Scroll to top

AUTOSTRADA: Nowe modele sprzedaży.

Dostrzegasz, jak w ostatnich miesiącach zmieniła się sytuacja rynkowa, w której wszystkim przyszło działać? To jak jazda po autostradzie: dopiero minąłeś tabliczkę z nazwą jednego miasta, a już jesteś w kolejnym. Dynamika sytuacji wymaga wysokiego poziomu koncentracji i sprawnego adaptowania się do szybkich zmian. Nasze modele biznesowe, które funkcjonowały do tej pory, będą wymagały „resetu” i zbudowania nowej jakości, na której będziemy rozwijać nasz dotychczasowy biznes. Weź udział w szkoleniu „Nowe modele sprzedaży”, aby:

  1. zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie budowania nowych strategii sprzedaży w oparciu o rzetelne analizy rynku i klientów,
  2. poznać możliwe scenariusze zmian gospodarczych i wypracować metody służące przemodelowaniu biznesu w celu zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku,
  3. wyposażyć się w narzędzia do wdrażania nowych modeli sprzedażowych w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym,
  4. nabyć umiejętności w zakresie budowania relacji długofalowych, nawet jeśli większość kontaktu z klientami realizujesz telefonicznie/online.
  5. nabyć gotowość do szybkiego startu po okresie „suszy biznesowej” poprzez działania wyprzedzające konkurencję,
  6. wzmocnić zaufanie i motywację do aktywnych działań handlowych,
  7. rozwinąć indywidualne kompetencje adaptacji do zmian i nowej sytuacji rynkowej.
TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
AUTOSTRADA: Nowe modele sprzedaży.8 godzinModuł 1. Relacje i planowanie scenariuszowe nowej sprzedaży.
Moduł 2. Nowe modele biznesowe: benchmarki z różnych branż.
Moduł 3. Zarządzanie własną odpornością i rozwojem osobistym w świecie działającym „na pół etatu”.
16 godzinModuł 4. Nowe strategie rynkowe na najbliższe tygodnie, miesiące i kwartały.
Moduł 5. Nowe narzędzia wdrożeniowe.
Moduł 6. Nowe otwarcie.