ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Akademia Lean

MODUŁ II: Zespół pracowników w kulturze LEAN

NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE: 5S organizacja wydajnego miejsca pracy

DBAJ – TPM i poprawa efektywności parku maszynowego

OSZCZĘDZAJ. Skracanie czasu przezbrojeń metodą SMED

Trener Akademii Lean

SŁAWOMIR MĘDREK

Trener, konsultant, praktyk i wdrożeniowiec.

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo ukończył studia trenera biznesu
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Przez dziesięć lat związany z Volkswagen Motor Polska, gdzie odpowiadał za rozwój i szkolenia pracowników oraz za system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Koordynator projektu pracy grupowej oraz projektów doskonalących. „ Konsultant i trener Stowarzyszenia ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw Refa w zakresie Lean Manufacturig. Trener, moderator workshopów koncernowych, uczestnik wielu projektów z zakresu modelowania linii produkcyjnych i projektów udoskonalających Auditor VDA 6 3 i TS 16 949 wykładowca akademicki związany z Collegium da Vinci w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.

Autor kilku publikacji na konferencjach naukowych w zakresie zarządzania wiedzą w organizacjach i efektywnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście podniesienia sprawności organizacji. Specjalizacje wdrożenia Lean Manufacturing, wdrożenia 5 S, optymalizacje procesów technologicznych, moderacje w zakresie pracy grupowej, budowanie skutecznych procesów komunikacyjnych organizacji, innowacyjne treningi/ moderacje/szkolenia.

01.

SZKOLENIE

NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE: 5S organizacja wydajnego miejsca pracy.

Poznaj metodykę organizowania wydajnego miejsca pracy według pięciu japońskich zasad mających na celu właściwą organizację środowiska pracy, doskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie stabilności procesów.

5S TO:

 1. Sortowanie (jap. Seiri).
 2. Systematyka (jap. Seiton).
 3. Sprzątanie (jap. Seiso).
 4. Standaryzacja (jap. Seiketsu).
 5. Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

5S to kluczowa technika Lean Management, wdrażana jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań optymalizujących procesy w firmach produkcyjnych i usługowych.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Motywy wdrażania 5S.

 • Moduł 2. Elementy składowe 5S.

 • Moduł 3. Przygotowanie do wdrożenia – audyt środowiska pracy.

 • Moduł 4. Standaryzacja w miejscu pracy.

 • Moduł 5. Wizualizacja jako wsparcie zarządzania.

 • Moduł 6. Warunki skutecznego wdrożenia 5S w firmie.

 • Moduł 7. Wyzwania, jakie mogą pojawić się przy wdrażaniu.

 • Moduł 8. Korzyści wnikające z dobrze wdrożonego 5S.

 • Moduł 9. Strategia wdrożenia 5S w Twojej firmie.

 • Moduł 10. Symulacja wybranego procesu i propozycja jego ulepszenia.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Nauczysz się, jak organizować stanowiska pracy według koncepcji 5S, zwiększając efektywność i wyniki osiągane pracy.

Poznasz zasady i warunki wdrażania 5S w swojej firmie i na swoim stanowisku pracy.

Nabędziesz umiejętność identyfikacji i wykluczenia elementów obniżających produktywność.

Twoje przedsiębiorstwo zwiększy poziom bezpieczeństwa, jakości produktów oraz efektywności przez eliminację marnotrawstw na stanowiskach pracy, wzrost ergonomii i lepsze wykorzystanie przestrzeni na stanowiskach.

02

SZKOLENIE

DBAJ – TPM i poprawa efektywności parku maszynowego.

Dbając o maszyny, dbasz o bezpieczeństwo i komfort pracy Twoich pracowników. Szkolenie rekomendowane dla osób z działów: utrzymania ruchu, produkcji, planowania produkcji. Warsztaty rozwiążą problem braku stabilizacji w procesach produkcyjnych.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Straty zmniejszające dostępność maszyn. Cele TPM.

 • Moduł 2. Podstawowe wskaźniki stosowane w podejściu TPM.

 • Moduł 3. Narzędzia stosowane w TPM.

 • Moduł 4. Najlepsze praktyki utrzymania sprawnego parku maszynowego.

 • Moduł 5. Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie.

 • Moduł 6. Wdrożenie TPM – plan uproszczony i organizacja TPM.

 • Moduł 7. Doskonalenie procesów w parku maszynowym.

 • Moduł 8. Koszty Utrzymania Ruchu.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Zmniejszysz liczbę awarii i nieplanowanych przestojów

Zmniejszysz liczbę defektów związanych ze stanem maszyn

Podniesiesz jakość produktów i bezpieczeństwa pracy

Zmniejszysz nakłady na utrzymanie ruchu dla maszyn o niskim priorytecie

Skrócisz czas reakcji na problem pojawiający się na urządzeniach kluczowych

Zredukujesz czas usuwania awarii

Zoptymalizujesz koszty utrzymania ruchu

03

SZKOLENIE

OSZCZĘDZAJ. Skracanie czasu przezbrojeń metodą SMED.

Celem szkolenia jest poznanie i wdrożenie zbioru narzędzi i technik metodyki SMED (Single Minute Exchange of Die), które umożliwiają skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Akronim SMED pochodzi od angielskiego Single Minute Exchange of Die, oznaczającego wymianę formy w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Głównym założeniem metody jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Zrozumienie i umiejętność stosowania narzędzi wspierających skracanie czasu przezbrojeń.

 • Moduł 2. Efektywne wykorzystanie możliwości procesu.

 • Moduł 3. Zapoznanie uczestników z typami strat utrudniającymi płynne przeprowadzenie procesu przezbrojeń.

 • Moduł 4. Praktyczne zrealizowanie pełnego cyklu metody SMED – trening zastosowania metody.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Skrócisz czas przezbrojeń

Zmniejszysz średnią wielkość partii produkcyjnej

Podniesiesz jakość produktów i bezpieczeństwa pracy

Zoptymalizujesz koszty

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ!