Scroll to top

NAJIPERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE: 5S organizacja wydajnego miejsca pracy.

Poznaj metodykę organizowania wydajnego miejsca pracy według pięciu japońskich zasad mających na celu właściwą organizację środowiska pracy, doskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie stabilności procesów. 5S to:

  1. Sortowanie (jap. Seiri).
  2. Systematyka (jap. Seiton).
  3. Sprzątanie (jap. Seiso).
  4. Standaryzacja (jap. Seiketsu).
  5. Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

5S to kluczowa technika Lean Management, wdrażana jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań optymalizujących procesy w firmach produkcyjnych i usługowych. Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  1. Nauczysz się, jak organizować stanowiska pracy według koncepcji 5S, zwiększając efektywność i wyniki osiągane pracy.
  2. Poznasz zasady i warunki wdrażania 5S w swojej firmie i na swoim stanowisku pracy.
  3. Nabędziesz umiejętność identyfikacji i wykluczenia elementów obniżających produktywność.
  4. Twoje przedsiębiorstwo zwiększy poziom bezpieczeństwa, jakości produktów oraz efektywności przez eliminację marnotrawstw na stanowiskach pracy, wzrost ergonomii i lepsze wykorzystanie przestrzeni na stanowiskach.
TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE: 5S organizacja wydajnego miejsca pracy.8 godzinModuł 1. Motywy wdrażania 5S.
Moduł 2. Elementy składowe 5S.
Moduł 3. Przygotowanie do wdrożenia – audyt środowiska pracy.
Moduł 4. Standaryzacja w miejscu pracy.
Moduł 7. Wizualizacja jako wsparcie zarządzania.
16 godzinModuł 4. Warunki skutecznego wdrożenia 5S w firmie.
Moduł 5. Wyzwania, jakie mogą pojawić się przy wdrażaniu.
Moduł 6. Korzyści wnikające z dobrze wdrożonego 5S.
Moduł 7. Strategia wdrożenia 5S w Twojej firmie.
Moduł 8. Symulacja wybranego procesu i propozycja jego ulepszenia.