KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Kurs ekspercki

Koordynator ds. dostępności - kurs ekspercki

START: 11 PAŹDZIERNIKA 2024 R.
ZAKOŃCZENIE: 6 GRUDNIA 2024 R.

CENA ZA 1 MODUŁ: 1600 ZŁ NETTO

CENA ZA CAŁOŚĆ: 5120 ZŁ NETTO (OSZCZĘDZASZ 1280 ZŁ)

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI - KURS EKSPERCKI

Od 2019 roku nasz kurs wprowadzający ukończyło już ponad stu pracowników instytucji publicznych, uczelni wyższych, placówek medycznych, przedsiębiorstw, a także osoby prywatne chcące jak najlepiej przygotować się do wdrażania dostępności w swojej organizacji. W odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby przygotowaliśmy kurs na poziomie eksperckim.

Kurs Koordynator ds. dostępności na poziomie eksperckim to 96 godzin warsztatów, praktyki i dyskusji o dostępności w eksperckim gronie. Przejdź z nami przez cztery moduły, które wyposażą Cię w zaawansowane kompetencje projektowe i poszerzą wiedzę o dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Kurs ukończysz egzaminem i otrzymasz certyfikat „Koordynator ds. dostępności – poziom ekspercki”

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI - KURS EKSPERCKI TO

96 godzin warsztatów

4 moduły

Zjazdy online

Warsztaty i ćwiczenia

Przed wyborem modułu sprawdź swój poziom wiedzy!

4 MODUŁY KURSU

MODUŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

To moduł dla osób, które chcą doskonalić kompetencje zarządzania projektami związanymi z dostępnością. Każdy koordynator ds. dostępności na co dzień planuje, współpracuje z innymi osobami, monitoruje ich pracę, budżetuje i rozlicza. 

Nauczymy Cię budować autorytet i zaangażowanie oraz efektywnie i asertywnie komunikować się - a to wszystko w dobrej atmosferze współpracy i wsparcia współpracowników.

Wyposażymy Cię w narzędzia do sprawnego prowadzenia spotkań, organizowania zadań, ustalania celów i priorytetów. Rozwiniemy Twoją kreatywność i pomożemy znajdować niestandardowe rozwiązania dzięki metodyce design thinking.

Dodatkowo, zdobędziesz wiedzę na temat przepisów ustawy o dostępności, interpretacji ustaw oraz przygotowania zamówień publicznych z uwzględnieniem wymogów dostępnościowych.

MODUŁ DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Moduł ten obejmuje zagadnienia dotyczące audytu i raportowania dostępności cyfrowej, skierowane do osób bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Nauczymy Cię wykorzystywać narzędzia online do sprawdzania dostępności cyfrowej oraz otrzymasz rekomendowane wtyczki i aplikacje ułatwiające ten proces. Poznasz praktyczne aspekty tworzenia dostępnych dokumentów w formatach .doc, .xls, .ppt i .pdf, a także formularzy cyfrowych.

Omówimy również jakie są zależności między dostępnością a skutecznością marketingową, z naciskiem na wytyczne Google i Meta.

Nasi eksperci nauczą Cię projektować dostępne grafiki, animacje, filmy, strony internetowe i broszury przy użyciu darmowych aplikacji i sztucznej inteligencji.

MODUŁ DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Ten moduł promuje praktyczne podejście do przestrzeni i jej projektowania dla osób z różnymi potrzebami, w tym neuroróżnorodnych, w sposób uniwersalny i kompleksowy. Podczas pracy warsztatowej samodzielnie przeprowadzisz audyt dostępności, wykorzystując sprawdzone listy kontrolne i proponując konkretne rozwiązania.

Dowiesz się, z jakich przepisów prawa, standardów i innych dokumentów one wynikają. Analizie poddany zostanie proces inwestycyjny wraz z nauką tworzenia odpowiednich zapisów w specyfikacji technicznej i SIWZ, tak byś w rezultacie otrzymał dostępny projekt i wykonanie. Nauczysz się też czytać rysunki architektoniczne chociaż nie jesteś architektem. To ważna kompetencja dla tych, którzy chcą oceniać dostępność na etapie projektowania.

