Scroll to top

DROGA DO LEAN ORGANIZATION

Stwórz z nami nowy model pracy w Twojej firmie zgodny z koncepcją szczupłego zarządzania (Lean Menagement) – podejścia do zarządzania opartego na elastyczności, wysokiej jakości, zwiększaniu wydajności, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu.

Twoja Droga do Lean Organization pomoże Ci:

 1. ograniczyć koszty działalności,
 2. zwiększyć elastyczność oraz szybkość w dostosowywaniu się do zmian w popycie i wymaganiach klientów,
 3. uzyskać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach,
 4. poprawić jakość produktów i usług,
 5. zmniejszyć zapasy,
 6. skrócić czas realizacji zamówień klientów,
 7. zwiększyć efektywność opracowywania i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług,
 8. podnosić kompetencje pracowników,
 9. poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy,
 10. ograniczyć negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

PAKIET 6 SZKOLEŃ

Wzmocnij konkurencyjność swojej organizacji ruszając z nami w Drogę do Lean Organization, na której czeka na Ciebie sześć spotkań szkoleniowych:

 1. ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA: Wprowadzenie do Lean Management.
 2. NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE: 5S organizacja wydajnego miejsca pracy.
 3. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Problem Solving.
 4. ANGAŻUJ. Budowanie efektywnego programu Kaizen.
 5. DBAJ. Kompleksowe utrzymanie maszyn – TPM.
 6. OSZCZĘDZAJ. Skracanie czasu przezbrojeń metodą SMED.

Rekomendowany czas trwania 1 szkolenia: 16 godzin (2 dni po 8 godzin lub 4 dni po 4 godziny).

DLA KOGO

Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniach, jeśli jesteś:

 1. osobą zarządzającą organizacją: właścicielem, dyrektorem, kierownikiem, menadżerem, który szuka sposobów na podniesienie wydajności, obniżenie kosztów, usprawnienie planowania w swojej firmie.
 2. pracownikiem, którego zadania zawodowe i miejsce pracy ma zostać usprawnione dzięki wdrożeniu zasad Lean Menagement.

Lean Management wdrażamy w:

 1. sektorach produkcyjnych (lean production),
 2. sektorach usługowych (lean service),
 3. służbie zdrowia (lean healthcare),
 4. logistyce (lean logistics) i łańcuchach dostaw (lean supply chain),
 5. budownictwie (lean construction),
 6. sektorach IT (lean IT), w szczególności produkcja oprogramowania (lean software development),
 7. szkolnictwie wyższym (lean higher education),
 8. instytucjach sektora publicznego (lean government).

Uczymy stosować zasady szczupłego zarządzania także w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak rachunkowość (lean accounting), rozwój nowych produktów (lean product development) i BHP (lean safety).