnego pomysłu:

 • zgłoś się do nas, 
 • znajdziemy źródło finansowania,
 • przygotujemy Twój projekt.

Zobacz, jak pozyskaliśmy dotację ze Ścieżki SMART dla firmy AutonomyNow!

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART PARP W 2024 ROKU?

Od ponad 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI W RAMACH ŚCIEŻKI SMART PARP W 2024 ROKU?

JAKIE SĄ RODZAJE MODUŁÓW W ŚCIEŻCE SMART PARP W 2024 ROKU?

Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wprowadzenie w działalność przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.

Finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.​

Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego.​

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych.​

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji.​

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa.​

KTÓRE MODUŁY SĄ OBOWIĄZKOWE, A KTÓRE DOWOLNE W ŚCIEŻCE SMART?

JAKIE SĄ KROKI KLIENTA DO POZYSKANIA DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART W 2024 ROKU?

JAKIE SĄ KROKI PO STRONIE SENSE DO POZYSKANIA DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART W 2024 ROKU?

Ścieżka SMART 4 osoby przy stoliku, dwie z nich podają sobie dłonie

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

DOTACJA ZE ŚCIEŻKI SMART PARP W 2024 - KIEDY NAJBLIŻSZY NABÓR WNIOSKÓW?

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu

27 czerwca 2024 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków

24 października 2024 r.

Zakończenie naboru wniosków

3 mld zł

Alokacja w konkursie

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest poziom dofinansowania dla projektów w ścieżce SMART?

Odpowiedź jest złożona, bo poziom jest różny. Z jednej strony obowiązuje mapa pomocy regionalnej, z drugiej w ramach projektu mogą być przewidziane wydatki, które mogą być finansowane z pomocy de minimis, z pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz oczywiście z pomocy na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe. Można zatem w dużym stopniu ogólności powiedzieć, że poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%.

Czy można złożyć kilka wniosków w ścieżce SMART w ramach jednego naboru?

Tak, pod warunkiem, że projekty będą dotyczyły osobnych procesów badawczych i nie będzie występowało podwójne finansowanie zaplanowanych wydatków.

Czy te fundusze w ramach ścieżki SMART na pewno ruszą?

Tak, nie ma podstaw, żeby obawiać się o FENG. Program został już zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 27 września 2022 roku.

Jaki jest maksymalny termin realizacji projektu w ramach ścieżki SMART?

Koniec 2029 roku.

Czy w ramach modułu cyfryzacja można zająć się również automatyzacją produkcji?

Pojęcie automatyzacji produkcji jest szerokie – jeśli rozwiązania mają wyeliminować z czasochłonnych, powtarzalnych zadań człowieka, usprawnić przesył danych, to tak.

Czy nowe przedsiębiorstwa mają szansę udziału w konkursie?

Tak, młode firmy oraz start-upy także mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Czy w module ZAZIELENIENIE można uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

Tak, ale jako część inwestycji – nie może to być jedyny i główny wydatek. Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

Czy finansowanie ma charakter zaliczkowy czy refundacyjny?

W ścieżce SMART można wnosić o zaliczkę do 90% całkowitej kwoty dofinansowania. Z kolei jednorazowa transza zaliczki nie może być wyższa niż 40% wartości dofinansowania.

Czy MŚP może nie robić B+R, a opracować tylko projekt wdrożenia jakiejś innowacji?

Tak, ale innowacje te muszą wynikać bezpośrednio z posiadanych prac B+R.

Czy kadra przedsiębiorstwa musi mieć doświadczenie w prowadzeniu badań, w przedmiocie projektu?

Lepiej, kiedy kadra Wnioskodawcy ma takie doświadczenie. Można natomiast podpisać umowy warunkowe o współpracy z osobami planowanymi do zatrudnienia w ramach projektu.

Czy JDG, które obecnie nie zatrudniają pracowników mają szansę na udział w konkursie?

Co do zasady tak, ale w takiej sytuacji może wystąpić problem przykładowo z oceną potencjału kadrowego i innych.

Czy jest minimalna kwota dotacji w ramach ścieżki SMART?

Dla dużych przedsiębiorstw - jest to min. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych na moduł B+R. MŚP – nie ma minimalnego progu.

Jakie są opłaty związane ze współpracą w ramach ścieżki SMART?

Opłata składa się z dwóch części i jest zależna od rodzaju projektu, wysokości budżetu oraz ilości wybranych modułów:

1. Kwota za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami i doradztwem w ramach projektu – bezzwrotna.

2. Success fee, czyli opłata pobierana tylko w przypadku rekomendowania projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (% od wartości dotacji).

Czy podmiot, który jeszcze nie został zarejestrowany na polskim rynku ma szanse na dofinansowanie? Opracowanie i wdrożenie nowych produktów w ramach projektu będzie kluczowym rozwiązaniem dla jednej gałęzi polskiego przemysłu.

Firma musi być zarejestrowana na terenie RP.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA W OBSZARZE B+R