Scroll to top

160 mln dla PCSS

2020 rok zamykamy niezwykłym sukcesem. Niezwykłym, bo nie codziennie możemy do licznika skuteczności dopisać 160.000.000 polskich złotych. To już kolejny projekt opracowywany przez konsorcjum prowadzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, w którym mamy swój wkład. Tym razem Krajowy Magazyn Danych otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.2 POIR. Konkurs organizowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji wspiera rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki i koncentruje się na projektach o dużej skali, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

Tym samym możemy z dumą się pochwalić, że uczestniczyliśmy w procesie opracowywania projektów dla konsorcjów kierowanych przez PCSS, rok po roku po raz trzeci. Łączna wartość tych projektów to ponad 580 mln zł. Gratulujemy i będziemy obserwować rozwój PCSS dzięki pozyskanym środkom.

SENSE > Blog z SENSEm > 160 mln dla PCSS