ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Akademia Kompetencji Osobistych

MODUŁ I: JA

Autorski program trzech dwudniowych warsztatów, który pomaga rozwijać kompetencje ważne z punktu widzenia satysfakcji z własnego życia zawodowego i prywatnego.

Moduł JA pomoże Tobie, jeśli

Obawiasz się zmian lub zastanawiasz się, w jaki sposób sobie z nimi efektywnie radzić

Masz trudność w podejmowaniu decyzji lub chciałbyś wiedzieć jak podejmować je skuteczniej, sprawniej

Dużo czasu poświęcasz na działania, które nie przynoszą spodziewanych efektów

Próbowałeś już wiele razy zrobić coś, ale się nie udało

Szkolenia w ramach Akademii Kompetencji Osobistych – Moduł I: JA

Motywacja wewnętrzna i otwartość na zmiany

Podejmowanie decyzji

Zarządzanie sobą w czasie

01.

SZKOLENIE

Motywacja wewnętrzna i otwartość na zmiany

Żyjemy w szybkozmiennej rzeczywistości. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilkunastu miesięcy, trudno jest o przewidywalność tego, co nas otacza. Podczas warsztatu skupimy się nie na umiejętności przystosowania się do zmian – ale na efektywnym odnalezieniu się w nich i funkcjonowaniu. Całość procesu zostanie wsparta wątkami motywacji wewnętrznej jako źródła naszych impulsów i szeroko rozumianej gotowości do podejmowania działań.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Zrozumieć zmiany – ich rodzaje i źródła.

 • Moduł 2. Psychologia zmiany w praktyce.

 • Moduł 3. Znaczenie automotywacji w sytuacji zmian.

 • Moduł 4. Przezwyciężanie oporu wewnętrznego wobec zmian.

 • Moduł 5. Jak przeprowadzić siebie przez zmianę?

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Dowiesz się do czego (i dlaczego) potrzebne są nam zmiany

Dowiesz się czy zmiany mogą nieść korzyści czy wyłącznie zagrożenia

Zidentyfikujesz jakie emocje towarzyszą zazwyczaj zmianom i jak można z nimi sobie radzić

Poznasz sposoby radzenia sobie ze zmianami

Poznasz sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian

Dowiesz się co ma wpływ na naszą motywację wewnętrzną i jak można ją kształtować

Przećwiczysz sytuacje związane z nagłymi zmianami

02

SZKOLENIE

Podejmowanie decyzji

Badania pokazują, że dziennie podejmujemy około 70 różnych decyzji. Część z nich jest podejmowana automatycznie – część bardzo świadomie. To nie zmienia faktu, że proces ten jest niesamowicie złożony i niejednokrotnie wymagający. Każda decyzja może mieć wpływ na działania innych osób, a co za tym idzie wiąże się z odpowiedzialnością. Nie bez przyczyny w kontekście podejmowania decyzji mówi się o ciężarze, który niesie za sobą to działanie.

Aby móc efektywnie, ale i odpowiedzialnie podejmować decyzje dobrze jest znać ich mechanizm, wiedzieć w jaki sposób mogę usprawnić ten proces.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Psychologiczne aspekty decyzji – na czym polega proces podejmowania decyzji?

 • Moduł 2. Techniki i metody podejmowania decyzji.

 • Moduł 3. Style podejmowania decyzji.

 • Moduł 4. Wewnętrzne „osłabiacze” w podejmowaniu decyzji.

 • Moduł 5. Zwiększanie własnej siły decyzyjnej.

 • Moduł 6. W jaki sposób skutecznie wprowadzić w życie podjętą decyzję?

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Poznasz proces racjonalnego podejmowania decyzji

Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać błędom decyzyjnym

Nauczysz się przeprowadzać analizę ryzyka w związku z podejmowanymi decyzjami

Przećwiczysz metody i techniki podejmowania decyzji na realnych case studies z bieżącym feedbackiem od trenera

Dowiesz się w jaki sposób wprowadzić podjętą decyzję w życie

03

SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

„Gdyby tylko można było wydłużyć dobę…” – pewnie niejednokrotnie przez Twoją głowę przechodziła ta myśl. Chcielibyśmy, aby czas był z gumy, ale zupełnie nie mamy na niego wpływu, więc kolekcjonujemy zadania, upychamy je w terminarzach – w efekcie realizując mniej niż zakładaliśmy. Sztuka zarządzania czasem nie jest łatwa i nie przychodzi sama – wymaga wiedzy oraz treningu – ale odpowiednio wprowadzona przyniesie efekty w postaci realnych list zadań, celów i technik, dzięki którym nasza doba będzie w końcu wystarczająca.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Efektywne zarządzanie czasem – jak to właściwie jest?

 • Moduł 2. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie.

 • Moduł 3. Planowanie – cele jako główne czynniki motywujące do działania i realizacji założonych celów.

 • Moduł 4. Mit wielozadaniowości a priorytetyzacja zadań, czyli jak „to wszystko ogarnąć”?

 • Moduł 5. Błędy w zarządzaniu czasem. Zjawisko prokrastynacji. Pożeracze czasu - identyfikacja własnych pożeraczy czasu i przyczyn niekonsekwencji.

*Szkolenie może być zorganizowanie w wersji opartej na udziale uczestników w dwóch grach symulacyjnych – ZEGARMISTRZ i DETEKTYW.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Zidentyfikujesz swoje mocne i słabe strony w organizacji czasu i zaplanujesz wdrożenie zmiany, w celu efektywnego zarządzania czasem

Dowiesz się, czym lub kim są kluczowi złodzieje czasu w swoim otoczeniu

Poznasz wpływ planowania i realizacji planów ma poziom Twojego stresu zawodowego

Dowiesz się, jak budować pozytywne nastawienie i osobistą samodyscyplinę, by efektywniej organizować swoją pracę

Wzmocnisz swoją motywację oraz postawę zaangażowania i odpowiedzialności za realizację zadań, by nie doświadczać więcej negatywnych konsekwencji niedotrzymywanych zobowiązań ze strony firmy, Twojego zespołu i Twojego osobistego komfortu

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!