ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Czym jest Akademia Lean?

Stwórz z nami nowy model pracy, dzięki któremu pracownicy ograniczą marnotrawstwo i mądrze zaczną doskonalić swoje umiejętności, a kadra zarządzająca zapewni szybki przepływ, skuteczność oraz efektywność procesów.

Pamiętaj: warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu, pracując zgodnie z wartościami lean jest zaangażowanie.

W Akademii Lean Management nauczysz się podejścia do zarządzania opartego na elastyczności, wysokiej jakości, zwiększaniu wydajności, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu. Poznasz narzędzia, których prawidłowe stosowane poprowadzą Twój zespół do najlepszych dla Was rozwiązań.

Udział w Akademii Lean pomoże Ci:

ograniczyć koszty działalności

zwiększyć elastyczność oraz szybkość w dostosowywaniu się do zmian w popycie i wymaganiach klientów

uzyskać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach

poprawić jakość produktów i usług

zmniejszyć zapasy

skrócić czas realizacji zamówień klientów

zwiększyć efektywność opracowywania i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług

podnosić kompetencje pracowników

poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy

ograniczyć negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko

Czy się na tym znamy?

Od ponad 13 lat usprawniamy procesy w branży produkcyjnej

Przeprowadzamy diagnozę stanu obecnego, określamy potencjał wzrostu efektywności i wdrażamy rozwiązania

Wprowadzamy usprawnienia w firmach usługowych

Szkolimy menedżerów i pracowników, tak aby cała firma prezentowała spójne podejście we wdrażaniu LEAN

Komu dedykujemy Akademię Lean?

Dla osób zarządzających organizacją

właściciele, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie, którzy szukają sposobów na podniesienie wydajności, obniżenie kosztów, usprawnienie planowania w swojej firmie.

Dla pracowników, których zadania zawodowe i miejsca pracy mają zostać usprawnione dzięki wdrożeniu zasad Lean Menagement

Czego uczymy w Akademii Lean?

MODUŁ I

Standard szczupłego zarządzania

Szkolenie 1: ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA: Wprowadzenie do Lean Management.

Szkolenie 2: NAPRAWIAJ – efektywne rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie.

Szkolenie 3: ANGAŻUJ. Ludzie w podejściu KAIZEN.

MODUŁ II

Zespół pracowników w kulturze LEAN

Szkolenie 1: NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE: 5S organizacja wydajnego miejsca pracy.

Szkolenie 2: DBAJ – TPM i poprawa efektywności parku maszynowego.

Szkolenie 3: OSZCZĘDZAJ. Skracanie czasu przezbrojeń metodą SMED.

Gdzie wdrażamy Lean Management?

  • Sektor produkcyjny (lean production)

  • Sektor usługowy (lean service)

  • Służba zdrowia (lean healthcare)

  • Budownictwo (lean construction)

  • Sektor IT (lean IT), w szczególności produkcja oprogramowania (lean software development),

  • Szkolnictwo wyższe (lean higher education)

  • Instytucje sektora publicznego (lean government)

  • Logistyka (lean logistics) i łańcuchach dostaw (lean supply chain)

Uczymy stosować zasady szczupłego zarządzania także w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak rachunkowość (lean accounting), rozwój nowych produktów (lean product development) i BHP (lean safety).

Metodycznie i elastycznie zarządzamy projektami

Przygotowujemy komunikację projektu dbając o wizerunek pracodawcy i o to, by zespół objęty wsparciem czuł się wyjątkowo

Spotykamy się na KICK OFFIE przed rozpoczęciem warsztatów, by powiedzieć co będzie się działo, jak będziemy pracować, PO CO ten projekt i jakich efektów możecie się spodziewać

Pomiędzy warsztatami, dajemy ZADANIA utrwalające wiedzę i pozwalające ćwiczyć umiejętności

Po zakończonej Akademii organizujemy FOLLOW UP będący podsumowaniem wspólnej pracy… i przekazujemy UPOMINKI przypominające Wam najfajniejsze chwile Akademii

Zdobądź kompetencje przyszłości i pozyskaj dofinansowanie na Twój program

Akademia Kompetencji Osobistych w pełnej wersji uszyta jest dla
12 osób. Skorzystaj z jasnego i przejrzystego modelu finansowania!

Kupując Akademię otrzymasz nasze wsparcie w aplikowaniu o 80% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w cenie! Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków – od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w kraju w zakresie liczby i wartości pozyskanych dotacji.

4 DNI

24 GODZINY

12 OSÓB

1 osoba = 520,00 PLN

1 moduł = 25.000,00 PLN

Z nami możecie czuć się pewnie

JESTEŚMY CZŁONKIEM PIFS

STOSUJEMY KODEKS ETYCZNY

POSIADAMY CERTYFIKAT JAKOŚCI DEKRA SUS 2.0

JESTEŚMY WPISANI DO RIS

JESTEŚMY PARTNEREM FRIS

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM PARTNEREM ECCC

Nasi wybrani klienci

Sprawdź co możesz zyskać!