Scroll to top

Motywowanie i rozwijanie pracowników.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić swoje kompetencje związane z motywowaniem i ocenianiem swoich pracowników. Zapoznanie się – w warsztatowy i aktywny sposób – z podstawami wiedzy o motywowaniu pracowników w zarządzaniu pozwoli świadomie budować zaangażowanie niezależnie od sytuacji. Ocenianie pracowników, udzielanie feedbacku – także trudnego, negatywnego – może być motywujące.

Uczestnicy szkolenia poznają i przećwiczą konkretne metody komunikacji i zarządzania motywującego. Krokiem do wdrażania wiedzy i umiejętności w codziennej pracy będzie wykonanie analizy czynników motywujących członków zespołu i wygenerowanie pomysłów na pozafinansowe narzędzia motywacji.

Ramowy program

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
WERSJA: 8 GODZIN

Moduł 1. Co motywuje ludzi czyli potrzeby, wartości w pracy i w życiu, a co ich demotywuje? W tym: co motywuje członków mojego zespołu?
Moduł 2. Techniki i narzędzia motywacji, czyli budowanie zaangażowania w praktyce dzięki komunikacji motywującej.
Moduł 3. Dobry cel to podstawa czyli stawianie celów pracownikom w oparciu identyfikację ich talentów i potencjału.

WERSJA 16 GODZIN

Moduł 1-3
Moduł 4. Kryteria ocen pracowników i rola konsekwencji menadżerskiej w budowaniu efektywności oceniania.
Moduł 5. Zarządzanie feedbackiem (rozmowa oceniająca, rozmowa rozwojowa, rozmowa korygująca i rozmowa doceniająca), czyli informacja zwrotna od świadomego skonstruowania wypowiedzi po dbałość po odbiór.
Moduł 6. Inteligencja emocjonalna, czyli jak można ocenić aktualny poziom i rozwijać zdolność konstruktywnego przyjmowania feedbacku.
Zadanie wdrożeniowe: rekomendowane rozwiązania dla najbliższych sesji udzielania feedbacku.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Zwiększenie wiedzy o podstawach teorii motywacji i oceny pracowników.
2. Doskonalenie umiejętności profesjonalnej oceny i motywacji pracowników (z uwzględnieniem metod pozafinansowych).
3. Doskonalenie umiejętności prawidłowego budowania i udzielania feedbacku oraz eliminowania barier w efektywnym odbiorze przez pracownika.
4. Doskonalenie umiejętności angażowania pracowników do pracy nad osiąganiem wyznaczonych celów.
5. Zdobycie świadomości czynników wpływających na kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami i wśród pracowników.
6. Zrozumienie wpływu atmosfery w zespole oraz poczucia bezpieczeństwa i otwartości pracowników na poziom motywacji pracowników.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę trybu pracy, jednak jak się okazuje online-owa forma zajęć była strzałem w dziesiątkę! Co na to wpływa? Przede wszystkim dostępność. Śmiało można powiedzieć, że szkolenia online są dla wszystkich, a to za sprawą łatwości użytkowania i dobrego przygotowania firm szkoleniowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!