AKADEMIA LEAN

POWSTAŁA Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH

CZYM JEST AKADEMIA LEAN?

Stwórz z nami nowy model pracy, dzięki któremu pracownicy ograniczą marnotrawstwo i mądrze zaczną doskonalić swoje umiejętności, a kadra zarządzająca zapewni szybki przepływ, skuteczność oraz efektywność procesów.

Pamiętaj: warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu, pracując zgodnie z wartościami lean jest zaangażowanie.

W Akademii Lean Management nauczysz się podejścia do zarządzania opartego na elastyczności, wysokiej jakości, zwiększaniu wydajności, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu. Poznasz narzędzia, których prawidłowe stosowane poprowadzą Twój zespół do najlepszych dla Was rozwiązań.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

UDZIAŁ W AKADEMII LEAN POMOŻE CI:

Ograniczyć koszty działalności
Zwiększyć elastyczność oraz szybkość w dostosowywaniu się do zmian w popycie i wymaganiach klientów
Uzyskać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach
Poprawić jakość produktów i usług
Zmniejszyć zapasy
Skrócić czas realizacji zamówień klientów
Zwiększyć efektywność opracowywania i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług
Podnosić kompetencje pracowników
Poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy
Ograniczyć negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko

CZEGO UCZYMY W AKADEMII LEAN?

Zanim rozpoczniemy Akademię Lean, przeprowadzimy profesjonalną diagnozę potrzeb Twojej organizacji. Wyniki diagnozy pomogą Ci zdecydować, które spośród poniższych tematów szkoleń są Tobie i Twoim pracownikom najbardziej potrzebne.

STANDARD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA  

MODUŁ I: STANDARD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA

Początek naszej drogi to dwudniowe Wprowadzenie do Lean Management – japońskiej filozofii zarządzania opartej na wartościach, elastyczności i ograniczeniu marnotrawstwa, która stanowi dziś metodykę prowadzenia sprawnych organizacji.

Ramowy program szkolenia

 • Podstawowe metody i idea ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.
 • Rozróżnienie efektywności zasobów i efektywności przepływu.
 • Diagnozowanie potencjałów w organizacji i zwiększenie jej efektywności.
 • Analiza dostępnych danych jako punkt wyjścia do obecnego poziomu marnotrawstwa w firmie.
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania. Poznanie zasad zarządzania wizualnego.
 • Strategia i cele wdrożenia koncepcji Lean w przedsiębiorstwie.
 • Motywowanie pracowników do podążania za zmianą.
 • Skuteczne narzędzia komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa dla wdrożenia Lean.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Jak znaleźć czas na doskonalenie?

Poznaj efektywną metodykę rozwiązywania problemów „Problem solving”. Zbuduj z nami adekwatne dla Twojego przedsiębiorstwa narzędzia konstruktywnego i systematycznego analizowania i skutecznej eliminacji problemów.

Ramowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.
 • Główne pojęcia i narzędzia związane z rozwiązywaniem problemów.
 • Metody pracy w zespołach projektowych a rozwiązywanie problemów.
 • Kultura nastawiona na rozwiązywanie problemów.
 • Ciągłe doskonalenie procesów.
 • Warsztaty praktyczne – implementacja poznanych metod, technik i narzędzi w kontekście skuteczności rozwiązywania problemów.

W japońskim „Kai” oznacza zmiany, a „Zen” – na lepsze. W procesach biznesowych odnosi się do ciągłego doskonalenia poprzez stopniową eliminację wykrytych niezgodności i budowę struktury odpowiedzialności. Program Kaizen spośród innych metod Lean wyróżnia się tym, że angażuje w proces doskonalenia wszystkich pracowników zaangażowanych w działanie procesu.

Ramowy program szkolenia:

 • Geneza i kluczowe zagadnienia programu Kaizen.
 • Metody angażowania pracowników w rozwój procesów.
 • 7 kroków KAIZEN w procesie rozwiązywania problemów.
 • Budowanie efektywnego programu sugestii pracowniczych – praca nad case firmy.
 • System zgłaszania pomysłów usprawnień.
 • Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie: struktura odpowiedzialności i organizacja zespołów KAIZEN.
 • Rozwiązania możliwe do zastosowania przy wdrożeniu programu Kaizen.

MODUŁ II: ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW W KULTURZE LEAN

Poznaj metodykę organizowania wydajnego miejsca pracy według pięciu japońskich zasad mających na celu właściwą organizację środowiska pracy, doskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie stabilności procesów.

5S TO:

 • Sortowanie (jap. Seiri).
 • Systematyka (jap. Seiton).
 • Sprzątanie (jap. Seiso).
 • Standaryzacja (jap. Seiketsu).
 • Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

5S to kluczowa technika Lean Management, wdrażana jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań optymalizujących procesy w firmach produkcyjnych i usługowych.

