160 mln dla PCSS

t]2020 rok zamykamy niezwykłym sukcesem. Niezwykłym, bo nie codziennie możemy do licznika skuteczności dopisać 160.000.000 polskich złotych. To już kolejny projekt opracowywany przez konsorcjum prowadzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, w którym mamy swój wkład.