MODUŁ DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

To moduł poświęcony komunikacji i obsłudze klienta - bo na początku i na końcu projektowania uniwersalnego zawsze jest człowiek. Podczas zajęć omówimy efektywną obsługę klientów z różnorodnymi potrzebami, z uwzględnieniem zasad etykiety, netykiety. Będziemy tworzyć procedury dostępnościowe, a także przećwiczymy kluczowe zadania koordynatorów dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym.

Podczas zajęć warsztatowych poznasz technologie wspierające samodzielność i niezależność osób ze szczególnymi potrzebami, a także narzędzia umożliwiające im niezależne korzystanie z usług i produktów. Nauczysz się tworzyć napisy i transkrypcje do filmów, a także poznasz zasady audiodeskrypcji. Omówimy też szczegółowo narzędzia wspierające komunikację osób z różnymi szczególnymi potrzebami, w które powinna być wyposażona każda organizacja.

PROGRAM KURSU KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI NA POZIOMIE EKSPERCKIM

Dzień 1. Budowanie zaangażowania współpracowników

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Kto zdobywa autorytet i kiedy nam się chce
 • Jak różnią się nasze style komunikacji
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Asertywność w pracy z zespołami
 • Efektywne prowadzenie spotkań na rzecz dostępności
 • Organizacja czasu pracy czyli jak znaleźć czas pośród codziennych obowiązków na zadania związane z dostępnością.

 

Dzień 2. Design thinking w projektowaniu dostępnych produktów i usług. Marketing idei.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Wprowadzenie do projektowania metodą Design Thinking
 • Perspektywa osoby z różnym rodzajami niepełnosprawności
 • Empatyzacja
 • Zrozumienie kontekstu
 • Generowanie pomysłów
 • Prototypowanie
 • Testowanie
 • Pitch pomysłów oraz sesja feedbackowa
 • Marketing idei (wystąpienia publiczne, promocja w social mediach, zarządzanie wizerunkiem, język korzyści) – warsztat.

 

Dzień 3. Zaawansowane procedury i wiedza prawna z zakresu dostępności w zamówieniach publicznych.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

 • Ustawy zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami bez tajemnic
 • Procedura skargowa
 • Jak opisywać dostępność w zamówieniach publicznych – czy we wszystkich zamówienia publicznych powinna być opisywana dostępność?
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.

 

Dotacje na dostępność – skąd brać środki na wdrażanie rozwiązań dostępnościowych.

Czas trwania: 2 godzin dydaktycznych.

 • Obszary, w których można finansować działania promujące dostępność
 • Przykłady dofinansowanych projektów w obszarze dostępności
 • Opracuj założenia dla projektu zwiększającego dostępność Twojej (lub wybranej) placówki
 • Jak poszukiwać źródła finansowania dla mojego projektu?
 • Wyszukaj możliwości dotacyjne w Twoim województwie.

Dzień 1. Samodzielny audyt dostępności cyfrowej dla nie programistów.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych.

 • Tekst alternatywny: audyt i projektowanie.
 • Właściwości zmysłowe.
 • Kontrast, badanie kontrastu, użycie koloru.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury.
 • Fokus, jego widoczność i kolejność oraz brak zmiany kontekstu.
 • Tytuł oraz język strony.
 • Zmiana rozmiaru tekstu, odstępy w tekście oraz nagłówki i landmarki.
 • Gesty dotykowe oraz rezygnacja ze wskazania.
 • Czas, pauza i błyski.
 • Orientacja i dopasowanie do ekranu.
 • Możliwość pominięcia bloków oraz wiele dróg.
 • Formularze, przyciski, linki. Błędy w formularzach. Spójność.
 • WCAG 2.2 – zmiany w stosunku do WCAG 2.1.
 • Zwolnienia z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej elementów stron www i aplikacji mobilnych.
 • Narzędzia online do sprawdzania dostępności stron i aplikacji oraz rozszerzenia i aplikacje ułatwiające badanie dostępności cyfrowej.
 • Raport dostępności cyfrowej stron www.

 

Dzień 2. Dostępność cyfrowa materiałów marketingowych.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Wytyczne dostępności, a skuteczność marketingowa: zasady budowania aplikacji i stron internetowych w oparciu o zasady Google i social media.
 • Dostępne social media.
 • Projektowanie dostępnych grafik, animacji, filmów w darmowych aplikacjach.
 • Projektowanie stron, broszur, aplikacji dostępnych cyfrowo.
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla dostępności.

