AKADEMIA LEAN

Powstała z myślą o Twoich potrzebach

CZYM JEST AKADEMIA LEAN?

Stwórz z nami nowy model pracy, dzięki któremu pracownicy ograniczą marnotrawstwo i mądrze zaczną doskonalić swoje umiejętności, a kadra zarządzająca zapewni szybki przepływ, skuteczność oraz efektywność procesów.

Pamiętaj: warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu, pracując zgodnie z wartościami lean jest zaangażowanie.

W Akademii Lean Management nauczysz się podejścia do zarządzania opartego na elastyczności, wysokiej jakości, zwiększaniu wydajności, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu. Poznasz narzędzia, których prawidłowe stosowane poprowadzą Twój zespół do najlepszych dla Was rozwiązań.

  Polityka prywatności

  UDZIAŁ W AKADEMII LEAN POMOŻE CI:

  Ograniczyć koszty działalności
  Zwiększyć elastyczność oraz szybkość w dostosowywaniu się do zmian w popycie i wymaganiach klientów
  Uzyskać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach
  Poprawić jakość produktów i usług
  Zmniejszyć zapasy
  Skrócić czas realizacji zamówień klientów
  Zwiększyć efektywność opracowywania i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług
  Podnosić kompetencje pracowników
  Poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy
  Ograniczyć negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko

  CZEGO UCZYMY W AKADEMII LEAN?

  Zanim rozpoczniemy Akademię Lean, przeprowadzimy profesjonalną diagnozę potrzeb Twojej organizacji. Wyniki diagnozy pomogą Ci zdecydować, które spośród poniższych tematów szkoleń są Tobie i Twoim pracownikom najbardziej potrzebne.

  STANDARD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA  

  MODUŁ I: STANDARD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA

  Początek naszej drogi to dwudniowe Wprowadzenie do Lean Management – japońskiej filozofii zarządzania opartej na wartościach, elastyczności i ograniczeniu marnotrawstwa, która stanowi dziś metodykę prowadzenia sprawnych organizacji.

  Ramowy program szkolenia

  • Podstawowe metody i idea ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.
  • Rozróżnienie efektywności zasobów i efektywności przepływu.
  • Diagnozowanie potencjałów w organizacji i zwiększenie jej efektywności.
  • Analiza dostępnych danych jako punkt wyjścia do obecnego poziomu marnotrawstwa w firmie.
  • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania. Poznanie zasad zarządzania wizualnego.
  • Strategia i cele wdrożenia koncepcji Lean w przedsiębiorstwie.
  • Motywowanie pracowników do podążania za zmianą.
  • Skuteczne narzędzia komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa dla wdrożenia Lean.
  • Zarządzanie zmianą.
  • Jak znaleźć czas na doskonalenie?

  Poznaj efektywną metodykę rozwiązywania problemów „Problem solving”. Zbuduj z nami adekwatne dla Twojego przedsiębiorstwa narzędzia konstruktywnego i systematycznego analizowania i skutecznej eliminacji problemów.

  Ramowy program szkolenia:

  • Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.
  • Główne pojęcia i narzędzia związane z rozwiązywaniem problemów.
  • Metody pracy w zespołach projektowych a rozwiązywanie problemów.
  • Kultura nastawiona na rozwiązywanie problemów.
  • Ciągłe doskonalenie procesów.
  • Warsztaty praktyczne – implementacja poznanych metod, technik i narzędzi w kontekście skuteczności rozwiązywania problemów.

  W japońskim „Kai” oznacza zmiany, a „Zen” – na lepsze. W procesach biznesowych odnosi się do ciągłego doskonalenia poprzez stopniową eliminację wykrytych niezgodności i budowę struktury odpowiedzialności. Program Kaizen spośród innych metod Lean wyróżnia się tym, że angażuje w proces doskonalenia wszystkich pracowników zaangażowanych w działanie procesu.

  Ramowy program szkolenia:

  • Geneza i kluczowe zagadnienia programu Kaizen.
  • Metody angażowania pracowników w rozwój procesów.
  • 7 kroków KAIZEN w procesie rozwiązywania problemów.
  • Budowanie efektywnego programu sugestii pracowniczych – praca nad case firmy.
  • System zgłaszania pomysłów usprawnień.
  • Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie: struktura odpowiedzialności i organizacja zespołów KAIZEN.
  • Rozwiązania możliwe do zastosowania przy wdrożeniu programu Kaizen.

  MODUŁ II: ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW W KULTURZE LEAN

  Poznaj metodykę organizowania wydajnego miejsca pracy według pięciu japońskich zasad mających na celu właściwą organizację środowiska pracy, doskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie stabilności procesów.

  5S TO:

  • Sortowanie (jap. Seiri).
  • Systematyka (jap. Seiton).
  • Sprzątanie (jap. Seiso).
  • Standaryzacja (jap. Seiketsu).
  • Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

  5S to kluczowa technika Lean Management, wdrażana jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań optymalizujących procesy w firmach produkcyjnych i usługowych.

