Scroll to top

Zarządzanie projektami.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność planowania i realizowania projektów i zarządzania pracą zespołu projektowego (w tym zarzadzania ryzykiem projektowym).

Poznają narzędzia zarządzania projektami i będą potrafili dostosować je do specyfiki projektu. W trakcie szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu zarządzania zespołem projektowym, organizowania jego pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenie zakończy przegląd technik ewaluowania i zamykania projektu.

Ramowy program

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
WERSJA: 8 GODZIN

Moduł 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
Moduł 2. Project Manager czyli lider zespołu.
Moduł 3. Prowadzenie spotkań zespołu projektowego.
Moduł 4. Organizacja pracy zespołu projektowego.
Moduł 5. Zwinne zarządzanie projektem – metoda 11 pytań.

WERSJA: 16 GODZIN

Moduły 1-5

Moduł 6. Analiza projektu (interesariuszy, otoczenia) i planowanie działań i zasobów w projekcie.
Moduł 7. Podejmowanie decyzji w projekcie.
Moduł 8. Monitorowanie projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie.
Moduł 9. Zakończenie i podsumowanie projektu.
Moduł 10. Sytuacje trudne w zarządzaniu projektem.
Zadanie wdrożeniowe: opracowanie karty projektu i przygotowanie kick-offu dla najbliższego projektu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Poznanie specyfiki podejścia projektowego.
2. Poznanie metod planowania, realizowania i podsumowywania projektów.
3. Praktyczne przećwiczenie metod szacowania ryzyka w projekcie i zapobieganiu kryzysom.
4. Poznanie różnych narzędzi do zarządzania projektami i nabycie umiejętności ich elastycznego włączania w zależności od specyfiki projektu.
5. Poznanie specyfiki zarządzania zespołem projektowym.
6. Zbudowanie action planu swojej ścieżki Project Managera.
7. Opracowanie karty projektu i przygotowanie kick-offu dla najbliższego projektu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę trybu pracy, jednak jak się okazuje online-owa forma zajęć była strzałem w dziesiątkę! Co na to wpływa? Przede wszystkim dostępność. Śmiało można powiedzieć, że szkolenia online są dla wszystkich, a to za sprawą łatwości użytkowania i dobrego przygotowania firm szkoleniowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!