Ramowy program szkolenia

 • Motywy wdrażania 5S.
 • Elementy składowe 5S.
 • Przygotowanie do wdrożenia – audyt środowiska pracy.
 • Standaryzacja w miejscu pracy.
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania.
 • Warunki skutecznego wdrożenia 5S w firmie.
 • Wyzwania, jakie mogą pojawić się przy wdrażaniu.
 • Korzyści wynikające z dobrze wdrożonego 5S.
 • Strategia wdrożenia 5S w Twojej firmie.
 • Symulacja wybranego procesu i propozycja jego ulepszenia.

Dbając o maszyny, dbasz o bezpieczeństwo i komfort pracy Twoich pracowników. Szkolenie rekomendowane dla osób z działów: utrzymania ruchu, produkcji, planowania produkcji. Warsztaty rozwiążą problem braku stabilizacji w procesach produkcyjnych.

Ramowy program szkolenia

 • Straty zmniejszające dostępność maszyn. Cele TPM.
 • Podstawowe wskaźniki stosowane w podejściu TPM.
 • Narzędzia stosowane w TPM.
 • Najlepsze praktyki utrzymania sprawnego parku maszynowego.
 • Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie.
 • Wdrożenie TPM – plan uproszczony i organizacja TPM.
 • Doskonalenie procesów w parku maszynowym.
 • Koszty Utrzymania Ruchu.

Celem szkolenia jest poznanie i wdrożenie zbioru narzędzi i technik metodyki SMED (Single Minute Exchange of Die), które umożliwiają skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Akronim SMED pochodzi od angielskiego Single Minute Exchange of Die, oznaczającego wymianę formy w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Głównym założeniem metody jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi.

Ramowy program szkolenia

 • Za pomocą jakich narzędzi skrócić czas przezbrojeń?
 • Efektywne wykorzystanie możliwości procesu.
 • Typy strat utrudniające płynne przeprowadzenie procesu przezbrojeń.
 • SMED. Praktyczne zrealizowanie pełnego cyklu metody SMED – trening zastosowania metody.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW W KULTURZE LEAN

KOMU DEDYKUJEMY AKADEMIĘ LEAN?

Dla osób zarządzających

Właściciele, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie, którzy szukają sposobów na podniesienie wydajności, obniżenie kosztów, usprawnienie planowania w swojej firmie

Dla kadry

Dla pracowników, których zadania zawodowe i miejsca pracy mają zostać usprawnione dzięki wdrożeniu zasad Lean Menagement

 

 

CZY SIĘ NA TYM ZNAMY?

Od ponad 14 lat usprawniamy procesy w branży produkcyjnej

Nasi eksperci to trenerzy, a równocześnie praktycy biznesu, znający specyfikę Waszej branży
Każdą Akademię rozpoczynamy od DIAGNOZY potrzeb i kończymy FOLLOW UP pomagającym wdrożyć efekty szkoleniowe

SIŁĄ AKADEMII SĄ NASI TRENERZY

Od 14 lat budujemy silny i skuteczny team ekspertów. Wiemy jak ważne są procesy rozwojowe, które nam powierzacie. Z tego powodu każdy nasz trener jest częścią zespołu SENSE. Mamy wspólne wartości, standardy, razem pracujemy nad lepszymi usługami. Budujemy z Wami relacje i dbamy o wizerunek projektów. Jesteśmy po to, by skutecznie pomagać Wam w rozwoju.

Michał Dziekoński

Małgorzata Mrug

Jakub Kurtycz

Paula Borek

Monika Bartkowiak

Cezary Wojtczak

Karolina Kowalska-Dziubek

Anna Gucwa

METODYCZNIE I ELASTYCZNIE ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

Przygotowujemy komunikację projektu dbając o wizerunek pracodawcy i o to, by zespół objęty wsparciem czuł się wyjątkowo
Spotykamy się na KICK OFFIE przed rozpoczęciem warsztatów, by powiedzieć co będzie się działo, jak będziemy pracować, PO CO ten projekt i jakich efektów możecie się spodziewać
Pomiędzy warsztatami, dajemy ZADANIA utrwalające wiedzę i pozwalające ćwiczyć umiejętności
Po zakończonej Akademii organizujemy FOLLOW UP będący podsumowaniem wspólnej pracy… i przekazujemy UPOMINKI przypominające Wam najfajniejsze chwile Akademii

GDZIE WDRAŻAMY LEAN MANAGEMENT?

Uczymy stosować zasady szczupłego zarządzania także w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak rachunkowość (lean accounting), rozwój nowych produktów (lean product development) i BHP (lean safety).

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

Akademia Lean w pełnej wersji uszyta jest dla 12 osób. Skorzystaj z jasnego i przejrzystego modelu finansowania!

Kupując Akademię otrzymasz nasze wsparcie w aplikowaniu o 80% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w cenie! Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków – od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w kraju w zakresie liczby i wartości pozyskanych dotacji.

4 DNI SZKOLENIOWE

24 GODZINY

2 BLOKI TEMATYCZNE

12 OSÓB

Dofinansowania
1 MODUŁ
25 000,00 ZŁ
1 OSOBA
520,00 ZŁ
1 OSOBA
520,00 ZŁ

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

Obserwuj nas

NASI WYBRANI KLIENCI

NASI WYBRANI KLIENCI

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Maciej Chrenowicz

Starszy specjalista ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387