  Ramowy program szkolenia

  • Motywy wdrażania 5S.
  • Elementy składowe 5S.
  • Przygotowanie do wdrożenia – audyt środowiska pracy.
  • Standaryzacja w miejscu pracy.
  • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania.
  • Warunki skutecznego wdrożenia 5S w firmie.
  • Wyzwania, jakie mogą pojawić się przy wdrażaniu.
  • Korzyści wynikające z dobrze wdrożonego 5S.
  • Strategia wdrożenia 5S w Twojej firmie.
  • Symulacja wybranego procesu i propozycja jego ulepszenia.

  Dbając o maszyny, dbasz o bezpieczeństwo i komfort pracy Twoich pracowników. Szkolenie rekomendowane dla osób z działów: utrzymania ruchu, produkcji, planowania produkcji. Warsztaty rozwiążą problem braku stabilizacji w procesach produkcyjnych.

  Ramowy program szkolenia

  • Straty zmniejszające dostępność maszyn. Cele TPM.
  • Podstawowe wskaźniki stosowane w podejściu TPM.
  • Narzędzia stosowane w TPM.
  • Najlepsze praktyki utrzymania sprawnego parku maszynowego.
  • Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie.
  • Wdrożenie TPM – plan uproszczony i organizacja TPM.
  • Doskonalenie procesów w parku maszynowym.
  • Koszty Utrzymania Ruchu.

  Celem szkolenia jest poznanie i wdrożenie zbioru narzędzi i technik metodyki SMED (Single Minute Exchange of Die), które umożliwiają skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Akronim SMED pochodzi od angielskiego Single Minute Exchange of Die, oznaczającego wymianę formy w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Głównym założeniem metody jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi.

  Ramowy program szkolenia

  • Za pomocą jakich narzędzi skrócić czas przezbrojeń?
  • Efektywne wykorzystanie możliwości procesu.
  • Typy strat utrudniające płynne przeprowadzenie procesu przezbrojeń.
  • SMED. Praktyczne zrealizowanie pełnego cyklu metody SMED – trening zastosowania metody.

  ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW W KULTURZE LEAN

  KOMU DEDYKUJEMY AKADEMIĘ LEAN?

  Dla osób zarządzających

  Właściciele, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie, którzy szukają sposobów na podniesienie wydajności, obniżenie kosztów, usprawnienie planowania w swojej firmie

  Dla kadry

  Dla pracowników, których zadania zawodowe i miejsca pracy mają zostać usprawnione dzięki wdrożeniu zasad Lean Menagement

   

   

  CZY SIĘ NA TYM ZNAMY?

  Od ponad 14 lat usprawniamy procesy w branży produkcyjnej

  Nasi eksperci to trenerzy, a równocześnie praktycy biznesu, znający specyfikę Waszej branży
  Każdą Akademię rozpoczynamy od DIAGNOZY potrzeb i kończymy FOLLOW UP pomagającym wdrożyć efekty szkoleniowe

  SIŁĄ AKADEMII SĄ NASI TRENERZY

  Od 14 lat budujemy silny i skuteczny team ekspertów. Wiemy jak ważne są procesy rozwojowe, które nam powierzacie. Z tego powodu każdy nasz trener jest częścią zespołu SENSE. Mamy wspólne wartości, standardy, razem pracujemy nad lepszymi usługami. Budujemy z Wami relacje i dbamy o wizerunek projektów. Jesteśmy po to, by skutecznie pomagać Wam w rozwoju.

  Michał Dziekoński

  Małgorzata Mrug

  Jakub Kurtycz

  Paula Borek

  Monika Bartkowiak

  Cezary Wojtczak

  Karolina Kowalska-Dziubek

  Anna Gucwa

  METODYCZNIE I ELASTYCZNIE ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

  Przygotowujemy komunikację projektu dbając o wizerunek pracodawcy i o to, by zespół objęty wsparciem czuł się wyjątkowo
  Spotykamy się na KICK OFFIE przed rozpoczęciem warsztatów, by powiedzieć co będzie się działo, jak będziemy pracować, PO CO ten projekt i jakich efektów możecie się spodziewać
  Pomiędzy warsztatami, dajemy ZADANIA utrwalające wiedzę i pozwalające ćwiczyć umiejętności
  Po zakończonej Akademii organizujemy FOLLOW UP będący podsumowaniem wspólnej pracy… i przekazujemy UPOMINKI przypominające Wam najfajniejsze chwile Akademii

  GDZIE WDRAŻAMY LEAN MANAGEMENT?

  Uczymy stosować zasady szczupłego zarządzania także w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak rachunkowość (lean accounting), rozwój nowych produktów (lean product development) i BHP (lean safety).

  ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

  Akademia Lean w pełnej wersji uszyta jest dla 12 osób. Skorzystaj z jasnego i przejrzystego modelu finansowania!

  Kupując Akademię otrzymasz nasze wsparcie w aplikowaniu o 80% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w cenie! Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków – od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w kraju w zakresie liczby i wartości pozyskanych dotacji.

  4 DNI SZKOLENIOWE

  24 GODZINY

  2 BLOKI TEMATYCZNE

  12 OSÓB

  Dofinansowania
  1 MODUŁ
  25 000,00 ZŁ
  1 OSOBA
  520,00 ZŁ
  1 OSOBA
  520,00 ZŁ

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  Obserwuj nas

  NASI WYBRANI KLIENCI

  NASI WYBRANI KLIENCI

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947