grupa ludzi, która pracuje nad projektem. Są zaangażowani i skupieni na realizacji zadań. Siedzą przy jednym stole. Na zdjęciu widzimy 4 kobiety i jednego mężczyznę.

Trend inkluzyjności i różnorodności

Ponad 500 milionów na całym świecie, co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej, a co siódmy Polak – jest osobą niepełnosprawną. Powszechność problemu niepełnej sprawności uruchamia debatę publiczną na temat równych szans osób sprawnych i tych, których sprawność jest ograniczona. Równych szans oznacza równego dostępu do przestrzeni, obiektów, produktów i usług.