Scroll to top

OSZCZĘDZAJ. Skracanie czasu przezbrojeń metodą SMED.

Celem szkolenia jest poznanie i wdrożenie zbioru narzędzi i technik metodyki SMED (Single Minute Exchange of Die), które umożliwiają skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Akronim SMED pochodzi od angielskiego Single Minute Exchange of Die, oznaczającego wymianę formy w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Głównym założeniem metody jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi. Dzięki Twojemu udziałowi w szkoleniu w Twoim przedsiębiorstwie nastąpi:

  1. skrócenie czasów przezbrojeń.
  2. zmniejszenie średniej wielkości partii produkcyjnej.
  3. obniżenie poziomu zapasów.
  4. podniesienie jakości produktów i bezpieczeństwa pracy.
  5. optymalizacja kosztów.
TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
OSZCZĘDZAJ. Skracanie czasu przezbrojeń metodą SMED.8 godzinModuł 1. Zrozumienie i umiejętność stosowania narzędzi wspierających skracanie czasu przezbrojeń
Moduł 2. Efektywne wykorzystanie możliwości procesu
Moduł 3. Zapoznanie uczestników z typami strat utrudniającymi płynne przeprowadzenie procesu przezbrojeń.
16 godzinModuł 4. Praktyczne zrealizowanie pełnego cyklu metody SMED – trening zastosowania metody.