Scroll to top

DBAJ. Kompleksowe utrzymanie maszyn – TPM.

Dbając o maszyny, dbasz o bezpieczeństwo i komfort pracy Twoich pracowników. Szkolenie rekomendowane dla osób z działów: utrzymania ruchu, produkcji, planowania produkcji. Warsztaty rozwiążą problem braku stabilizacji w procesach produkcyjnych. Dzięki Twojemu udziałowi w szkoleniu w Twoim dziale nastąpi:

  1. zmniejszenie liczby awarii i nieplanowanych przestojów,
  2. zmniejszenie liczby defektów związanych ze stanem maszyn,
  3. podniesienie jakości produktów i bezpieczeństwa pracy,
  4. zmniejszenie nakładów na utrzymanie ruchu dla maszyn o niskim priorytecie,
  5. skrócenie czasu reakcji na problem pojawiający się na urządzeniach kluczowych,
  6. redukcja czasu usuwania awarii,
  7. optymalizacja kosztów utrzymania ruchu.
TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
DBAJ. Kompleksowe utrzymanie maszyn – TPM.8 godzinModuł 1. Straty zmniejszające dostępność maszyn. Cele TPM.
Moduł 2. Podstawowe wskaźniki stosowane w podejściu TPM.
Moduł 3. Narzędzia stosowane w TPM.
Moduł 4. Najlepsze praktyki utrzymania sprawnego parku maszynowego.
16 godzinModuł 5. Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie.
Moduł 6. Wdrożenie TPM – plan uproszczony i organizacja TPM.
Moduł 7. Doskonalenie procesów w parku maszynowym.
Moduł 8. Koszty Utrzymania Ruchu.