 

Dzień 3. Prawne aspekty dostępności cyfrowej. Dostępne dokumenty.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Prawne aspekty dostępności cyfrowej.
 • Podstawowe zasady dostępności dokumentów.
 • Dostępne dokumenty w praktyce – Word, Excel, Power Point.
 • Dostępne dokumenty w praktyce – PDF.
 • Sprawdzanie dostępności dokumentów.

Dzień 1. Projektowanie inkluzywnej przestrzeni zgodnie z polskim prawem i międzynarodowymi standardami.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Co składa się na dostępność architektoniczną?
 • Podział elementów dostępności architektonicznej wymaganych przepisami prawa
 • Wdrożenie dostępności
 • Ustalanie priorytetów wdrożenia rozwiązań
 • Co przedstawiają rysunki architektoniczne?
 • Odczytywanie rysunku architektonicznego – łazienka dostępna
 • Dokumentacja projektowa, a rzeczywista przestrzeń w budynku
 • Identyfikacja potrzeb użytkowników
 • Rozwiązania kompensujące
 • Projektowanie przestrzeni dostępnej.

 

Dzień 2. Samodzielna realizacja audytu i raportowanie dostępności.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Bariery w dostępności architektonicznej dla różnych grup odbiorców
 • Dobre i złe praktyki w zapewnianiu dostępności architektonicznej
 • Audytowanie dostępności
 • Najczęstsze wyzwania w procesie przeprowadzenia analizy (audytu) dostępności architektonicznej
 • Standardy dostępności architektonicznej
 • Dostępność architektoniczna i przystosowanie w miejscu pracy
 • Metodologia przeprowadzania audytów dostępności
 • Wirtualne spacery
 • Raport poaudytowy
 • Case study – praktyka w przygotowaniu raportów poaudytowych.

 

Dzień 3. Proces inwestycyjny, planowanie strategiczne i konsultacje.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Proces inwestycyjny – etapy, uczestnicy, zapisy w specyfikacji technicznej/SIWZ przy wyborze projektanta i wykonawcy, norma ISO i inne podstawy prawne/standardy
 • Planowanie strategiczne – etapy
 • Czym są konsultacje i z kim należy się konsultować?
 • Na jakich zasadach powinny opierać się konsultacje.

Dzień 1. Standardy inkluzywnej obsługi klienta

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Komunikacja z Klientem w przestrzeni cyfrowej
 • Co, kto lubi, czyli o różnicach w typach osobowości
 • Analiza potrzeb Klienta
 • Techniki pracy z obiekcjami klienta

 

Dzień 2. Wdrażanie dostępności w instytucji – wymiar praktyczny i organizacyjny.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Obsługa klienta/interesanta w przestrzeni biurowej
 • Budowanie procedur dostępnościowych jako części standardowych procedur instytucji
 • Deklaracja dostępności a informacja o zakresie działalności podmiotu
 • RODO w kontekście dostępności

 

Dzień 3. Narzędzia wspierające komunikację z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

 • Narzędzia wspierające komunikację w PJM
 • Technologie asystujące, technologia do komunikacji
 • Zasady tworzenia napisów i transkrypcji
 • Audiodeskrypcja
 • Pętle indukcyjne – jak dobrać, jak używać, jak sprawdzić czy działają
 • Tworzenie dostępnego systemu informacji wizualnej, jak porządkować wielomodalność informacji, wayfinding, co zamiast tyflomap
 • Inkluzywny język

NASI WYBRANI TRENERZY

NASI WYBRANI KLIENCI

LOGOTYP MIASTA KATOWICE
LOGOTYP FIRMY KONKORDIA DESIGN

CERTYFIKACJA

Po zakończeniu kursu otrzymujesz certyfikat.

Po ukończeniu całości kursu możesz przystąpić do egzaminu i otrzymać zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji koordynatora dostępności zgodnych z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

certyfikat kurs koordynator dostępności

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dla kogo przeznaczony jest Kurs Ekspercki Koordynator ds. Dostępności?

Ten kurs dedykowany jest osobom, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu dostępności (np. ukończyły organizowany przez SENSE kurs koordynatora dostępności) i chciałyby ją rozszerzyć o dodatkowe obszary związane z pracą projektową, dostępnością cyfrową, architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną. 

Czy poziom wiedzy o dostępności będzie weryfikowany przed zapisem?

