ZigaForm version 5.2.6
Scroll to top

SENSE > BADANIA I ROZWÓJ > ULGA BADAWCZO-ROZWOJOWA

W naszej ofercie znajduje się wsparcie w zakresie pozyskania i rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej umożliwiającej odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R.

Ulga dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy tworzą zupełnie nowe lub doskonalą już istniejące technologie, produkty, usługi.

Ulgę otrzymać może każdy przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową, niezależnie od:

 1. wielkości przedsiębiorstwa,
 2. reprezentowanej branży,
 3. etapu projektu,
 4. końcowego wyniku badania.

W ramach ulgi istnieje możliwość odliczenia kosztów bezpośrednio związanych z działalnością B+R, w tym:

 1. wynagrodzeń: kwalifikowalne są umowy o pracę i umowy cywilnoprawne wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne, które pokrywa pracodawca,
 2. zakupu materiałów i surowców,
 3. opinii, ekspertyz i usług doradczych,
 4. nabycia badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
 5. korzystania z aparatury badawczo-rozwojowej,
 6. specjalistycznego sprzętu,
 7. uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 8. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budynków, budowli i lokali będących odrębną własnością.

Zapytaj naszego eksperta czy możesz skorzystać z ulgi.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


MICHAŁ SPICZAK-BRZEZIŃSKI