Zalecamy, żeby przed zapisem na  Kurs Koordynatora dostępności na poziomie eksperckim, wypełnić test wiedzy o dostępności. Jest to niezbędne, żeby zapewnić uczestnikom w maksymalnie równy poziom grupy i płynność przeprowadzanych zajęć.

Czy kurs będzie prowadzony w całości online?

Tak - kurs jest w całości prowadzony online.

Jaka jest rola koordynatora dostępności?

Rola koordynatora dostępności jest coraz istotniejsza w organizacjach użyteczności publicznej. Pracownicy na tych pozycjach dbają o wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami, które potrzebują dodatkowej opieki i specjalistycznej pomocy. Zadania koordynatora dostępności dotyczą głównie osób starszych, z niepełnosprawnościami czy też osobom z czasowymi ograniczeniami sprawności fizycznej, jak również z problemami dotyczącymi dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Kim jest koordynator ds. dostępności i dlaczego jest niezbędny w firmie?

Zadania, które spełnia koordynator do spraw dostępności, jak również prawny obowiązek jego obecności w organach władzy publicznej, są opisane w art. 14 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Osoby na tej pozycji zajmują się pomocą w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ochrony prawa i nie tylko. Są to niezbędni pracownicy, którzy zapewniają odpowiedni komfort usług oraz wygodę korzystania z danego miejsca osobom bez możliwości sprawnego radzenia sobie z tego typu czynnościami. Zadania koordynatora skupiają się głównie na osobach z niepełnosprawnościami i osobach starszych. Jego obowiązki obejmują również pomoc w zdobywaniu informacji oraz organizowaniu wszelkich kwestii związanych z dokumentacją.

Co robi koordynator do spraw dostępności i jakie są jego zadania?

Koordynator ds. dostępności może spełniać różne zadania w zależności od potrzeb konkretnego organu władzy. Należy do nich m.in. tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności w ramach danej instytucji. Z udziałem osób na tej pozycji powstają elementy ułatwiające funkcjonowanie w danym budynku czy zwiększające dostęp do usług. Koordynator może starać się na przykład o zapewnienie wyjazdów dla osób korzystających z wózków inwalidzkich czy też przygotowanie wersji strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób niedowidzących. Jak powinien działać koordynator dostępności? Szkolenie, które oferuje nasza firma, zawiera pełen zakres wiedzy, którym muszą dysponować osoby na tej pozycji. Obowiązki koordynatora są dość zróżnicowane, jednak zawsze powinny być wykonywane z myślą o osobach potrzebujących specjalistycznej pomocy. Koordynator ds. dostępności powinien znaleźć się w każdej instytucji wymienionej w ustawie – to wymóg prawny, który ma ogromne znaczenie dla osób o szczególnych wymaganiach. Odpowiednio wykształcony koordynator do spraw dostępności wie, jak pomóc ludziom i co zrobić, by zapewnić odpowiednie traktowanie dla każdego.

Czy każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora ds. dostępności?

Nie wszystkie podmioty muszą mieć taką osobę w składzie, jednak spora część instytucji jest do tego prawnie zobowiązana. Koordynator do spraw dostępności musi znaleźć się na przykład w każdym organie administracji rządowej i samorządowej, jak również w placówkach organów kontroli państwowej i ochrony prawa, a także sądów i trybunałów.

Jak działa kurs koordynator dostępności?

Nasza firma oferuje profesjonalne szkolenie z zakresu pracy koordynatora dostępności. Dzięki niemu można zadbać o sprawne funkcjonowanie każdej instytucji i uwzględnienie potrzeb wszystkich osób korzystających z usług danego urzędu. Koordynator do spraw dostępności, który ukończy nasze szkolenie, może skutecznie pomagać w każdej instytucji, zapewniając wsparcie dla osób o specjalnych potrzebach.

Przed wypełnieniem formularza sprawdź swój poziom wiedzy!

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY


  TERMIN SZKOLENIA: 11 października 2024 r. - 6 grudnia 2024 r. WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIA:

  PAKIET 4 MODUŁÓW - 5 120,00 ZŁMODUŁ DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - 1600,00 ZŁMODUŁ DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA - 1600,00 ZŁMODUŁ DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA - 1600,00 ZŁMODUŁ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE - 1600,00 ZŁ
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości e-mail przez firmę SENSE consulting Sp. z o.o. Polityka prywatności

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947